Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina

Alle Tekstverwijzingen in de hele Website

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten Op Bijbelboek
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Nehemia
Job
Psalm
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Jona
Micha
Habakuk
Zacharia
Maleachi
Mattheus
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Corinthe
2 Corinthe
Galaten
Efeze
Filippi
Colosse
1 Thessalonica
2 Thessalonica
1 Timotheus
2 Timotheus
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
Judas
Openbaring

Genesis

Genesis 1: 1-27 Relaties
Genesis 1: 10-25 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Genesis 1: 27 Wie is nu eigenlijk mens? De mens, man of vrouw?
Genesis 2 & 3 2 Bomen In De Hof [18.606 KB]
Genesis 2: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Genesis 2: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Genesis 2: 17 Een Wake Up Call Voor God?
Genesis 2: 17 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Genesis 2: 17 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Genesis 2: 17 Alle mensen gerechtvaardigd
Genesis 2: 18 God is mijn Hulpe [10.854 KB]
Genesis 2: 20 Relaties
Genesis 2: 21-22 Hoe zit het met die rib in Genesis?
Genesis 3: 4 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Genesis 3: 4 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Genesis 3: 21 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
Genesis 5: 29 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 6: 4 Als Sodom & Gomorra
Genesis 6: 6-7 Inleiding Over Gods Berouw
Genesis 6: 6-7 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 6: 8 Wat ik toch in mama´s ogen vond!
Genesis 6: 17 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Genesis 6: 17 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Genesis 7: 22 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Genesis 7: 22 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Genesis 11: 31 Hij Komt Van De Overkant
Genesis 12: 1-3 Hij Komt Van De Overkant
Genesis 12: 1 Genade Direct Bij De Roeping
Genesis 14: 13 Hij Komt Van De Overkant
Genesis 14: 13 Genade Direct Bij De Roeping
Genesis 15: 6 Gerechtvaardigd door geloof
Genesis 15: 7 Genade Direct Bij De Roeping
Genesis 15: 15 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 17: 4-5 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 19: 4-5 Als Sodom & Gomorra
Genesis 19: 16 Geloven Is Vertrouwen
Gensis 20: 16 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 22: 5 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Genesis 24: 67 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 26: 4-5 Wet of leer?
Genesis 27: 42 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 28: 3 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Gensis 28: 14 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Gensis 28: 18-22 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Genesis 30: 13 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Genesis 35: 10 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 35: 19 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Genesis 37: 35 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 38: 12 De 'Troost' Teksten In Genesis
Genesis 41: 41-43 Wereld In Barensnood
Genesis 42: 16 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 43: 10 Geloven Is Vertrouwen
Genesis 44: 10 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 45: 5 Wereld In Barensnood
Genesis 48: 7 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Genesis 49: 4 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Genesis 50: 21 De 'Troost' Teksten In Genesis

Exodus

Exodus 3: 6-15 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Exodus 4: 11-12 Gods Brief Aan Jou
Exodus 12: 5 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Exodus 12: 5 Is Dat Nou Liefde?
Exodus 12: 6 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Exodus 12: 6 Hoezo Goede Vrijdag?
Exodus 13: 17 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Exodus 14: 10 Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
Exodus 14: 31 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Exodus 15: 23 Het Kind Met Het Badwater Weggooien
Exodus 16: 12 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Exodus 17: 6 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Exodus 19: 6 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Exodus 19: 6 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Exodus 20: 3-23 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Exodus 20: 12 Eren van vader
Exodus 20: 12 De eer aan een misbruikende vader
Exodus 21: 17 Schandalige Reactie Van God
Exodus 22: 25-29 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Exodus 22: 30 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Exodus 29: 1 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Exodus 32: 12-14 Inleiding Over Gods Berouw
Exodus 32: 12-14 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Exodus 33: 19 De Grote Soeverein
Exodus 34: 6-7 Verkwikt Door Gods Oordeel
Exodus 34: 6-7 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Exodus 34: 6 Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
Exodus 34: 14 De Naijverige God Is Niet Afgunstig

Leviticus

Leviticus 1: 3 Is Dat Nou Liefde?
Leviticus 1: 10 Is Dat Nou Liefde?
Leviticus 3: 1Is Dat Nou Liefde?
Leviticus 3: 6 Is Dat Nou Liefde?
Leviticus 9: 1-23 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 11: 10-13 De Bijbel & De Homobeweging
Leviticus 12: 3 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 14: 10-23 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 15: 14-29 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 16: 17 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Leviticus 19: 3 Schandalige Reactie Van God
Leviticus 20: 24 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Leviticus 21: 1 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Leviticus 22: 4 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Leviticus 22: 27 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 23: 16-17 Hunkering Naar De Eerste Gemeente
Leviticus 23: 36-39 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Leviticus 23: 40 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Leviticus 26: 8 Verkocht Worden Uit Genade
Leviticus 26: 12-38 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?

Numeri

Numeri 6: 6 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Numeri 6: 10 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Numeri 14: 17 De Grote Soeverein
Numeri 14: 18 Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
Numeri 14: 43 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Numeri 16: 3 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Numeri 23: 19 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Numeri 23: 19 Inleiding Over Gods Berouw
Numeri 23: 19 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Numeri 23: 19 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Numeri 23: 19 Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood
Numeri 28: 7-14 Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
Numeri 29: 35 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Numeri 32: 23 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?

Deuteronomium

Deuteronomium 3: 22 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Deuteronomium 4: 26 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Deuteronomium 4: 31 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Deuteronomium 5: 16 Schandalige Reactie Van God
Deuteronomium 5: 24 Verkwikt Door Gods Oordeel
Deuteronomium 7: 9 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Deuteronomium 8: 7-8 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Deuteronomium 9: 6 Genade In Gods Oordeel
Deuteronomium 9: 10 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Deuteronomium 10: 12 Genade In Gods Oordeel
Deuteronomium 11: 22 Genade In Gods Oordeel
Deuteronomium 17: 6 De Apostel van de Synagoge
Deuteronomium 19: 15 De Apostel van de Synagoge
Deuteronomium 21: 18-21 Vader God Staat Centraal Op Het Feest
Deuteronomium 23: 1-8 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Deuteronomium 26: 19 Het Lied Van Mozes
Deuteronomium 28: 53 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Deuteronomium 31-32 Het Lied Van Mozes
Deuteronomium 32 Gods Oordeel Doodt & Doet Herleven
Deuteronomium 32: 1-22 Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht
Deuteronomium 32: 1-4 Verkwikt Door Gods Oordeel
Deuteronomium 32: 1-4 Genade In Gods Oordeel [12.313 KB]
Deuteronomium 32: 3-4 De Grote Soeverein
Deuteronomium 32: 4-22 Groot Is Gods Trouw [13.608 KB]
Deuteronomium 32: 4-5 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Deuteronomium 32: 4 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Deuteronomium 32: 4 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Deuteronomium 32: 4 Genade In Gods Oordeel
Deuteronomium 32: 4 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Deuteronomium 32: 4 Gods Brief Aan Jou
Deuteronomium 32: 15-18 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Deuteronomium 32: 21-22 Romeinen, Gods Toorn
Deuteronomium 32: 22-36 Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
Deuteronomium 32: 22 Verwoesting Van Jeruzalem
Deuteronomium 32: 22 Gods Goedertierenheid Wijkt Niet In Zijn Oordeel
Deuteronomium 32: 29-43 Israel, De Parel In Gods Hand
Deuteronomium 32: 30-33 Verkocht Worden Uit Genade
Deuteronomium 32: 30-33 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
Deuteronomium 32: 30-34 De Antichrist
Deuteronomium 32: 30-34 Twee Beesten
Deuteronomium 32: 30-34 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Deuteronomium 32: 32 Als Sodom & Gomorra
Deuteronomium 32: 36 Inleiding Over Gods Berouw
Deuteronomium 32: 36 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Deuteronomium 32: 39 Gods Goedertierenheid Wijkt Niet In Zijn Oordeel
Deuteronomium 32: 43 Verwoesting Van Jeruzalem
Deuteronomium 33: 29 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament

Jozua

Jozua 1: 8 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Jozua 2: 9-11 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Jozua 15: 21 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Jozua 22: 5 Genade In Gods Oordeel
Jozua 23: 10 Verkocht Worden Uit Genade

Richteren

Richteren 2: 13-14 Verkocht Worden Uit Genade
Richteren 2: 18 Inleiding Over Gods Berouw
Richteren 2: 18 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Richteren 3: 26 Geloven Is Vertrouwen
Richteren 6: 15 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Richteren 6: 34 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
Richteren 12: 8-10 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Richteren 13: 16 Is de Zoon van God de engel van de Heer?
Richteren 15: 19 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Richteren 15: 19 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Richteren 20: 16 Het kwaad & satan
Richteren 21: 6 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Richteren 21: 15 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel

Ruth

Ruth 2: 4 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Ruth 2: 13 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
Ruth 4: 11 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?

1 Samuel

1 Samuel 2: 2 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
1 Samuel 2: 6 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
1 Samuel 12: 9-11 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
1 Samuel 12: 22 Genade In Gods Oordeel
1 Samuel 15 Gods Bemoediging Of Berouw [16.299 KB]
1 Samuel 15: 11 Inleiding Over Gods Berouw
1 Samuel 15: 11 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
1 Samuel 15: 29 Inleiding Over Gods Berouw
1 Samuel 15: 29 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
1 Samuel 15: 35 Inleiding Over Gods Berouw
1 Samuel 15: 35 Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
1 Samuel 16: 4 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
1 Samuel 16: 7 Gods Brief Aan Jou
1 Samuel 17: 12 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
1 Samuel 30: 12 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
1 Samuel 30: 12 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2

2 Samuel

2 Samuel 10: 2-3 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
2 Samuel 12: 24 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
2 Samuel 13: 39 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
2 Samuel 22: 3 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
2 Samuel 22: 32 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
2 Samuel 24: 14 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
2 Samuel 24: 16 Inleiding Over Gods Berouw
2 Samuel 24: 16 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen

1 Koningen

1 Koningen 4: 25 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
1 Koningen 8: 66 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
1 Koningen 10: 8 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
1 Koningen 17: 21-22 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
1 Koningen 17: 22 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
1 Koningen 18: 27 Een Wake Up Call Voor God?

2 Koningen

2 Koningen 2: 9 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
2 Koningen 2: 9 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
2 Koningen 2: 15 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
2 Koningen 2: 15 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
2 Koningen 4: 32-35 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
2 Koningen 5 Naaman Genezen [17.669 KB]
2 Koningen 5 Naäman, de melaatse
2 Koningen 13 vers 21 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?

1 Kronieken

1 Kronieken 7: 22 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
1 Kronieken 12: 18 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
1 Kronieken 16: 22 De Blote Gezalfde
1 Kronieken 19: 2-3 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
1 Kronieken 21: 13 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
1 Kronieken 21: 15 Inleiding Over Gods Berouw
1 Kronieken 21: 15 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
1 Kronieken 29: 11 Een Wake Up Call Voor God?
1 Kronieken 29: 11 De Soevereine God Kent Geen Berouw
1 Kronieken 29: 14 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen

2 Kronieken

2 Kronieken 6: 41 De Blote Gezalfde
2 Kronieken 6: 41 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
2 Kronieken 7: 9 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
2 Kronieken 9: 7 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
2 Kronieken 12: 12 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
2 Kronieken 17: 6 Genade In Gods Oordeel
2 Kronieken 20: 6 De Soevereine God Kent Geen Berouw
2 Kronieken 20: 20 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
2 Kronieken 24: 20 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)

Nehemia

Het hele boek: Verrassing
Nehemia 8: 11 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Nehemia 8: 18 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Nehemia 9: 6 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Nehemia 11: 25 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?

Job

Job 1 Inleiding Job
Job 1: 21 Heeft God je kinderen weggenomen?
Job 2: 10 Heeft God je kinderen weggenomen?
Job 2: 10 God is licht en wij? Wij zijn licht in de Heer!
Job 2: 11 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Job 5: 17 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Job 7: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Job 7: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Job 7: 13 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Job 16: 2 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Job 17: 1 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Job 17: 1 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Job 19: 25-27 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Job 21: 34 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Job 23: 10 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Job 23: 11 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Job 27: 3 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Job 27: 3 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Job 29: 11 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Job 29: 25 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Job 31: 7 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Job 32: 6 Geloven Is Vertrouwen
Job 33: 4 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Job 33: 4 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Job 36: 5 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Job 42: 1-2 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Job 42: 5 Heeft God je kinderen weggenomen?
Job 42: 5 Er is niemand rechtvaardig. De 1e twee aspecten
Job 42: 6-11 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen

Psalm

Psalm 1: 1 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 1: 1 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 2: 7 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Psalm 4: 4 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Psalm 6: 5 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Psalm 16: 3 Gods Brief Aan Jou
Psalm 17: 5 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 17: 11 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 17: 15 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Psalm 18: 28 Ons Via Via Licht
Psalm 22: 2 Heeft God Zijn Zoon verlaten op het kruis?
Psalm 23: 3-4 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 23: 4 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 25: 7 Een Demente God?
Psalm 25: 8 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Psalm 26: 5 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Psalm 27: 1 Ons Via Via Licht
Psalm 29: 2 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Psalm 30: 5 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Psalm 30: 9 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Psalm 31: 5 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Psalm 31: 5 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Psalm 32: 1-2 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 32: 1-2 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 33: 8 Alles Moet Maar
Psalm 33: 12 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 34: 8 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 34: 8 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 36: 5 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 36: 9 Ons Via Via Licht
Psalm 37: 21 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Psalm 37: 31 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 40: 2-4 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 40: 4 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 40: 10-11 Genade & Waarheid
Psalm 41: 1-2 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 44: 11-12 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
Psalm 44: 18 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 46: 2 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Psalm 46: 10 Leven Met Onvolkomenheden
Psalm 48: 14 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 49: 15 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Psalm 57: 10 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 59: 17 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Psalm 61: 3-4 Verkwikt Door Gods Oordeel
Psalm 62: 8 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Psalm 65: 4 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 65: 4 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 68: 19-20 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Psalm 69: 20 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 71: 21 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 72: 17 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 73: 2 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 73: 24 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 76: 10 Alles Moet Maar
Psalm 77: 2 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 77: 7 Genade In Gods Oordeel
Psalm 77: 9 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Psalm 78: 8 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Psalm 78: 39 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Psalm 78: 39 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Psalm 80: 8 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Psalm 83: 13-16 Gods Goedertierenheid Wijkt Niet In Zijn Oordeel
Psalm 84: 5 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 84: 4-5 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 84: 11 Ons Via Via Licht
Psalm 84: 12 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 84: 12 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 85: 10-11 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 86: 13 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Psalm 86: 15 Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
Psalm 86: 17 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 88: 11 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Psalm 89: 1 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Psalm 89: 15 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 90: 13 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 92: 15 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Psalm 93: 1 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
Psalm 94: 12 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 94: 14 Genade In Gods Oordeel
Psalm 103 [17.271 KB]
Psalm 103: 9 Genade In Gods Oordeel
Psalm 103: 14 Leven Met Onvolkomenheden
Psalm 103: 14 Er is niemand rechtvaardig. De 1e twee aspecten
Psalm 104: 29 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Psalm 104: 29 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Psalm 106: 3 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 106: 45 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 110: 4 Inleiding Over Gods Berouw
Psalm 110: 4 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 112: 1 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 112: 1 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 112: 5-9 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Psalm 115: 17 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Psalm 116: 3-4 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Psalm 116: 11 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Psalm 119: 1-2 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 119: 52 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 119: 60 Geloven Is Vertrouwen
Psalm 119: 76 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 119: 82 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 127: 5 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 128: 1 De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
Psalm 128: 1-2 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 132: 9 De Blote Gezalfde
Psalm 132: 16 De Blote Gezalfde
Psalm 135: 5-6 Een Wake Up Call Voor God?
Psalm 135: 14 Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
Psalm 137: 8-9 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 138: 5 Genade In Gods Oordeel
Psalm 138: 8 De Dag Van Christus Jezus
Psalm 138: 8 Gods Brief Aan Jou
Psalm 139: 1-6 Phantom of the opera
Psalm 139: 13-15 Gods Brief Aan Jou
Psalm 139: 16 Goud Voor Olympisch Kampioen Tobben
Psalm 144: 15 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
Psalm 145: 3 Verkwikt Door Gods Oordeel
Psalm 145: 8 Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
Psalm 145: 17 Genade In Gods Oordeel
Psalm 146: 4 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Psalm 146: 4 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Psalm 146: 5 Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament

Spreuken

Spreuken 1: 8 Schandalige Reactie Van God
Spreuken 3: 13 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 3: 18 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 4: 14 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 4: 18 Ons Via Via Licht
Spreuken 6: 16-19 De Bijbel & De Homobeweging
Spreuken 8: 32-34 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 9: 6 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 10: 29 Genade In Gods Oordeel
Spreuken 14: 15-21 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 16: 20 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 16: 33 Een Wake Up Call Voor God?
Spreuken 19: 21 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Spreuken 20: 7 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 20: 24 Een Wake Up Call Voor God?
Spreuken 21: 16 Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
Spreuken 23: 19 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 23: 22 Schandalige Reactie Van God
Spreuken 28: 14 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 28: 24 Schandalige Reactie Van God
Spreuken 29: 18 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Spreuken 31: 28 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament

Prediker

Prediker 1: 1-8 Dazend Leven
Prediker 3: 14 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Prediker 3: 21 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Prediker 3: 21 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Prediker 4: 1 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Prediker 5: 3-7 Ik Droomde: Ik was in de hemel!
Prediker 7: 20 Louter Goedheid
Prediker 7: 20 Gods Goedertieren Liefde
Prediker 9: 5-10 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Prediker 9: 5-10 Dus, ga erop uit! Geniet!
Prediker 9: 5 Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?
Prediker 10: 17 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Prediker 12: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Prediker 12: 7 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2

Hooglied

Hooglied 1: 2 Is Dat Nou Liefde?

Jesaja

Jesaja 1: 8-9 Als Sodom & Gomorra
Jesaja 1: 11-15 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Jesaja 1: 17 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 1: 24 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 2: 5 Ons Via Via Licht
Jesaja 3: 12 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 5: 7 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Jesaja 5: 19 Verwoesting Van Jeruzalem
Jesaja 7: 9 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Jesaja 9: 6 Sterke God & Vader van de toekomst
Jesaja 9: 16 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 12: 1 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Jesaja 12: 1 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 13 & 14 Profetie over Babel & Israel [13.803 KB]
Jesaja 14: 27 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Jesaja 17: 10 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Jesaja 22: 4 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 25: 8 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Jesaja 26: 12 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Jesaja 26: 19 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Jesaja 26: 19 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Jesaja 28: 29 Verwoesting Van Jeruzalem
Jesaja 30: 15-18 Verkocht Worden Uit Genade
Jesaja 30: 18 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 32: 20 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 38: 18 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Jesaja 40: 1 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 42: 1 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Jesaja 42: 3 Gods Tederheid laten werken
Jesaja 42: 5 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Jesaja 42: 5 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Jesaja 43: 25 Een Demente God?
Jesaja 45: 7 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Jesaja 45: 7 God schept het kwaad [39.416 KB]
Jesaja 45: 7 Twee soorten kwaad?
Jesaja 45: 7 Kwaad & vrede/Verzoeking & uitkomst
Jesaja 45: 7 Verzoekingen of Moeiten
Jesaja 45: 7 Van een uiterlijk naar een innerlijk getuigenis
Jesaja 45: 7 God is licht en wij? Wij zijn licht in de Heer!
Jesaja 45: 7 God geeft de verzoeking
Jesaja 45: 7 Ons Leven In De Hand Van God [12.893 KB]
Jesaja 45: 9 Pottenbakker & het klei [40.616 KB]
Jesaja 45: 9 Klei in de hand van de Pottenbakker
Jesaja 45: 9 De Pottenbakker vernietigt en vormt iets nieuws
Jesaja 45: 9 God schept iets nieuws!
Jesaja 45: 9 We zijn gereedschap in Gods handen
Jesaja 45: 9 God verkondigt de rijkdommen van Zijn heerlijkheid
Jesaja 45: 9 Gods plan met Zijn vaten (werktuigen)
Jesaja 45: 23-25 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Jesaja 45: 23 Alle Tong Zal Belijden
Jesaja 46: 9-10 Mijn aannemen, loslaten en toewijden
Jesaja 46: 10 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Jesaja 49: 8 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Jesaja 49: 13 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 50: 1-9 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
Jesaja 51: 3-19 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 52: 3 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
Jesaja 52: 9 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 53: 2-3 Gods Brief Aan Jou
Jesaja 53: 7 Hoezo Goede Vrijdag?
Jesaja 53: 10-12 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Jesaja 53: 12 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
Jesaja 54: 7-8 Genade In Gods Oordeel
Jesaja 54: 10 Gods Goedertierenheid Wijkt Niet In Zijn Oordeel
Jesaja 54: 11 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 54: 16 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Jesaja 55: 1 Het Kind Met Het Badwater Weggooien
Jesaja 56: 2 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Jesaja 57: 6 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 57: 16 Genade In Gods Oordeel
Jesaja 57: 16 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Jesaja 60: 3 Ons Via Via Licht
Jesaja 60: 10 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Jesaja 60: 19-20 Ons Via Via Licht
Jesaja 61: 2 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jesaja 61: 10 De Blote Gezalfde
Jesaja 64: 6 Wat Is Despotisme?
Jesaja 64: 6 Gods Goedertieren Liefde
Jesaja 66: 13 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia

Jeremia

Jeremia 2: 21 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Jeremia 4: 28 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 4: 28 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 6: 9 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Jeremia 6: 20 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Jeremia 7: 16 Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
Jeremia 7: 22-23 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Jeremia 8: 6 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 9: 24 Gerechtvaardigd door geloof
Jeremia 11: 14 Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
Jeremia 14: 11 Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
Jeremia 15: 6 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 16: 7 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 18: 2-9 De Pottenbakker vernietigt en vormt iets nieuws
Jeremia 18: 4 We zijn gereedschap in Gods handen
Jeremia 18: 8-10 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 18: 8-10 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 20: 16 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 20: 16 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 23: 14 Als Sodom & Gomorra
Jeremia 25: 8 Verrassing
Jeremia 25: 9 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Jeremia 26: 3 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 26: 3 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 26: 13 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 26: 13 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 26: 19 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 26: 19 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 31: 13-19 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
Jeremia 31: 21-22 Geloven Is Vertrouwen
Jeremia 31: 31-34 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Jeremia 31: 31 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Jeremia 31: 31 Nieuw Verbond & Praktisch Christendom
Jeremia 31: 34 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Jeremia 42: 3 Alles Moet Maar
Jeremia 42: 10 Inleiding Over Gods Berouw
Jeremia 42: 10 Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia

Klaagliederen

Klaagliederen 1: 2 Verrassing
Klaagliederen 1: 9 Verrassing
Klaagliederen 1: 16-21 Verrassing
Klaagliederen 2: 4 Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
Klaagliederen 2: 13 Verrassing
Klaagliederen 3: 22 Grenzeloze Ontferming
Klaagliederen 3: 31-33 Genade In Gods Oordeel

EzechiŽl

Ezechiël 5: 13 Verrassing
Ezechiël 11: 19 Apen Kunstjes Leren
Ezechiël 14: 22-23 Verrassing
Ezechiël 16: 1-36 Als Sodom & Gomorra
Ezechiël 16: 54 Verrassing
Ezechiël 18: 4-20 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Ezechiël 18: 4 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Ezechiël 18: 20 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Ezechiël 24: 14 Verrassing
Ezechiël 31: 16 Verrassing
Ezechiël 32: 31 Verrassing
Ezechiël 36: 20-23 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Ezechiël 36: 26 Apen Kunstjes Leren
Ezechiël 37: 5-14 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Ezechiël 37: 5-14 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Ezechiël 43: 27 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Ezechiël 45: 18-25 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?

Daniel

Daniël 4: 30 Gods liefde schept niet op
Daniël 4: 35 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Daniël 5: 23 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Daniël 5: 23 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Daniël 6: 26 Vreze & Beven
Daniël 9:14 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Daniël 9: 24 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Daniël 9: 27 Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
Daniël 12: 2 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Daniël 12: 12 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
Daniël 12: 13 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?

Hosea

Hosea 3: 1 Hosea, Plaatje van Gods liefde
Hosea 6: 2 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Hosea 10: 1 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Hosea 13: 14 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Hosea 13: 14 Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood
Hosea 13: 14 Verrassing
Hosea 13: 14 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen

Joel

Joël 2:13-14 Inleiding Over Gods Berouw
Joël 2:13-14 Verrassing
Joël 2:13 Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood
Joël 2:13 Het kwaad & satan

Amos

Amos 3: 6 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Amos 4: 5-11 Als Sodom & Gomorra
Amos 7: 3-6 Inleiding Over Gods Berouw
Amos 7: 3-6 Verrassing

Jona

Jona 2: 6 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Jona 3: 9-10 Inleiding Over Gods Berouw
Jona 3: 9-10 Verrassing
Jona 4: 2 Inleiding Over Gods Berouw
Jona 4: 2 Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood
Jona 4: 2 Verrassing
Jona 4: 2 Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
Jona 4: 2 Het kwaad & satan

Micha

Micha 5: 2 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Micha 7: 8 Ons Via Via Licht
Micha 7: 18 Genade In Gods Oordeel

Habakuk

Habakuk 1: 13 Kan God wel gewoon naar zonde kijken?
Habakuk 2: 4 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Habakuk 2: 4 De geadresseerden

Zacharia

Zacharia 1: 17 Verrassing
Zacharia 8: 14 Inleiding Over Gods Berouw
Zacharia 8: 14 Verrassing
Zacharia 10: 2 Verrassing
Zacharia 12: 1 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Zacharia 12: 1 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Zacharia 12: 10 Vader God Komt Tot Zijn Doel

Maleachi

Malechia 1: 2-8 Is Dat Nou Liefde?
Maleachi 3: 12-15 Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament

Mattheus

Mattheus 1: 21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 1: 23 Immanuel, God met ons
Mattheus 1: 25 God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
Mattheus 2: 1-16 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Mattheus 2: 15 De Hemelse Roeping
Mattheus 2: 18 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Mattheus 3: 1-2 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Mattheus 3: 15 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Mattheus 3: 17 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Mattheus 3: 17 Is Dat Nou Liefde?
Mattheus 4: 21 De Hemelse Roeping
Mattheus 5: 3-11 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Mattheus 5: 3 Hoe zit het met die armen van geest in Mattheus?
Mattheus 5: 5 Gods Tederheid laten werken
Mattheus 5: 14-16 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Mattheus 5: 14 Ons Via Via Licht
Mattheus 5: 17 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Mattheus 5: 28 Intro
Mattheus 5: 44-48 Ruzie In De Kerk
Mattheus 5: 44 Heb Haar Lief
Mattheus 5: 48 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Mattheus 6 Het Onze Vader [14.004 KB]
Mattheus 6: 12 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Mattheus 6: 20 Jezus Wederkomst Als Redder
Mattheus 6: 33 Gerechtigheid van God
Mattheus 7: 11 Louter Goedheid
Mattheus 8: 10 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Mattheus 9: 2 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Mattheus 9: 10-11 Oordelende Godsdienstige Elite
Mattheus 9: 13 Doen Alsof
Mattheus 9: 13 De Hemelse Roeping
Mattheus 9: 21-22 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 9: 22 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Mattheus 9: 25 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Mattheus 10: 6 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Mattheus 10: 22 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 10: 32 Alle Tong Zal Belijden
Mattheus 11: 5 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Mattheus 11: 6 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Mattheus 11: 16 Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht
Mattheus 11: 29 Gods Tederheid laten werken
Mattheus 12: 18 Is Dat Nou Liefde?
Mattheus 12: 24 Oordelende Godsdienstige Elite
Mattheus 12: 39-45 Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht
Mattheus 12: 39-45 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Mattheus 12: 40 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Mattheus 13: 10-11 De eerste twee andere verborgenheden
Mattheus 13: 13 Apart Gezet, Maar Verongelijkt, Wetticisme
Mattheus 13: 16 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Mattheus 14: 30 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 14: 31 Geloven Is Vertrouwen
Mattheus 15: 24 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Mattheus 15: 28 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Mattheus 16: 4 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Mattheus 16: 17 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Mattheus 16: 18-19 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Mattheus 16: 18 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Mattheus 16: 25 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 17: 5 Is Dat Nou Liefde?
Mattheus 17: 17 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Mattheus 17: 17 Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht
Mattheus 17: 17 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Mattheus 17: 20 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Mattheus 18: 3 Wordt Als De Kinderen
Mattheus 18: 3 Kinderen, Zomaar Krijgen - Jongeling, Verdienen
Mattheus 18: 11 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 18: 12 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Mattheus 18: 16 De Apostel van de Synagoge
Mattheus 18: 21-22 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Mattheus 19: 12 Wie of wat zijn nou gesnedenen?
Mattheus 19: 13-16 Kinderen, Zomaar Krijgen - Jongeling, Verdienen
Mattheus 19: 16-26 Het Tweede Intro
Mattheus 19: 16 Jezus Houdt Van De Godsdienstige Elite
Mattheus 19: 17 Louter Goedheid
Mattheus 19: 17 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Mattheus 19: 17 Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
Mattheus 19: 20-26 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Mattheus 19: 21 Jezus Wederkomst Als Redder
Mattheus 19: 25 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 21: 5 Gods Tederheid laten werken
Mattheus 21: 21 Geloven Is Vertrouwen
Mattheus 22: 16 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Mattheus 22: 23-32 Is God de God van levende doden?
Mattheus 23: 4 Een Wake Up Call Voor God?
Mattheus 23: 13 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Mattheus 23: 14 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Mattheus 23: 27-28 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Mattheus 23: 27 Gelukkig Voor De Vrome Is Er Nog De Oudste Zoon
Mattheus 23: 27 Ver Van Gods Vaderhart
Mattheus 24: 1-2 Romeinen, Gods Toorn
Mattheus 24: 5 De Antichrist
Mattheus 24: 13 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 24: 22 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 24: 24 De Antichrist
Mattheus 24: 32-33 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Mattheus 24: 46 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Mattheus 24: 48 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)
Mattheus 25: 14-30 De gelijkenis van de talenten
Mattheus 26: 18 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Mattheus 26: 28 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Mattheus 27: 19 Alle Tong Zal Belijden
Mattheus 27: 42 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 27: 49 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Mattheus 27: 50 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Mattheus 27: 50 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Mattheus 27: 52/53 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Mattheus 27: 52/53 Het Getuigenis Van De Opgewekte Heiligen
Mattheus 28: 17 Geloven Is Vertrouwen
Mattheus 28: 19-20 Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?
Mattheus 28: 19-20 Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?
Mattheus 28: 19 Naam van de Vader, Zoon & Heilige Geest

Markus

Markus 1: 20 De Hemelse Roeping
Markus 2: 7 Jezus, het meest onmogelijke rolmodel
Markus 2: 17 De Hemelse Roeping
Markus 3: 4 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 3: 22 Oordelende Godsdienstige Elite
Markus 5: 23 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 5: 28 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 5: 34 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 6: 56 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 7: 5-7 Violisten Op Het Dak
Markus 7: 21-22 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)
Markus 8: 35 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 8: 38 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Markus 9: 19 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Markus 9: 24 Ik Ben Een Ongelovige
Markus 10: 17-27 Het Tweede Intro
Markus 10: 17-21 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Markus 10: 17 Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
Markus 10: 21 Jezus Houdt Van De Godsdienstige Elite
Markus 10: 21 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Markus 10: 26 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 10: 52 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 11: 23 Geloven Is Vertrouwen
Markus 11: 25 Bezit De Mens Gods Vergeving?
Markus 12: 14 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Markus 13: 13 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 13: 20 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 13: 28-29 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Markus 14: 24 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Markus 15: 28 Gods liefde stelt geen kwaad vast (1e deel)
Markus 15: 30-31 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 16: 16 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Markus 16: 17-18 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Markus 16: 17-18 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Markus 16: 20 Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)

Lukas

Lukas 1: 6 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Lukas 1: 45-46 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Lukas 1: 47 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 1: 59 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Lukas 1: 68-77 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 2: 11 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 2: 25-29 God Erkennen Als Onze Despoot
Lukas 2: 29 De Grote Soeverein
Lukas 2: 30 De Redding/Redder
Lukas 2: 30 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 2: 36 Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
Lukas 3: 6 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Lukas 3: 6 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 3: 7 De Redding/Redder
Lukas 5: 21 Jezus, het meest onmogelijke rolmodel
Lukas 5: 30 Oordelende Godsdienstige Elite
Lukas 5: 31-32 Doen Alsof
Lukas 5: 32 De Hemelse Roeping
Lukas 6: 9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 6: 20 Hoe zit het met die armen van geest in Mattheus?
Lukas 6: 27-28 Bezit De Mens Gods Vergeving?
Lukas 6: 27 Heb Haar Lief
Lukas 6: 27 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Lukas 6: 33-35 Gods Goedertieren Liefde
Lukas 6: 33 Louter Goedheid
Lukas 6: 35 Heb Haar Lief
Lukas 7: 14-15 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Lukas 7: 22 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Lukas 7: 34-39 Oordelende Godsdienstige Elite
Lukas 7: 50 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 8: 1 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Lukas 8: 10 Apart Gezet, Maar Verongelijkt, Wetticisme
Lukas 8: 36 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 8: 48-50 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 8: 54-55 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Lukas 8: 54-55 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Lukas 9: 24 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 9: 41 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Lukas 9: 41 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Lukas 10: 27 Relaties
Lukas 10: 31 Toeval Regeert Het Leven
Lukas 10: 31 In Nieuw Buinen: Dat Is Toevallig! 1 [18.158 KB]
Lukas 10: 31 In Rotterdam: Dat Is Toevallig 2
Lukas 10: 31 Dat is nou ook toevallig 1: Het kan meezitten. Het kan tegenzitten.
Lukas 10: 31 Dat is nou ook toevallig 2: Onze Kurios - Hij doet ons alles toevallen
Lukas 10: 31 Dat is nou ook toevallig 3: "sun" = tezamen met
Lukas 10: 31 Dat is nou ook toevallig 4: He's Got The Whole World In His Hands
Lukas 10: 31 E-boek. Dat Is Nou Ook Toevallig! Vier hoofdstukken over toeval.
datisnouooktoevallig.pdf [139 KB] - datisnouooktoevallig.epub [43 KB] - datisnouooktoevallig.docx [30 KB]
Lukas 11: 15 Oordelende Godsdienstige Elite
Lukas 11: 29 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Lukas 11: 52 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Lukas 12: 8 Alle Tong Zal Belijden
Lukas 12: 33 Jezus Wederkomst Als Redder
Lukas 13: 23-24 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 14: 35 De Verloren Zoon
Lukas 15: 1-32 Oordelende Godsdienstige Elite
Lukas 15: 1-32 Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
Lukas 15: 1-6 Het Hart Van Vader God [13.165 KB]
Lukas 15: 1-3 De Verloren Zoon
Lukas 15: 1-3 Schandalige Reactie Van God
Lukas 15: 2-32 Vader God Staat Centraal Op Het Feest
Lukas 15: 2 Apart Gezet, Maar Verongelijkt, Wetticisme
Lukas 15: 11-32 De Verloren Zoon
Lukas 15: 11-32 Wettische Zoon [17.677 KB]
Lukas 15: 15 Wat Is Mijn Politieke Keuze?
Lukas 15: 18-21 God Komt Met Het Aanstootgevende: Genade!
Lukas 15: 18-21 Het Genot Van Pa's Verzoening
Lukas 15: 20 Een knuffel voor mij?
Lukas 15: 21-29 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Lukas 15: 22-27 Gelukkig Voor De Vrome Is Er Nog De Oudste Zoon
Lukas 15: 22 De Blote Gezalfde
Lukas 15: 24-32 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Lukas 15: 26-27 De Onvolwassen Slaaf Buiten Het Feest
Lukas 15: 26 Ver Van Gods Vaderhart
Lukas 15: 27 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
Lukas 15: 28 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Lukas 15: 29 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Lukas 15: 29 Apart Gezet, Maar Verongelijkt, Wetticisme
Lukas 15: 31-32 Vader God Komt Tot Zijn Doel
Lukas 16: 15 De Bijbel & De Homobeweging
Lukas 16: 27-31 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Lukas 16: 29 Alles Moet Maar
Lukas 17: 5 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Lukas 17: 19 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 17: 26-30 Als Sodom & Gomorra
Lukas 17: 33 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 17: 33 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 18: 9-13 Afbreuk Doen Aan Je Getuigenis
Lukas 18: 9-14 Hein, de Farizeeër
Lukas 18: 11 Doen Alsof
Lukas 18: 18-27 Het Tweede Intro
Lukas 18: 18-21 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Lukas 18: 18 Jezus Houdt Van De Godsdienstige Elite
Lukas 18: 18 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Lukas 18: 21 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Lukas 18: 26 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 18: 42 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 19: 7 Oordelende Godsdienstige Elite
Lukas 19: 9-10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 19: 10 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Lukas 19: 10 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Lukas 19: 10 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Lukas 19: 10 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 19: 11-27 De gelijkenis van de talenten
Lukas 19: 11 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Lukas 19: 44 Romeinen, Gods Toorn
Lukas 20: 36-38 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Lukas 21: 12-13 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Lukas 21: 20-24 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
Lukas 21: 20-24 Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon
Lukas 21: 28 Mijn Asperger & Gods Genade
Lukas 21: 30-31 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Lukas 22: 20 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Lukas 22: 29-30 Kinderen, Zomaar Krijgen - Jongeling, Verdienen
Lukas 22: 44 Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
Lukas 23: 34 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Lukas 23: 35-39 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Lukas 23: 42 Een Demente God?
Lukas 23: 46 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Lukas 23: 46 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Lukas 24: 19-26 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
Lukas 24: 27 De Dingen Die Verschillen
Lukas 24: 44 De Dingen Die Verschillen
Lukas 24: 46 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?

Johannes

Johannes 1: 1 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Johannes 1: 1 God was het Woord
Johannes 1: 4-5 Ons Via Via Licht
Johannes 1: 9 Ons Via Via Licht
Johannes 1: 12-16 Ik Ben Een Ongelovige
Johannes 1: 14-17 Genade & Waarheid
Johannes 1: 29 Hoezo Goede Vrijdag?
Johannes 1: 29 Een Schuldreis Boeken?
Johannes 1: 29 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Johannes 1: 29 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Johannes 1: 29 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Johannes 1: 29 Jezus, het meest onmogelijke rolmodel
Johannes 1: 36 Hoezo Goede Vrijdag?
Johannes 1: 36 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Johannes 1: 45 De Dingen Die Verschillen
Johannes 1: 46 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Johannes 2: 13 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 3: 2 Het Geestelijk Lichaam In De Opstanding
Johannes 3: 8 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Johannes 3: 8 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Johannes 3: 13 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Johannes 3: 16-22 De geadresseerden
Johannes 3: 16 Geloof Is Toch Voorwaarde Om Gered Te Worden?
Johannes 3: 16 Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?
Johannes 3: 16 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Johannes 3: 16 De gevolgen van rechtvaardiging
Johannes 3: 17 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Johannes 3: 17 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 3: 17 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Johannes 3: 23 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 3: 27 Ik Ben Een Ongelovige
Johannes 3: 36 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Johannes 4: 22 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 4: 23 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Johannes 4: 24 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Johannes 4: 42 TV Show: Hollands Beste Getuigenis
Johannes 4: 42 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Johannes 4: 42 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 5: 28-29 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Johannes 5: 30 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Johannes 5: 34 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 5: 39 De Dingen Die Verschillen
Johannes 5: 39 Wat is Bijbelstudie eigenlijk?
Johannes 5: 43 De Antichrist
Johannes 5: 43 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Johannes 5: 46-47 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Johannes 6 - 9 De "Ik Ben" teksten als "Yahweh" teksten?
Johannes 6: 4 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 6: 19-23 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 6: 28-29 Alles Moet Maar
Johannes 6: 29 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Johannes 6: 29 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Johannes 6: 33 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Johannes 6: 35-48 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
Johannes 6: 44 God trekt
Johannes 7: 2 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 8: 1-11 De overspelige Vrouw
Johannes 8: 12 Ons Via Via Licht
Johannes 8: 17 De Apostel van de Synagoge
Johannes 8: 18 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Johannes 8: 32-36 Vrij, Of Echt Vrij!
Johannes 8: 36 Chain Gang
Johannes 8: 50 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Johannes 8: 56 De Dag Van Christus Jezus
Johannes 9: 1-3 Een Wonderbaarlijke Genezing
Johannes 10: 9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 10: 9 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Johannes 10: 10 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Johannes 10: 18 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Johannes 10: 18 Stond de Heer Jezus op in eigen kracht?
Johannes 10: 29-33 De Zoon & de Vader zijn één
Johannes 11: 11-14 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Johannes 11: 12 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 11: 18 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 11: 25 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Johannes 11: 43-44 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Johannes 11: 54-55 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 12: 27 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 12: 47 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Johannes 12: 47 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Johannes 14: 6 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Johannes 14: 6 Genade & Waarheid
Johannes 14: 6 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Johannes 14: 6 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Johannes 14: 16 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Johannes 14: 26 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Johannes 15: 1-6 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Johannes 15: 2 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Johannes 15: 16 Ik Ben Een Ongelovige
Johannes 15: 26 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Johannes 16: 7 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
Johannes 16: 21-22 Wereld In Barensnood
Johannes 17: 5 Christus Jezus bijzondere voorgeschiedenis
Johannes 18: 38 Wat is waarheid?
Johannes 19: 11 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Johannes 19: 20 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 19: 30 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Johannes 19: 30 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Johannes 19: 30 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Johannes 19: 37 Vader God Komt Tot Zijn Doel
Johannes 19: 42 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Johannes 20: 22 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Johannes 20: 22 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Johannes 20: 28 Mijn Heer & Mijn God

Handelingen

Handelingen 1: 8 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Handelingen 1: 8 Hunkering Naar De Eerste Gemeente
Handelingen 1: 12 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Handelingen 2: 5-39 Hunkering Naar De Eerste Gemeente
Handelingen 2: 21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 2: 23-24 Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?
Handelingen 2: 23 Verwoesting Van Jeruzalem
Handelingen 2: 24-31 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Handelingen 2: 38 Dood en opstanding
Handelingen 2: 40 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Handelingen 2: 40 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 2: 40 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Handelingen 2: 45 Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
Handelingen 2: 47 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Handelingen 2: 47 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 3: 18-26 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
Handelingen 3: 19-20 Hunkering Naar De Eerste Gemeente
Handelingen 4: 9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 4: 10-11 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Handelingen 4: 12 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 4: 24 De Grote Soeverein
Handelingen 4: 24 God Erkennen Als Onze Despoot
Handelingen 4: 32-35 Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
Handelingen 5: 4-11 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
Handelingen 5: 31 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 5: 41 Gods Tederheid laten werken
Handelingen 7: 2-4 Hij Komt Van De Overkant
Handelingen 7: 8 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Handelingen 7: 25 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 7: 59 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Handelingen 7: 59 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Handelingen 8: 32 Hoezo Goede Vrijdag?
Handelingen 9: 15 De geadresseerden
Handelingen 9: 38 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Handelingen 10 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Handelingen 10: 20 Geloven Is Vertrouwen
Handelingen 11: 12 Geloven Is Vertrouwen
Handelingen 11: 14 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 11: 26 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Handelingen 12: 21 Alle Tong Zal Belijden
Handelingen 13: 2 Indeling & Schrijver van de brief
Handelingen 13: 23 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 13: 26 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 13: 32-37 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Handelingen 13: 38-39 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Handelingen 13: 47 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 14: 9-10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 15: 1 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 15: 11 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 15: 11 Genade & Waarheid
Handelingen 15: 17-18 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Handelingen 15: 39 Gods liefde scherpt er niet naast
Handelingen 15: 40 Genade & Waarheid
Handelingen 16: 17 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 16: 19-40 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
Handelingen 16: 30-31 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 17: 11 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
Handelingen 17: 11 Gebroken Zelfvertrouwen
Handelingen 17: 11 Onze kerkleer
Handelingen 17: 11 Wat is Bijbelstudie eigenlijk?
Handelingen 17: 16 Gods liefde scherpt er niet naast
Handelingen 17: 26 De Soevereine God Kent Geen Berouw
Handelingen 17: 31 De verborgen boodschap van hoop voor iedereen!
Handelingen 18: 9-10 Vreze & Beven
Handelingen 18: 12-17 Alle Tong Zal Belijden
Handelingen 19: 8 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Handelingen 19: 11 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
Handelingen 19: 32 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Handelingen 20: 28 Heeft God ons door Zijn eigen bloed verworven?
Handelingen 21: 20 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
Handelingen 22: 21-22 Romeinen, Gods Toorn
Handelingen 24: 14-15 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Handelingen 24: 16 De Dingen Die Verschillen
Handelingen 24: 25 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Handelingen 25: 6-17 Alle Tong Zal Belijden
Handelingen 26: 22 De Dingen Die Verschillen
Handelingen 26: 28 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Handelingen 27: 8 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Handelingen 27: 20-21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 27: 34 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 28: 8 Een Wonderbaarlijke Genezing
Handelingen 28: 23-28 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Handelingen 28: 23 De Dingen Die Verschillen
Handelingen 28: 28 De Redding/Redder
Handelingen 28: 28 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Handelingen 28: 31 De Oproep: Kom Naar De Overkant

Romeinen

Romeinen 1: 1 Indeling & Schrijver van de brief
Romeinen 1: 6-17 De geadresseerden
Romeinen 1: 7 De zegenbede: Genade zij met jullie
Romeinen 1: 8 Christus, de unieke Middelaar
Romeinen 1: 8 Met God spreken over geloof
Romeinen 1: 9-10 Leven in het rustplekje van Gods wil
Romeinen 1: 9 Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
Romeinen 1: 9 Paulus priesterdienst onder het Nieuwe Verbond
Romeinen 1: 11-12 Samen vertroost worden
Romeinen 1: 11 Het blijde nieuws dat ons vast doet staan
Romeinen 1: 13-15 Paulus dienst in de heidenen
Romeinen 1: 13 Bekend zijn met Paulus plannen
Romeinen 1: 13 Paulus verlangen naar enige vrucht
Romeinen 1: 14-15 De hartstochtelijke Paulus
Romeinen 1: 15-16 De schaamte voorbij
Romeinen 1: 16-17 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Romeinen 1: 16 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Romeinen 1: 16 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 1: 16 Gods kracht tot in redding
Romeinen 1: 17 Gerechtigheid van God
Romeinen 1: 18- 3: 20 Er is niemand rechtvaardig. De 1e twee aspecten
Romeinen 1: 18-32 De Bijbel & De Homobeweging
Romeinen 1: 21 God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
Romeinen 1: 21 God Als God & Heer [11.123 KB]
Romeinen 1: 27 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
Romeinen 2: 1 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
Romeinen 2: 1 De Bijbel & De Homobeweging
Romeinen 2: 3 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Romeinen 2: 3 Gods liefde stelt geen kwaad vast (1e deel)
Romeinen 2: 4 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Romeinen 2: 4 Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
Romeinen 2: 4 Gods Goedertieren Liefde
Romeinen 2: 9- 3:19 Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
Romeinen 2: 16 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Romeinen 2: 17-20 De Dingen Die Verschillen
Romeinen 2: 20 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Romeinen 2: 23 De Bijbel & De Homobeweging
Romeinen 2: 28-29 Puur Joodse Opsommingen
Romeinen 3: 3 Geloof/Trouw Van God
Romeinen 3: 3 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Romeinen 3: 3 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
Romeinen 3: 3 Ik Ben Een Ongelovige
Romeinen 3: 4 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Romeinen 3: 5 Gerechtigheid van God
Romeinen 3: 9-12 Waarom komen mensen niet tot geloof?
Romeinen 3: 12 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Romeinen 3: 12 Gods Goedertieren Liefde
Romeinen 3: 19 God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
Romeinen 3: 20-28 Gerechtigheid van God
Romeinen 3: 20-22 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Romeinen 3: 20 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Romeinen 3: 21-26 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Romeinen 3: 21-25 Indeling & Schrijver van de brief
Romeinen 3: 21-22 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Romeinen 3: 21-22 Gods Gerechtigheid
Romeinen 3: 21 De Dingen Die Verschillen
Romeinen 3: 22-28 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Romeinen 3: 22-26 Ik Ben Een Ongelovige
Romeinen 3: 22-26 Het Zijn In Het Vlees Of In De Geest
Romeinen 3: 22 Geloof/Trouw Van God
Romeinen 3: 23-24 De Bijbel & De Homobeweging
Romeinen 3: 26 Geloof/Trouw Van God
Romeinen 3: 27 Gods liefde schept niet op
Romeinen 3: 28-4: 25 Gerechtvaardigd door geloof
Romeinen 3: 28 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Romeinen 3: 28 Gods liefde stelt geen kwaad vast (1e deel)
Romeinen 3: 31 Werkzame Genade In Filippi
Romeinen 3: 31 De Dingen Die Verschillen
Romeinen 3: 31 Gods Gerechtigheid
Romeinen 3: 31 De Vernietiging van de wet
Romeinen 4: 2 Gods liefde schept niet op
Romeinen 4: 5-6 Gods Gerechtigheid
Romeinen 4: 5-6 Gerechtigheid van God
Romeinen 4: 5 Vader Zoekt, Vindt & Redt
Romeinen 4: 5 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Romeinen 4: 13 Gods Gerechtigheid
Romeinen 4: 15 De Redding Bewerken
Romeinen 4: 16 Doen Alsof
Romeinen 4: 20 Geloven Is Vertrouwen
Romeinen 5: 1-10 De gevolgen van rechtvaardiging
Romeinen 5: 1 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Romeinen 5: 2-4 Verwoesting Van Jeruzalem
Romeinen 5: 3 Gods Tederheid laten werken
Romeinen 5: 3 De Redding Bewerken
Romeinen 5: 5 Een Schuldreis Boeken?
Romeinen 5: 5 Wachten Op Volmaakte Liefde?
Romeinen 5: 5 Ruzie In De Kerk
Romeinen 5: 8-10 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Romeinen 5: 8 Overstromende Vaderliefde
Romeinen 5: 8 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Romeinen 5: 8 Gods Brief Aan Jou
Romeinen 5: 8 De geadresseerden
Romeinen 5: 9-18 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Romeinen 5: 9-10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 5: 9 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Romeinen 5: 10 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
Romeinen 5: 10 Heb Haar Lief
Romeinen 5: 10 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Romeinen 5: 10 Het kwaad & satan
Romeinen 5: 11 Ik Ben Een Ongelovige
Romeinen 5: 11 Gods liefde schept niet op
Romeinen 5: 12-21 Alle mensen gerechtvaardigd
Romeinen 5: 12 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Romeinen 5: 12 Gezaaid Ziels Lichaam/Opgestaan Geestelijk Lichaam
Romeinen 5: 15-20 Doen Alsof
Romeinen 5: 17 Gerechtigheid van God
Romeinen 5: 18 Een Schuldreis Boeken?
Romeinen 5: 20 Vader God Staat Centraal Op Het Feest
Romeinen 5: 20 Opvoeding Alias Sloopwerkzaamheden
Romeinen 5: 20 Dood en opstanding
Romeinen 5: 20 God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
Romeinen 5: 20 Het kwaad & satan
Romeinen 6: 1-11 Dood en opstanding
Romeinen 6: 4-8 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Romeinen 6: 4 Geen idee dat ik zo rijk was!
Romeinen 6: 5 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Romeinen 6: 5 Apen Kunstjes Leren
Romeinen 6: 11 Ruzie In De Kerk
Romeinen 6: 11 De wet en het vlees
Romeinen 6: 12-7: 6 Wet en genade
Romeinen 6: 14 Chain Gang
Romeinen 6: 18-22 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Romeinen 6: 22 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Romeinen 6: 23 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
Romeinen 7: 7-26 De wet en het vlees
Romeinen 7: 8 De Redding Bewerken
Romeinen 7: 12-14 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Romeinen 7: 13-20 De Redding Bewerken
Romeinen 7: 18 Wat Is Despotisme?
Romeinen 7: 19 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)
Romeinen 8 Overwinning
Romeinen 8: 1-3 Een Schuldreis Boeken?
Romeinen 8: 1 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Romeinen 8: 1 Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
Romeinen 8: 2-11 Twee wetmatigheden: Dood & Leven
Romeinen 8: 3-4 Werkzame Genade In Filippi
Romeinen 8: 3-4 De Dingen Die Verschillen
Romeinen 8: 3-4 Gods Gerechtigheid
Romeinen 8: 4 Het Tweede Intro
Romeinen 8: 6-11 Het Zijn In Het Vlees Of In De Geest
Romeinen 8: 15 Chain Gang
Romeinen 8: 15 De gelijkenis van de talenten
Romeinen 8: 18-39 Genade in het lijden?
Romeinen 8: 18 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
Romeinen 8: 22-28 In Verwachting [18.950 KB]
Romeinen 8: 22-23 Lijdende Wereld/Zwangere Schepping
Romeinen 8: 22-23 Wereld In Barensnood
Romeinen 8: 23 Gezaaid Ziels Lichaam/Opgestaan Geestelijk Lichaam
Romeinen 8: 24 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 8: 28 Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)
Romeinen 8: 28 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
Romeinen 8: 28 Het kwaad & satan
Romeinen 8: 28 Spreker in zijn blootje
Romeinen 8: 28 Lekkere koekies
Romeinen 8: 29-32 Gods Brief Aan Jou
Romeinen 8: 29-20 Jezus, het meest onmogelijke rolmodel
Romeinen 8: 29 Metamorfose Of Uiterlijke Verandering?
Romeinen 8: 29 Heeft God je kinderen weggenomen?
Romeinen 8: 30 De diverse roepingen
Romeinen 8: 30 De Hemelse Roeping
Romeinen 8: 33 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Romeinen 8: 34 Een Schuldreis Boeken?
Romeinen 8: 35-39 Geborgen in de onvoorwaardelijke liefde van God
Romeinen 8: 37 Meer dan overwinnaars
Romeinen 9-11 Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
Romeinen 9-11 De diverse roepingen
Romeinen 9-11 De Hemelse Roeping
Romeinen 9-11 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
Romeinen 9 Romeinen 9
Romeinen 9: 2-3 Een voortdurende pijn
Romeinen 9: 4 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Romeinen 9: 4 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Romeinen 9: 5 Is Christus God boven alles?
Romeinen 9:11 Het kwaad & satan
Romeinen 9:15-16 De Grote Soeverein
Romeinen 9: 21-23 God verkondigt de rijkdommen van Zijn heerlijkheid
Romeinen 9: 21-23 Gods plan met Zijn vaten (werktuigen)
Romeinen 9:24 De diverse roepingen
Romeinen 9:24 De Hemelse Roeping
Romeinen 9:27 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 9-31-32 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Romeinen 9-31-32 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Romeinen 9-31-32 Twee Onderwerpen: Gods Liefde & Het Volmaakte
Romeinen 9-31 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Romeinen 9: 31 Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
Romeinen 9: 31 Gods Gerechtigheid
Romeinen 9: 31 Jagen Naar Het Doel
Romeinen 9: 32 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Romeinen 9: 33 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
Romeinen 10 Israël winnen via de heidenen
Romeinen 10: 1 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 10: 3 Gerechtigheid van God
Romeinen 10: 3 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Romeinen 10: 4-6 Gods Gerechtigheid
Romeinen 10: 8 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Romeinen 10: 9-14 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 10: 9-10 Alle Tong Zal Belijden
Romeinen 10: 19-21 Romeinen, Gods Toorn
Romeinen 10: 20 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Romeinen 11 Heeft God Israël verstoten?
Romeinen 11: 1 Puur Joodse Opsommingen
Romeinen 11: 6 Genade In Gods Oordeel
Romeinen 11: 6 Homofilie & Genade
Romeinen 11: 6 God Loochenen Als Despoot
Romeinen 11: 11 Romeinen, Gods Toorn
Romeinen 11: 11 Verwoesting Van Jeruzalem
Romeinen 11: 11 Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
Romeinen 11: 20-22 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
Romeinen 11: 22 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Romeinen 11: 26 Vader God Komt Tot Zijn Doel

Romeinen 11: 26 Verwoesting Van Jeruzalem
Romeinen 11: 26 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Romeinen 11: 26 Een Type Van Israel Met Een Happy End
Romeinen 11: 29 De diverse roepingen

Romeinen 11: 29 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld

Romeinen 11: 29
De Hemelse Roeping
Romeinen 11: 36
Een Wake Up Call Voor God?
Romeinen 12
Uitwerking Gods Vaderhart [18.221 KB]
Romeinen 12 Hoofdstuk van ongeveinsde liefde

Romeinen 12: 2 Metamorfose Of Uiterlijke Verandering?

Romeinen 12: 3 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond

Romeinen 12: 9
Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Romeinen 12: 13
Jagen Naar Het Doel
Romeinen 12: 14 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?

Romeinen 12: 17-21 Wereldproblematiek

Romeinen 12: 17 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Romeinen 12: 19 Heeft God jouw kant gekozen?
Romeinen 12: 20
Heb Haar Lief
Romeinen 12: 20 Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?

Romeinen 12: 20 Wat betekenen die vurige kolen in Romeinen 12?

Romeinen 12: 21 Vijanden Liefhebben
Romeinen 13 Overheid: Gods Dienares

Romeinen 13: 3 Louter Goedheid

Romeinen 13: 8 Een Schuldreis Boeken?

Romeinen 13: 11-12 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond

Romeinen 13: 14
De Blote Gezalfde
Romeinen 14 Oordelen
Romeinen 14
Elkaar Niet Kwetsen
Romeinen 14: 5-6
Wat betekent: 'De Achtste Dag'?

Romeinen 14: 10-11
Alle Tong Zal Belijden
Romeinen 14: 11
De Naijverige God Is Niet Afgunstig

Romeinen 14: 13 Kwetsen we?
Romeinen 14: 19 Jagen Naar Het Doel
Romeinen 14: 20 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)

Romeinen 14: 23
Geloven Is Vertrouwen
Romeinen 15 Wij, die sterk zijn
Romeinen 15 Paulus dienst
Romeinen 15: 2
Relaties
Romeinen 15: 7 Gods Brief Aan Jou

Romeinen 15: 8 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel

Romeinen 15: 16 Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
Romeinen 15: 17 Gods liefde schept niet op

Romeinen 15: 32
Verkwikt Door Gods Oordeel
Romeinen 16 De Verzwegen Boodschap
Romeinen 16: 20
Genade & Waarheid
Romeinen 16: 25-26 Het Evangelie van Paulus

1 Corinthe

1 Corinthe 1: 3 De zegenbede: Genade zij met jullie
1 Corinthe 1: 6 TV Show: Hollands Beste Getuigenis
1 Corinthe 1: 8 De Dag Van Christus Jezus
1 Corinthe 1: 8 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
1 Corinthe 1: 9 De diverse roepingen
1 Corinthe 1: 9 De Hemelse Roeping
1 Corinthe 1: 18-21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 1: 26-29 Gods Brief Aan Jou
1 Corinthe 1: 26 De diverse roepingen
1 Corinthe 1: 26 De Hemelse Roeping
1 Corinthe 1: 27-28 Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
1 Corinthe 1: 27 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
1 Corinthe 1: 29-31 Gods liefde schept niet op
1 Corinthe 1: 30 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
1 Corinthe 1: 31 Gerechtvaardigd door geloof
1 Corinthe 2: 3 Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
1 Corinthe 2: 3 Vreze & Beven
1 Corinthe 2: 4-7 Verborgen wijsheid van God
1 Corinthe 3: 11-4: 5 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
1 Corinthe 3: 12-15 Voetbalmissers Uitgewist
1 Corinthe 3: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 3: 21 Gods liefde schept niet op
1 Corinthe 4: 1 Rentmeesters van Gods verborgenheden
1 Corinthe 4: 3-5 Homofilie & Genade
1 Corinthe 4: 3-5 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
1 Corinthe 4: 3-4 Ik moet uit genade leven!
1 Corinthe 4: 3 Genade Direct Bij De Roeping
1 Corinthe 4: 6 Gods liefde is niet opgeblazen
1 Corinthe 4: 7 Ik Ben Een Ongelovige
1 Corinthe 4: 17-19 Gods liefde is niet opgeblazen
1 Corinthe 4: 21 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
1 Corinthe 4: 21 Gods Tederheid laten werken
1 Corinthe 5 Laten we feestvieren!!!
1 Corinthe 5 Bla, bla, bla
1 Corinthe 5 Wat is nou echt zuurdeeg?
1 Corinthe 5 Het oude zuurdeeg
1 Corinthe 5 Het zuurdeeg van de farizeeën
1 Corinthe 5 Boosheid en oprechtheid
1 Corinthe 5 Geen leugen maar waarheid
1 Corinthe 5 Het geslachte en geofferde Lam
1 Corinthe 5 De vijand richtte een slachting aan
1 Corinthe 5 Reden om feest te vieren
1 Corinthe 5 Wie oordeelt er?
1 Corinthe 5: 2 Gods liefde is niet opgeblazen
1 Corinthe 5: 5 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 5: 5 Vreze & Beven
1 Corinthe 5: 6 Gods liefde schept niet op
1 Corinthe 5: 7 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Corinthe 5: 13 Vader God Staat Centraal Op Het Feest
1 Corinthe 7: 2 Alles Moet Maar
1 Corinthe 7: 16 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 7: 17-24 De Hemelse Roeping
1 Corinthe 7: 17 De diverse roepingen
1 Corinthe 7: 20 De diverse roepingen
1 Corinthe 7: 21-23 Vreze & Beven
1 Corinthe 7: 24 De diverse roepingen
1 Corinthe 7: 36 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
1 Corinthe 8 Elkaar Niet Kwetsen
1 Corinthe 8: 1 Gods liefde is niet opgeblazen
1 Corinthe 8: 12 Kwetsen we?
1 Corinthe 9: 22 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 9: 24-26 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
1 Corinthe 9: 24 Jagen Naar Het Doel
1 Corinthe 10: 2 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
1 Corinthe 10: 13 God is God en geeft dus alles Zijn plaats
1 Corinthe 10: 13 Verzoekingen of Moeiten
1 Corinthe 10: 13 God geeft de verzoeking
1 Corinthe 10: 32 De Dingen Die Verschillen
1 Corinthe 10: 33 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 11: 23 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
1 Corinthe 11: 25 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
1 Corinthe 12: 8 Wachten Op Volmaakte Liefde?
1 Corinthe 12: 9 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
1 Corinthe 12: 23 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
1 Corinthe 12: 28 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
1 Corinthe 12: 28 Een Wonderbaarlijke Genezing
1 Corinthe 13 Wachten Op Volmaakte Liefde?
1 Corinthe 13 De Naijverige God Is Niet Afgunstig
1 Corinthe 13 Twee Onderwerpen: Gods Liefde & Het Volmaakte
1 Corinthe 13 Liefde - 1 Corinthe 13
1 Corinthe 13: 1-13 De Liefde Vergaat Nooit
1 Corinthe 13: 1-10 1 Korinthe 13 deel 1 [22.790 KB]
1 Corinthe 13: 4-5 1 Korinthe 13 deel 2 [17.893 KB]
1 Corinthe 13: 2 Alle verborgenheden weten
1 Corinthe 13: 3-4 1 Corinthe 13 1e deel [10.520 KB]
1 Corinthe 13: 4-8 Lankmoedige Agapè Liefde
1 Corinthe 13: 4-7 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
1 Corinthe 13: 4 Gods Goedertieren Liefde
1 Corinthe 13: 4 Gods Liefde Staat Niet In Vuur & Vlam
1 Corinthe 13: 4 Gods liefde schept niet op
1 Corinthe 13: 4 Gods liefde is niet opgeblazen
1 Corinthe 13: 5 Elkaar Niet Kwetsen
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
1 Corinthe 13: 5 Gods Liefde Kwetst Niet
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde zoekt zichzelf niet
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde scherpt er niet naast
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde stelt geen kwaad vast (1e deel)
1 Corinthe 13: 5 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)
1 Corinthe 13: 7-8 De God is onvoorwaardelijke liefde
1 Corinthe 13: 8-10 De diverse roepingen
1 Corinthe 13: 8-10 Verstomde tongen
1 Corinthe 14: 1 Jagen Naar Het Doel
1 Corinthe 14: 2 Chaos, wartaal, namelijk "verborgenheden", spreken
1 Corinthe 14: 6 Wachten Op Volmaakte Liefde?
1 Corinthe 14: 29 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
1 Corinthe 14: 29 Onze kerkleer
1 Corinthe 14: 35 Geen vragen in de gemeente
1 Corinthe 15 24 September 2017 Samenkomst Harderwijk [68.453 KB]
1 Corinthe 15: 1-4 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
1 Corinthe 15: 1-2 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Corinthe 15: 3-22 Onze Identiteit [17.651 KB]
1 Corinthe 15: 3 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Corinthe 15: 10-14 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
1 Corinthe 15: 10 Gods Tederheid laten werken
1 Corinthe 15: 10 Doen Alsof
1 Corinthe 15: 10 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
1 Corinthe 15: 10 De gelijkenis van de talenten
1 Corinthe 15: 10 De gevolgen van rechtvaardiging
1 Corinthe 15: 12-19 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
1 Corinthe 15: 13-18 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
1 Corinthe 15: 21-26 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
1 Corinthe 15: 22-26 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
1 Corinthe 15: 22-24 Het Getuigenis Van De Opgewekte Heiligen
1 Corinthe 15: 22-24 Het is Heilige Zaterdag
1 Corinthe 15: 22 Verrassing
1 Corinthe 15: 24 Het "einde" in 1 Corinthe 15: 24
1 Corinthe 15: 28 Genade In Gods Oordeel
1 Corinthe 15: 31 Gods liefde schept niet op
1 Corinthe 15: 36-46 Gezaaid Ziels Lichaam/Opgestaan Geestelijk Lichaam
1 Corinthe 15: 42-50 Het Geestelijk Lichaam In De Opstanding
1 Corinthe 15: 42-46 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
1 Corinthe 15: 44 De Uitopstanding
1 Corinthe 15: 51-53 Jezus Wederkomst Als Redder
1 Corinthe 15: 51-53 Het Atoompje Van De Tijd
1 Corinthe 15: 52-56 Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
1 Corinthe 15: 53-54 Het Getuigenis Van De Opgewekte Heiligen
1 Corinthe 15: 52 Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?
1 Corinthe 15: 54 Verrassing
1 Corinthe 15: 58 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
1 Corinthe 15: 58 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
1 Corinthe 15: 58 Een Wonderbaarlijke Genezing
1 Corinthe 16: 10 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
1 Corinthe 16: 16 Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)
1 Corinthe 16: 18 Verkwikt Door Gods Oordeel

2 Corinthe

2 Corinthe 1: 2 De zegenbede: Genade zij met jullie
2 Corinthe 1: 6 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Corinthe 1: 12 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 1: 20 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
2 Corinthe 2: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Corinthe 3: 5 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
2 Corinthe 3: 5 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
2 Corinthe 3: 6 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
2 Corinthe 3: 7 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
2 Corinthe 3: 9 Gods Gerechtigheid
2 Corinthe 3: 17 Chain Gang
2 Corinthe 3: 17 Vrij, Of Echt Vrij!
2 Corinthe 3: 18 Gods Brief Aan Jou
2 Corinthe 3: 18 Allochtonen?
2 Corinthe 3: 18 De gevolgen van rechtvaardiging
2 Corinthe 4: 6-10 Schat in aarden vaten
2 Corinthe 4: 6 Ons Via Via Licht
2 Corinthe 4: 15 Doen Alsof
2 Corinthe 4: 17 Lijdende Wereld/Zwangere Schepping
2 Corinthe 5: 3 De Blote Gezalfde
2 Corinthe 5: 10 Alle Tong Zal Belijden
2 Corinthe 5: 11 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 5: 14-17 Oud en Nieuw [14.137 KB]
2 Corinthe 5: 14-17 Ruzie In De Kerk
2 Corinthe 5: 14-15 Chain Gang
2 Corinthe 5: 14-15 Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?
2 Corinthe 5: 16-18 Overweg Kunnen Met Elkaar
2 Corinthe 5: 16 Het Kind Met Het Badwater Weggooien
2 Corinthe 5: 16 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
2 Corinthe 5: 16 Nieuw Verbond & Praktisch Christendom
2 Corinthe 5: 16 Vreze & Beven
2 Corinthe 5: 17 Apen Kunstjes Leren
2 Corinthe 5: 18-19 Het Genot Van Pa's Verzoening
2 Corinthe 5: 18 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
2 Corinthe 5: 19 Bezit De Mens Gods Vergeving?
2 Corinthe 5: 19 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
2 Corinthe 5: 19 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
2 Corinthe 5: 21 Twee wetmatigheden: Dood & Leven
2 Corinthe 6: 1 Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)
2 Corinthe 6: 2 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Corinthe 6: 4-6 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
2 Corinthe 7: 1 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
2 Corinthe 7: 4 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 7: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Corinthe 7: 13 Verkwikt Door Gods Oordeel
2 Corinthe 7: 14-16 Vreze & Beven
2 Corinthe 7: 14 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 8: 23 De Apostel van de Synagoge
2 Corinthe 9: 2 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 9: 8 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
2 Corinthe 9: 8 Apen Kunstjes Leren
2 Corinthe 9: 8 Doen Alsof
2 Corinthe 9: 8 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
2 Corinthe 9: 8 Voetbalmissers Uitgewist
2 Corinthe 9: 9 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
2 Corinthe 10: 1 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
2 Corinthe 10: 1 Gods Tederheid laten werken
2 Corinthe 10: 7 Ruzie In De Kerk
2 Corinthe 10: 8-17 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 10: 10 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
2 Corinthe 10: 12 Gods Brief Aan Jou
2 Corinthe 10: 17 Gerechtvaardigd door geloof
2 Corinthe 11: 10 Genade & Waarheid
2 Corinthe 11: 23 Genade in het lijden?
2 Corinthe 11: 29 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
2 Corinthe 11: 30 Verwoesting Van Jeruzalem
2 Corinthe 11: 30 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 12: 1-10 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
2 Corinthe 12: 1 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 12: 5-9 Gods liefde schept niet op
2 Corinthe 12: 7-9 Gods Brief Aan Jou
2 Corinthe 12: 7 (Onbenoemd)
2 Corinthe 12: 9-10 Apen Kunstjes Leren
2 Corinthe 12: 9-10 Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
2 Corinthe 12: 9 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
2 Corinthe 12: 9 Verwoesting Van Jeruzalem
2 Corinthe 12: 9 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
2 Corinthe 12: 9 Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
2 Corinthe 12: 10 Dazend Leven
2 Corinthe 12: 20 Gods liefde is niet opgeblazen
2 Corinthe 13: 1 De Apostel van de Synagoge
2 Corinthe 13: 12 Relaties

Galaten

De hele galatenbrief: briefaandegalaten.pdf [1.142 KB] - briefaandegalaten.epub [265 KB] - briefaandegalaten.docx [278 KB]
Galaten 1: 3 De zegenbede: Genade zij met jullie
Galaten 1: 6 De diverse roepingen
Galaten 1: 6 De Hemelse Roeping
Galaten 1: 8 Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
Galaten 1: 15 De Hemelse Roeping
Galaten 2: 2 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Galaten 2: 16 Geloof/Trouw Van God
Galaten 2: 16 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Galaten 2: 16 Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
Galaten 2: 16 Ik Ben Een Ongelovige
Galaten 2: 16 Het Zijn In Het Vlees Of In De Geest
Galaten 2: 16 Verschil tussen het geloof "IN" en "VAN".
Galaten 2: 20 Geloof/Trouw Van God
Galaten 2: 20 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Galaten 2: 20 Apen Kunstjes Leren
Galaten 2: 20 Homofilie & Genade
Galaten 2: 20 Het Nut Van Oordeel Over De Ander
Galaten 2: 20 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Galaten 2: 20 Violisten Op Het Dak
Galaten 2: 20 Geen idee dat ik zo rijk was!
Galaten 2: 20 Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd
Galaten 2: 21 Gods Gerechtigheid
Galaten 3: 10 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Galaten 3: 11 De geadresseerden
Galaten 3: 21 Gods Gerechtigheid
Galaten 3: 22-25 Geloof/Trouw Van God
Galaten 3: 24 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Galaten 3: 27-28 Vreze & Beven
Galaten 3: 27 De Blote Gezalfde
Galaten 4: 1 De Onvolwassen Slaaf Buiten Het Feest
Galaten 4: 5 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Galaten 4: 7 Chain Gang
Galaten 4: 9-11 Een Wake Up Call Voor God?
Galaten 4: 11 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Galaten 4: 26 De Hemelse Roeping
Galaten 4: 26 Jezus Wederkomst Als Redder
Galaten 5: 1 Chain Gang
Galaten 5: 1 Vrij, Of Echt Vrij!
Galaten 5: 1 Alles Moet Maar
Galaten 5: 1 Christendom & Overige Religies
Galaten 5: 7 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Galaten 5: 13 Chain Gang
Galaten 5: 13 De diverse roepingen
Galaten 5: 13 De Hemelse Roeping
Galaten 5: 14 Een Schuldreis Boeken?
Galaten 5: 22 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
Galaten 5: 22 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Galaten 5: 22 Louter Goedheid
Galaten 5: 22 Geloof/Trouw Van God
Galaten 5: 22 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Galaten 5: 22 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Galaten 5: 22 Vrucht Van De Geest Is Liefde [9.526 KB]
Galaten 5: 22 Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
Galaten 5: 22 Gods Tederheid laten werken
Galaten 5: 22 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Galaten 5: 22 Liefde: Vrede, Blijdschap [14.370 KB]
Galaten 5: 22 Wachten Op Volmaakte Liefde?
Galaten 5: 22 Lankmoedigheid Goedertierenheid, Goedheid... [15.454 KB]
Galaten 5: 22 Gods Goedertieren Liefde
Galaten 6: 1 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Galaten 6: 1 Gods Tederheid laten werken
Galaten 6: 7-8 Gezaaid Ziels Lichaam/Opgestaan Geestelijk Lichaam
Galaten 6: 13-14 Gods liefde schept niet op
Galaten 6: 15 Apen Kunstjes Leren

Efeze

Efeze 1-2-2: 8 Wie zijn de 'wij' en de 'jullie' in Efeze?
Efeze 1-2 Waarom dan toch?
Efeze 1-2 De zegenbede: Genade zij met jullie
Efeze 1: 3-4 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Efeze 1: 3 Geen idee dat ik zo rijk was!
Efeze 1: 3 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 1: 3 Is Dat Nou Liefde?
Efeze 1: 3 Alles In Christus!
Efeze 1: 3 Wat is nou concreet de zegen van God?
Efeze 1: 4 Uitverkoren Tot...
Efeze 1: 5-7 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Efeze 1: 5 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Efeze 1: 5 Gods Brief Aan Jou
Efeze 1: 5 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Efeze 1: 5 Ons Zoonschap
Efeze 1: 7-10 De huishouding van Gods genade
Efeze 1: 7-10 De Christus: Alle Schatten Van Wijsheid
Efeze 1: 7 Hoezo Goede Vrijdag?
Efeze 1: 7 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Efeze 1: 7 Alles In Christus!
Efeze 1: 7 Wat Is Vergeving? [14.024 KB]
Efeze 1: 8 God Overlaadt Jou Rijkelijk
Efeze 1: 9-11 De Hoofding van alles in de volheid der tijden
Efeze 1: 9-10 De verborgenheid van Gods wil
Efeze 1: 9-10 Alles in de hemelen wordt in De Christus gehoofd
Efeze 1: 9 Is Dat Nou Liefde?
Efeze 1: 10 Wat is Hoofding?
Efeze 1: 11 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Efeze 1: 11 Verwoesting Van Jeruzalem
Efeze 1: 11 Heeft God je kinderen weggenomen?
Efeze 1: 11 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
Efeze 1: 11 Jouw Erfenis In Christus
Efeze 1: 11 Het kwaad & satan
Efeze 1: 13 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Efeze 1: 13 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Efeze 1: 15-20 Met Vrome Godsdienst Red Je Geen Vrome Godsdienst
Efeze 1: 15 Relaties
Efeze 1: 17 God Kennen
Efeze 1: 18-19 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Efeze 1: 18 De diverse roepingen
Efeze 1: 18 De Hemelse Roeping
Efeze 1: 19 Verkwikt Door Gods Oordeel
Efeze 1: 19 Gods overweldigend Grote Kracht Tot In Jou
Efeze 1: 20-23 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 1: 20-23 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Efeze 1: 20-21 De Dag Van Christus Jezus
Efeze 1: 20 Gods werk rust in Christus
Efeze 1: 22-23 God schenkt aan ons met allen op het oog
Efeze 1: 23 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Efeze 2: 4-10 Wij, Voorwerp Van Gods Hart [14.377 KB]
Efeze 2: 4-6 Pietertje In Pa's Sterke Armen
Efeze 2: 4-5 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Efeze 2: 4-5 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Efeze 2: 5 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Efeze 2: 5 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Efeze 2: 6 Geen idee dat ik zo rijk was!
Efeze 2: 6 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 2: 6 De Dag Van Christus Jezus
Efeze 2: 7-22 Wij Zijn Gods Gedicht [12.635 KB]
Efeze 2: 7 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Efeze 2: 7 Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?
Efeze 2: 7 Gods Goedertieren Liefde
Efeze 2: 8-10 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Efeze 2: 8-10 De gevolgen van rechtvaardiging
Efeze 2: 8-9 Geloof/Trouw Van God
Efeze 2: 8-9 Gerechtigheid van God
Efeze 2: 8 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Efeze 2: 8 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Efeze 2: 8 Wordt Als De Kinderen
Efeze 2: 8 Gerechtvaardigd door geloof
Efeze 2: 9 God Loochenen Als Despoot
Efeze 2: 9 Gods liefde schept niet op
Efeze 2: 10-16 Nu Dicht Aan Vaders Hart [15.384 KB]
Efeze 2: 10 Louter Goedheid
Efeze 2: 10 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Efeze 2: 10 Apen Kunstjes Leren
Efeze 2: 10 Doen Alsof
Efeze 2: 10 God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
Efeze 2: 10 Ik Zou Ook Kreupel Lopen
Efeze 2: 10 Dazend Leven
Efeze 2: 11-16 Israel & Heidenen, toen & nu
Efeze 2: 11-16 Nieuwe Verbond t/o Nieuwe Mens
Efeze 2: 11-16 Paulus twee diensten
Efeze 2: 11-16 Voorrangspositie Israël
Efeze 2: 13-17 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Efeze 2: 13 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Efeze 2: 13 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Efeze 2: 14-15 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Efeze 2: 14 Ruzie In De Kerk
Efeze 2: 15-16 Wie zijn de 'wij' en de 'jullie' in Efeze?
Efeze 2: 15 De diverse roepingen
Efeze 2: 15 Werkzame Genade In Filippi
Efeze 2: 15 Gods Gerechtigheid
Efeze 2: 15 De Vernietiging van de wet
Efeze 2: 18 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Efeze 2: 19 Relaties
Efeze 3: 1 Rust door het lijden
Efeze 3: 2-7 Helemaal over het hoofd gezien!
Efeze 3: 3-6 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Efeze 3: 3-6 Israel & Heidenen, toen & nu
Efeze 3: 6 Het Samen-Lichaam
Efeze 3: 6 Een reactie op het Samen-Lichaam
Efeze 3: 6 Overzicht van "Ethnos" in meerdere betekenissen
Efeze 3: 6 (Zij uit) de volken
Efeze 3: 6 Opwekking
Efeze 3: 9-10 Romeinen, Gods Toorn
Efeze 3: 9-10 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Efeze 3: 9 Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?
Efeze 3: 10 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 3: 11 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Efeze 3: 11 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
Efeze 3: 11 Het kwaad & satan
Efeze 3: 12 Geloof/Trouw Van God
Efeze 3: 17 Een Schuldreis Boeken?
Efeze 4: 1-4 De Hemelse Roeping
Efeze 4: 1-2 Gods Tederheid laten werken
Efeze 4: 1 De diverse roepingen
Efeze 4: 2 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Efeze 4: 2 Onze Waardige Wandel [9.470 KB]
Efeze 4: 4-5 Hunkering Naar De Eerste Gemeente
Efeze 4: 4 De diverse roepingen
Efeze 4: 10 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 4: 10 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Efeze 4: 10 Jezus Wederkomst Als Redder
Efeze 4: 13 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Efeze 4: 17-24 Genade Alleen [11.123 KB]
Efeze 4: 21 Genade & Waarheid
Efeze 4: 24 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Efeze 4: 24 Gods Gerechtigheid
Efeze 4: 32 De gevolgen van rechtvaardiging
Efeze 5: 2 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
Efeze 5: 6 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Efeze 5: 8 Ons Via Via Licht
Efeze 5: 9 Louter Goedheid
Efeze 5: 9 Vrucht Van De Geest Is Liefde [9.526 KB]
Efeze 5: 9 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Efeze 5: 9 Gods Gerechtigheid
Efeze 5: 18-20 Vervuld In Geest [13.092 KB]
Efeze 5: 23-32 "Is" & "Als". Wat zeggen deze verschillen?
Efeze 5: 23 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Efeze 5: 25 Heb Haar Lief
Efeze 5: 28 Een Schuldreis Boeken?
Efeze 6: 2-3 Lang zal die leven in de gloria!
Efeze 6: 5 Vreze & Beven
Efeze 6: 12 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Efeze 6: 17 De Redding/Redder
Efeze 6: 18-19 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Efeze 6: 24 De zegenbede: Genade zij met jullie

Filippi

Filippi 1: 2 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 1: 2 De zegenbede: Genade zij met jullie
Filippi 1: 5-6 Het goede werk voortzetten
Filippi 1: 6-7 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 1: 6 God Loochenen Als Despoot
Filippi 1: 6 De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 1: 6 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Filippi 1: 6 De Dag Van Christus Jezus
Filippi 1: 9-10 De Dingen Die Verschillen
Filippi 1: 9 Twee wetmatigheden: Dood & Leven
Filippi 1: 10 De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 1: 10 De Dag Van Christus Jezus
Filippi 1: 16-19 Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
Filippi 1: 18-20 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Filippi 1: 18 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 1: 19 De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 1: 19 De Redding/Redder
Filippi 1: 21 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 1: 21 Christus Alleen
Filippi 1: 21 En dan nu onze grote nummer twee!!!
Filippi 1: 26 Gods liefde schept niet op
Filippi 1: 27-28 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Filippi 1: 29-30 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
Filippi 1: 29 Gods Tederheid laten werken
Filippi 1: 29 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Filippi 1: 29 Een Wake Up Call Voor God?
Filippi 1: 29 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 1: 29 Wordt Als De Kinderen
Filippi 1: 30 De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 2: 5-9 Het denken van Christus [74.034 KB]
Filippi 2: 5 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 2: 5 Ruzie In De Kerk
Filippi 2: 6 In de gestalte van God & erop lijken
Filippi 2: 7-8 De Mens Christus Jezus
Filippi 2: 8 Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?
Filippi 2: 10-16 De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 2: 10-11 Geloof Is Toch Voorwaarde Om Gered Te Worden?
Filippi 2: 10-11 Alle Tong Zal Belijden
Filippi 2: 10-11 In de naam van Jezus buigen voor God de Vader
Filippi 2: 10 De Naijverige God Is Niet Afgunstig
Filippi 2: 12-13 De gelijkenis van de talenten
Filippi 2: 12-13 De Redding Bewerken
Filippi 2: 12-13 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
Filippi 2: 12 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Filippi 2: 12 Vreze & Beven
Filippi 2: 13 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
Filippi 2: 13 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
Filippi 2: 13 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
Filippi 2: 13 Gekte In Mijn Hoofd
Filippi 2: 13 Apen Kunstjes Leren
Filippi 2: 13 Doen Alsof
Filippi 2: 13 God Loochenen Als Despoot
Filippi 2: 13 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Filippi 2: 13 Voetbalmissers Uitgewist
Filippi 2: 13 Heeft God je kinderen weggenomen?
Filippi 2: 13 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 2: 13 Is Dat Nou Liefde?
Filippi 2: 13 Dazend Leven
Filippi 2: 14-15 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Filippi 2: 15 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
Filippi 2: 16-17 Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
Filippi 2: 16 De Dag Van Christus Jezus
Filippi 2: 16 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Filippi 2: 17-18 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 2: 17 De laatste 13 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 2: 21 Gods liefde zoekt zichzelf niet
Filippi 2: 25-27 De laatste 13 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 2: 25 De Apostel van de Synagoge
Filippi 2: 26-30 Een Wonderbaarlijke Genezing
Filippi 2: 28 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 3: 1 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 3: 2-6 Puur Joodse Opsommingen
Filippi 3: 3-11 De laatste 13 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
Filippi 3: 3 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 3: 5-7 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
Filippi 3: 6-14 Jagen Naar Het Doel
Filippi 3: 6 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Filippi 3: 7-8 Het Kind Met Het Badwater Weggooien
Filippi 3: 8 Doen Alsof
Filippi 3: 9 Geloof/Trouw Van God
Filippi 3: 9 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 3: 9 Gods Gerechtigheid
Filippi 3: 9 Het Zijn In Het Vlees Of In De Geest
Filippi 3: 10 Genade & Waarheid
Filippi 3: 11 De Dag Van Christus Jezus
Filippi 3: 11 De Uitopstanding
Filippi 3: 12 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 3: 14 De diverse roepingen
Filippi 3: 14 De Hemelse Roeping
Filippi 3: 18-20 Een voortdurende pijn
Filippi 3: 20-21 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Filippi 3: 20-21 Het Geestelijk Lichaam In De Opstanding
Filippi 3: 20 Wat Is Mijn Politieke Keuze?
Filippi 3: 20 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Filippi 3: 20 De Uitopstanding
Filippi 3: 20 Jezus Wederkomst Als Redder
Filippi 4: 1 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 4: 4 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 4: 4 De gevolgen van rechtvaardiging
Filippi 4: 5 Jezus Wederkomst Als Redder
Filippi 4: 5 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Filippi 4: 8-18 Afsluitend
Filippi 4: 10 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 4: 13 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 4: 19 Werkzame Genade In Filippi
Filippi 4: 23 Werkzame Genade In Filippi

Colosse

Colosse-hele brief Het landschap van de brief
Colosse 1: 1 Colosse 1: 1
Colosse 1: 2 Colosse 1: 2
Colosse 1: 3-6 Paulus Gebed [11.892 KB]
Colosse 1: 3 Colosse 1: 3
Colosse 1: 4 Colosse 1: 4
Colosse 1: 5 Colosse 1: 5 (1e deel)
Colosse 1: 5 Colosse 1: 5 (2e deel)
Colosse 1: 6 Colosse 1: 6 (1e deel)
Colosse 1: 6 Colosse 1: 6 (2e deel)
Colosse 1: 6 Colosse 1: 6 (3e deel)
Colosse 1: 7-9 Ons Slaaf Zijn [12.638 KB]
Colosse 1: 7 Colosse 1: 7 (1e deel)
Colosse 1: 7 Colosse 1: 7 (2e deel)
Colosse 1: 8 Colosse 1: 8
Colosse 1: 9 Colosse 1: 9 (1e deel)
Colosse 1: 9 Colosse 1: 9 (2e deel)
Colosse 1: 10 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Colosse 1: 11 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
Colosse 1: 13 Hoe zit het precies met die losprijs?
Colosse 1: 16-17 De Grote Soeverein
Colosse 1: 19-21 Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?
Colosse 1: 19 Alle mensen gerechtvaardigd
Colosse 1: 20 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Colosse 1: 20 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Colosse 1: 21-22 Het Genot Van Pa's Verzoening
Colosse 1: 21 Heb Haar Lief
Colosse 1: 21 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Colosse 1: 24-25 Wachten Op Volmaakte Liefde?
Colosse 1: 26 Romeinen, Gods Toorn
Colosse 1: 26 Wat is de verborgenheid in Efeze en Colosse?
Colosse 1: 27 De gevolgen van rechtvaardiging
Colosse 1: 28 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Colosse 1: 28 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Colosse 2 Gods Plan Met De Gemeente [13.998 KB]
Colosse 2 Ons Heil In Christus Jezus [10.466 KB]
Colosse 2: 2 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Colosse 2: 8 Metamorfose Of Uiterlijke Verandering?
Colosse 2: 8 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Colosse 2: 9-10 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
Colosse 2: 9-10 Volheid van de Godheid in Christus
Colosse 2: 12-13 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Colosse 2: 13-14 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Colosse 2: 16-17 Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
Colosse 2: 16-17 Hebben we ons oordeel al klaar?
Colosse 2: 18 Gods liefde is niet opgeblazen
Colosse 3: 1-4 Jezus Wederkomst Als Redder
Colosse 3: 2 Ruzie In De Kerk
Colosse 3: 3-4 Geen idee dat ik zo rijk was!
Colosse 3: 3-4 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Colosse 3: 3 Dubbel zicht in de trein
Colosse 3: 4 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
Colosse 3: 4 Apen Kunstjes Leren
Colosse 3: 4 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Colosse 3: 4 Violisten Op Het Dak
Colosse 3: 8 Alles Moet Maar
Colosse 3: 10-11 Vreze & Beven
Colosse 3: 10-11 Puur Joodse Opsommingen
Colosse 3: 12 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
Colosse 3: 12 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Colosse 3: 12 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Colosse 3: 12 Gods Tederheid laten werken
Colosse 3: 12 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Colosse 3: 12 Gods Goedertieren Liefde
Colosse 3: 15 De diverse roepingen
Colosse 3: 15 De Hemelse Roeping
Colosse 4: 3 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Colosse 4: 5 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Colosse 4: 18 De zegenbede: Genade zij met jullie

1 Thessalonica

1 Thessalonica 1: 1 De zegenbede: Genade zij met jullie
1 Thessalonica 1: 3 Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
1 Thessalonica 2: 7 Gods Tederheid laten werken
1 Thessalonica 2: 12 De diverse roepingen
1 Thessalonica 2: 12 De Hemelse Roeping
1 Thessalonica 2: 16 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Thessalonica 2: 16 Een Type Van Israel Met Een Happy End
1 Thessalonica 2: 19 Gods liefde schept niet op
1 Thessalonica 3: 5 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
1 Thessalonica 3: 12-13 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
1 Thessalonica 4: 1 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
1 Thessalonica 4: 7 De diverse roepingen
1 Thessalonica 4: 7 De Hemelse Roeping
1 Thessalonica 4: 9-10 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
1 Thessalonica 4: 16-17 Jezus Wederkomst Als Redder
1 Thessalonica 5: 8-9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Thessalonica 5: 8 De Redding/Redder
1 Thessalonica 5: 15 Jagen Naar Het Doel
1 Thessalonica 5: 17 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
1 Thessalonica 5: 23 De Dag Van Christus Jezus
1 Thessalonica 5: 23 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
1 Thessalonica 5: 24 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
1 Thessalonica 5: 24 De diverse roepingen
1 Thessalonica 5: 24 De Hemelse Roeping

2 Thessalonica

2 Thessalonica 1: 2 De zegenbede: Genade zij met jullie
2 Thessalonica 1: 3 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
2 Thessalonica 1: 4 Gods liefde schept niet op
2 Thessalonica 1: 11 De diverse roepingen
2 Thessalonica 1: 11 De Hemelse Roeping
2 Thessalonica 2: 1-9 Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
2 Thessalonica 2: 2-4 Twee Beesten
2 Thessalonica 2: 7 De verborgenheid van de wetteloosheid
2 Thessalonica 2: 10-13 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Thessalonica 2: 14 De diverse roepingen
2 Thessalonica 2: 14 De Hemelse Roeping
2 Thessalonica 3: 2 Geloof/Trouw Van God
2 Thessalonica 3: 3 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht

1 Timotheus

1 Timotheus 1: 1 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 1: 10 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
1 Timotheus 1: 11 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
1 Timotheus 1: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 1: 16 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
1 Timotheus 1: 16 Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
1 Timotheus 1: 16 Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
1 Timotheus 1: 17 Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?
1 Timotheus 1: 17 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
1 Timotheus 2 Een Stil En Rustig Leven
1 Timotheus 2: 3-4 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 2: 4 Heeft God je kinderen weggenomen?
1 Timotheus 2: 4 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
1 Timotheus 2: 5-7 Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?
1 Timotheus 2: 5-6 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
1 Timotheus 2: 5-6 Hoe zit het precies met die losprijs?
1 Timotheus 2: 5-6 Een middelaar, die zijn hand op allebei legt
1 Timotheus 2: 6 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Timotheus 2: 6 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
1 Timotheus 2: 6 Een Schuldreis Boeken?
1 Timotheus 2: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 3: 9 De verborgenheid van het geloof
1 Timotheus 3: 16 De verborgenheid van de godsvrucht
1 Timotheus 3: 16 Het geheim van de godsvrucht
1 Timotheus 4: 9-11 Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?
1 Timotheus 4: 10-11 De Redder Van Alle Mensen [11.943 KB]
1 Timotheus 4: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 4: 10 TV Show: Hollands Beste Getuigenis
1 Timotheus 4: 10 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
1 Timotheus 4: 10 Alle mensen gerechtvaardigd
1 Timotheus 4: 16 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Timotheus 5: 12 Geloof/Trouw Van God
1 Timotheus 6: 3 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
1 Timotheus 6: 10 Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)
1 Timotheus 6: 11 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
1 Timotheus 6: 11 Gods Tederheid laten werken
1 Timotheus 6: 11 Jagen Naar Het Doel
1 Timotheus 6: 12 De diverse roepingen
1 Timotheus 6: 12 De Hemelse Roeping
1 Timotheus 6: 15-16 Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?
1 Timotheus 6: 15 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
1 Timotheus 6: 16 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
1 Timotheus 6: 17-18 Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
1 Timotheus 6: 21 De zegenbede: Genade zij met jullie

2 Timotheus

2 Timotheus 1: 7 Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
2 Timotheus 1: 8 Een Wake Up Call Voor God?
2 Timotheus 1: 9-10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Timotheus 1: 9 De diverse roepingen
2 Timotheus 1: 9 De Hemelse Roeping
2 Timotheus 1: 9 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
2 Timotheus 1: 13 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
2 Timotheus 1: 15 Het wordt hun niet aangerekend
2 Timotheus 2: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Timotheus 2: 11 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
2 Timotheus 2: 13 De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
2 Timotheus 2: 13 De Wijnstok & De Ware Wijnstok
2 Timotheus 2: 13 Relaties
2 Timotheus 2: 15 Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus
2 Timotheus 2: 15 Twee wetmatigheden: Dood & Leven
2 Timotheus 2: 21 De Grote Soeverein
2 Timotheus 2: 21 God Erkennen Als Onze Despoot
2 Timotheus 2: 22 Geloof/Trouw Van God
2 Timotheus 2: 22 Jagen Naar Het Doel
2 Timotheus 2: 24-25 Gods Tederheid laten werken
2 Timotheus 2: 25 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
2 Timotheus 3: 12 Gods Tederheid laten werken
2 Timotheus 3: 12 Een Wake Up Call Voor God?
2 Timotheus 3: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Timotheus 3: 16 Opvoedende Liefde
2 Timotheus 3: 16 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
2 Timotheus 4: 3 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
2 Timotheus 4: 6 Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
2 Timotheus 4: 16 Het wordt hun niet aangerekend
2 Timotheus 4: 18 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Timotheus 4: 22 De zegenbede: Genade zij met jullie

Titus

Titus 1: 2-4 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Titus 1: 2 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Titus 1: 4 De zegenbede: Genade zij met jullie
Titus 1: 9-13 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
Titus 2: 1-2 Vader God, Het Centrum Van Het Feest
Titus 2: 10-13 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Titus 2: 10 Geloof/Trouw Van God
Titus 2: 11-14 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
Titus 2: 11-12 Opvoedende Liefde
Titus 2: 11-12 Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
Titus 2: 11 De Redding/Redder
Titus 2: 11 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
Titus 2: 13 Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel
Titus 2: 13 Onze God & Redder Jezus Christus
Titus 2: 14 Hoezo Goede Vrijdag?
Titus 2: 14 Het Lied Van Mozes
Titus 2: 14 Een Schuldreis Boeken?
Titus 3: 1-2 Gods Tederheid laten werken
Titus 3: 2 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
Titus 3: 4-6 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Titus 3: 4 Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
Titus 3: 4 Gods Goedertieren Liefde
Titus 3: 15 De zegenbede: Genade zij met jullie

Filemon

Filemon 1: 3 De zegenbede: Genade zij met jullie
Filemon 1: 5 Geloof/Trouw Van God
Filemon 1: 7 Verkwikt Door Gods Oordeel

HebreeŽn

Toespraak: Hebreeënbrief inleiding 1 [11.253 KB]
Toespraak: Hebreeenbrief inleiding 2 [16.941 KB]
Hebreeën 1: 1-2 Hij Komt Van De Overkant
Hebreeën 1: 1-2 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Hebreeën 1: 2 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Hebreeën 1: 8-9 Heeft God nou toch de Zoon tot God gezalfd?
Hebreeën 1: 14 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 1: 14 De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
Hebreeën 2: 3 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 2: 8-10 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
Hebreeën 2: 8 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 2: 8 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Hebreeën 2: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 2: 14-15 Hoe zit het precies met die losprijs?
Hebreeën 2: 14 Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?
Hebreeën 2: 15 Chain Gang
Hebreeën 3: 1 De Hemelse Roeping
Hebreeën 3: 1 De diverse roepingen
Hebreeën 3: 1 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 3: 1 Hij Komt Van De Overkant
Hebreeën 3: 1 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Hebreeën 3: 6 De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
Hebreeën 3: 7-10 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Hebreeën 3: 14 De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
Hebreeën 3: 18 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Hebreeën 4: 1-10 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Hebreeën 4: 2 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
Hebreeën 4: 7-9 De Dag Van Christus Jezus
Hebreeën 4: 11 De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
Hebreeën 4: 12 Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
Hebreeën 5: 4 De diverse roepingen
Hebreeën 5: 4 De Hemelse Roeping
Hebreeën 5: 7-9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 6: 4-6 De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
Hebreeën 6: 4 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 6: 5 Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
Hebreeën 6: 8-9 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
Hebreeën 6: 8 Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon
Hebreeën 6: 8 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Hebreeën 6: 9 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 6: 20 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 7: 25 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 7: 25 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
Hebreeën 8 De Verbonden [17.965 KB]
Hebreeën 8: 5 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 8: 7 Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
Hebreeën 8: 12 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Hebreeën 8: 12 Een Demente God?
Hebreeën 8: 13 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Hebreeën 9: 15 De diverse roepingen
Hebreeën 9: 15 De Hemelse Roeping
Hebreeën 9: 20-22 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Hebreeën 9: 23 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 9: 24 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 9: 28 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 10: 17 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
Hebreeën 10: 17 Een Demente God?
Hebreeën 10: 24 Gods liefde scherpt er niet naast
Hebreeën 10: 25-30 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 10: 25 Alles Moet Maar
Hebreeën 10: 27-30 Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon
Hebreeën 10: 27 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
Hebreeën 10: 29 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Hebreeën 10: 38 De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
Hebreeën 10: 38 De geadresseerden
Hebreeën 11: 1 Gerechtvaardigd door geloof
Hebreeën 11: 1 Dood en opstanding
Hebreeën 11: 7 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Hebreeën 11: 8 De diverse roepingen
Hebreeën 11: 8 De Hemelse Roeping
Hebreeën 11: 9-10 De Hemelse & Bovenhemelse Roeping
Hebreeën 11: 10 De Dag Van Christus Jezus
Hebreeën 11: 16 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 11: 18-19 Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
Hebreeën 11: 27 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 12: 1 Met Legen Handen Bij Jezus Wederkomst
Hebreeën 12:2 Geloof/Trouw Van God
Hebreeën 12: 5-11 Opvoedende Liefde
Hebreeën 12: 14 Jagen Naar Het Doel
Hebreeën 12:21 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Hebreeën 12:22 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Hebreeën 12:22 Hij Komt Van De Overkant
Hebreeën 12:22 Jezus Wederkomst Als Redder
Hebreeën 13: 8 Is Dezelfde ook altijd hetzelfde?
Hebreeën 13: 13 Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon Hebreeën 13: 20 Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon
Hebreeën 13: 20 De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
Hebreeën 13: 20 Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
Hebreeën 13: 22 De Oproep: Kom Naar De Overkant
Hebreeën 13: 25 De zegenbede: Genade zij met jullie

Jakobus

Jakobus 1: 4 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
Jakobus 1: 6 Geloven Is Vertrouwen
Jakobus 1: 9 Gods liefde schept niet op
Jakobus 1: 13 God geeft de verzoeking
Jakobus 1: 21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Jakobus 2: 14 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Jakobus 2: 19 Ons geloof in Vader God als unieke God
Jakobus 2: 22 Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)
Jakobus 2: 26 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Jakobus 2: 26 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Jakobus 4: 12 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Jakobus 4: 16 Gods liefde schept niet op
Jakobus 5: 15 Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
Jakobus 5: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Jakobus 5: 20 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond

1 Petrus

1 Petrus 1: 4-10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Petrus 1: 4 Jezus Wederkomst Als Redder
1 Petrus 1: 7 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
1 Petrus 1: 11 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
1 Petrus 1: 15 De diverse roepingen
1 Petrus 1: 15 De Hemelse Roeping
1 Petrus 1: 18-20 Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
1 Petrus 1: 18-19 Hoe zit het precies met die losprijs?
1 Petrus 1: 19 God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
1 Petrus 1: 19 Is Dat Nou Liefde?
1 Petrus 2: 2 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
1 Petrus 2: 3 Gods Goedertieren Liefde
1 Petrus 2: 7 Yahweh, De Rots Van Hun Redding
1 Petrus 2: 9 Ons Via Via Licht
1 Petrus 2: 9 De diverse roepingen
1 Petrus 2: 9 De Hemelse Roeping
1 Petrus 2: 14 Louter Goedheid
1 Petrus 2: 21 De diverse roepingen
1 Petrus 2: 21 De Hemelse Roeping
1 Petrus 2: 24 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Petrus 2: 24 Een Schuldreis Boeken?
1 Petrus 3: 1-4 Gods Tederheid laten werken
1 Petrus 3: 9 De diverse roepingen
1 Petrus 3: 9 De Hemelse Roeping
1 Petrus 3: 11 Jagen Naar Het Doel
1 Petrus 3: 18 Een Schuldreis Boeken?
1 Petrus 3: 21 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Petrus 4: 13 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
1 Petrus 4: 16 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
1 Petrus 4: 18 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Petrus 5: 1 Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
1 Petrus 5: 10 De diverse roepingen
1 Petrus 5: 10 De Hemelse Roeping

2 Petrus

2 Petrus 1: 1 Geloof/Trouw Van God
2 Petrus 1: 1 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 1: 1 Onze God & Redder Jezus Christus
2 Petrus 1: 3 De diverse roepingen
2 Petrus 1: 3 De Hemelse Roeping
2 Petrus 1: 4-8 Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
2 Petrus 1: 5-10 Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
2 Petrus 1: 6 Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing
2 Petrus 1: 10 De Hemelse Roeping
2 Petrus 1: 11 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 1: 19 De diverse roepingen
2 Petrus 2: 1-2 God Erkennen Als Onze Despoot
2 Petrus 2: 1-2 God Loochenen Als Despoot
2 Petrus 2: 1 De Grote Soeverein
2 Petrus 2: 20 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 3: 1 De Dingen Die Verschillen
2 Petrus 3: 2 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 3: 9 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
2 Petrus 3: 9 Lankmoedige Agapè Liefde
2 Petrus 3: 15 Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
2 Petrus 3: 15 Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
2 Petrus 3: 15 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 3: 18 Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
2 Petrus 3: 18 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
2 Petrus 3: 18 Genade & Waarheid

1 Johannes

1 Johannes 1: 5 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
1 Johannes 1: 5 Ons Via Via Licht
1 Johannes 2: 1 De Gelijkenis Van De Genadige Vader
1 Johannes 2: 2 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Johannes 2: 2 Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
1 Johannes 2: 2 Een Schuldreis Boeken?
1 Johannes 2: 8 Ons Via Via Licht
1 Johannes 2: 18 De Antichrist
1 Johannes 2: 18 Twee Beesten
1 Johannes 2: 22 De Antichrist
1 Johannes 2: 22 Twee Beesten
1 Johannes 2: 22 Jezus Christus is echt wel in het vlees gekomen
1 Johannes 3: 5 Hoezo Goede Vrijdag?
1 Johannes 3: 5 Een Metamorfose In 'Les Miserables'
1 Johannes 4: 2-3 Jezus Christus is echt wel in het vlees gekomen
1 Johannes 4: 3 De Antichrist
1 Johannes 4: 3 Twee Beesten
1 Johannes 4: 7-16 God is puur! Zijn liefde zuiver!
1 Johannes 4: 7 Jij wordt bemind door de grootste Minnaar!
1 Johannes 4: 7 Laat je maar door de God beminnen
1 Johannes 4: 8 & 16 De God is Liefde!
1 Johannes 4: 8 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
1 Johannes 4: 8 Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
1 Johannes 4: 8 Wat Is Despotisme?
1 Johannes 4: 8 Wachten Op Volmaakte Liefde?
1 Johannes 4: 8 Relaties
1 Johannes 4: 8 De gevolgen van rechtvaardiging
1 Johannes 4: 9-10 Liefde geopenbaard als de aard van de God
1 Johannes 4: 9 Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
1 Johannes 4: 10 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
1 Johannes 4: 14 TV Show: Hollands Beste Getuigenis
1 Johannes 4: 14 Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
1 Johannes 4: 14 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
1 Johannes 4: 16 Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
1 Johannes 4: 16 Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
1 Johannes 4: 16 Wat Is Despotisme?
1 Johannes 4: 16 Wachten Op Volmaakte Liefde?
1 Johannes 4: 16 De gevolgen van rechtvaardiging
1 Johannes 4: 19 Ruzie In De Kerk
1 Johannes 4: 19 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
1 Johannes 5: 9-11 TV Show: Hollands Beste Getuigenis
1 Johannes 5: 20 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
1 Johannes 5: 20 Jezus Christus: De waarachtige God?

2 Johannes

2 Johannes 1: 7 De Antichrist
2 Johannes 1: 7 Jezus Christus is echt wel in het vlees gekomen
2 Johannes 1: 7 Twee Beesten

Judas

Judas vers 3-5 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Judas vers 3-4 God Erkennen Als Onze Despoot
Judas vers 3-4 God Loochenen Als Despoot
Judas vers 4 Inleiding Oordelen Gods
Judas vers 4 De Grote Soeverein
Judas vers 6-7 Als Sodom & Gomorra
Judas vers 7 Homofilie & Genade
Judas vers 22-25 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Judas vers 22 Geloven Is Vertrouwen
Judas vers 24 Ere wie ere toekomt!

Openbaring

Openbaring 1: 3 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
Openbaring 1: 5 Hoezo Goede Vrijdag?
Openbaring 1: 5 Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
Openbaring 1: 7 Vader God Komt Tot Zijn Doel
Openbaring 1: 17-18 Christus & God, beide: De Eerste & De Laatste
Openbaring 1: 20 Verborgenheden geopenbaard
Openbaring 2: 2 De Apostel van de Synagoge
Openbaring 3: 17 De Blote Gezalfde
Openbaring 3: 19 Opvoedende Liefde
Openbaring 4: 11 Ik Droomde: Ik was in de hemel!
Openbaring 5: 6 Hoezo Goede Vrijdag?
Openbaring 5: 11 Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
Openbaring 5: 12-14 Ik Droomde: Ik was in de hemel!
Openbaring 6: 10 De Grote Soeverein
Openbaring 7: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Openbaring 10: 7 Verborgenheden geopenbaard
Openbaring 11: 8 Als Sodom & Gomorra
Openbaring 11: 11 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Openbaring 11: 11 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Openbaring 11: 15 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Openbaring 12: 9 Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
Openbaring 12: 10 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Openbaring 13: 1-3 Twee Beesten
Openbaring 13: 11-13 Twee Beesten
Openbaring 13: 15 Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
Openbaring 13: 15 Gaat je geest bij het sterven naar God? 2
Openbaring 14: 12 Geloof/Trouw Van God
Openbaring 15: 3 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Openbaring 16: 7 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Openbaring 16: 15 De Blote Gezalfde
Openbaring 16: 15 Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
Openbaring 17: 5-7 Verborgenheden geopenbaard
Openbaring 19: 1 Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
Openbaring 19: 2 Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
Openbaring 19: 20 Twee Beesten
Openbaring 20 Openbaring 20
Openbaring 20: 10 Twee Beesten
Openbaring 21: 4 Verrassing
Openbaring 21: 10 Jezus Wederkomst Als Redder
Openbaring 21: 18-19 Worden Christenen Nog Geoordeeld?
Openbaring 21: 23 Ons Via Via Licht
Openbaring 22: 5 Ons Via Via Licht
Openbaring 22: 5 Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
Openbaring 22: 10 De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!