U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Mijn eigen Bijbelstudies

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten & Onderwerpen:
1 Corinthe 5
1 Corinthe 13
Boekbespreking
Bijna Dood Ervaringen (BDE's)
Colosse, Paulus brief aan
Dat Is Nou Ook Toevallig
Despoot; Onze Enige
Emorijm
Filippi. Een nieuwe kijk op de brief
Galaten
Geen Boodschap Van Genade Voor De Jongeling?
Gelukkig Zijn/Plan Van God
Gezonde Leer
Genade Knipoogjes
Gods Werk
Gods wil; Wat is
Hebreeënbrief
Het Berouw Van De God, Die Geen Berouw Kent
Israel, huidig & toekomstig
Jesaja 45, de Pottenbakker & het kwaad
Koninkrijk Van God
Middelaar; De Ene
MUSTERION
Naäman, de melaatse
Oordelen Gods
Pretrijm
Reddingsplan Nieuwe Testament
Romeinenbrief
Rijmelarij
Schat in aarden vaten
Twijfel Je Ook Zo?
Vader
Verstreken Vertwijfeling (Verhaal)
Vragenrubriek
Vij Gemaalt - Romeinen 8
Wettische Zoon; De
Wie Is God?

1 Corinthe 5

1e studie: Laten we feestvieren!!!
2e studie: Bla, bla, bla
3e studie: Wat is nou echt zuurdeeg?
4e studie: Het oude zuurdeeg
5e studie: Het zuurdeeg van de farizeeën
6e studie: Boosheid en oprechtheid
7e studie: Geen leugen maar waarheid
8e studie: Het geslachte en geofferde Lam
9e studie: De vijand richtte een slachting aan
10e studie: Reden om feest te vieren
11e studie: Wie oordeelt er?

1 Corinthe 13

1e Studie: Twee Onderwerpen: Gods Liefde & Het Volmaakte
2e Studie: De Liefde Vergaat Nooit
3e Studie: Lankmoedige Agapè Liefde
4e Studie: Gods Goedertieren Liefde
5e Studie: Gods Liefde Staat Niet In Vuur & Vlam
6e Studie: Gods liefde schept niet op
7e Studie: Gods liefde is niet opgeblazen
8e Studie: Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (1e deel)
9e Studie: Gods liefde handelt niet onfatsoenlijk (2e deel)
10e Studie: Gods Liefde Kwetst Niet
11e Studie: Gods liefde zoekt zichzelf niet
12e Studie: Gods liefde scherpt er niet naast
13e Studie: Gods liefde stelt geen kwaad vast (1e deel)
14e Studie: Gods liefde stelt geen kwaad vast (2e deel)

Boekbespreking

1. Love Wins door Rob Bell
2. De Grote Toekomst door Drs A Keizer
3. Het Naakte Evangelie door Andrew Farley
4. Genade Is Een Risico
5. Leven Na De Genadeklap

Bijna Dood Ervaringen (BDE's)

1e. Zijn mensen met een BDE wel oprecht?
2e. Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?
3e. Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen
4e. Het Getuigenis Van De Opgewekte Heiligen
5e. Allen zullen levend gemaakt worden in Christus
6e. Hoe zit het met geest, ziel en lichaam?
7e. Gezaaid Ziels Lichaam/Opgestaan Geestelijk Lichaam
8e. Het Geestelijk Lichaam In De Opstanding
9e. Gaat je geest bij het sterven naar God 1?
10e. Gaat je geest bij het sterven naar God? 2

Colosse, Paulus brief aan

1e. Het landschap van de brief
2e. Colosse 1: 1
3e. Colosse 1: 2
4e. Colosse 1: 3
5e. Colosse 1: 4
6e. Colosse 1: 5 (1e deel)
7e. Colosse 1: 5 (2e deel)
8e. Colosse 1: 6 (1e deel)
9e. Colosse 1: 6 (2e deel)
10e. Colosse 1: 6 (3e deel)
11e. Colosse 1: 7 (1e deel)
12e. Colosse 1: 7 (2e deel)
13e. Colosse 1: 8
14e. Colosse 1: 9 (1e deel)
15e. Colosse 1: 9 (2e deel)

Dat Is Nou Ook Toevallig

1e studie: Het kan meezitten. Het kan tegenzitten.
2e studie: Onze Kurios - Hij doet ons alles toevallen
3e studie: "sun" = tezamen met
4e studie: He's Got The Whole World In His Hands

Despoot; Onze Enige

1e. Wat Is Despotisme?
2e. God Erkennen Als Onze Despoot
3e. God Loochenen Als Despoot

Emorijm

1e. De liefde
2e. De wereld
3e. Gebroken dood
4e. Blijvende Woorden
5e. Gedachtenflarden
6e. Het ongrijpbare Auw
7e. Uit De Knoop
8e. Na de storm
9e. P i j n
10e. Zeg het nou
11e. De Asperger Is Geknakt
12e. Subliem gek
13e. Veertig Jaren
14e. Wetticisme
15e. Woorden
16e. Geen oordeel
17e. Goed & kwaad
18e. Ik zou wel vrienden willen
19e. In Zijn hand
20e. Kwetsen
21e. Maatschappij
22e. Mededogen?
23e. Noodgedwongen isolement
24e. Overprikkeling
25e. Pijn (Lukas 15:24 Zij begonnen vrolijk te zijn)
26e. Puur liefde

Filippi. Een nieuwe kijk op de brief

1. Waarom een nieuwe kijk?
2. De eerste 12 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
3. De laatste 13 Nieuw Verbonds uitspraken in Filippi
4. De diverse roepingen
5. Werkzame Genade In Filippi
6. Het goede werk voortzetten
7. Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?
8. De Dag Van Christus Jezus
9 De Dingen Die Verschillen
10. Verkondiging Met Bijoogmerk Loopt Uit Op Redding
11. De Redding/Redder
12. Totaaloverzicht Redding Nieuwe Verbond
13. Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld
14. Alle Tong Zal Belijden
15. De Redding Bewerken
16. Vreze & Beven
17. Genade & Vrees In De Nieuw Verbonds Boodschap
18. Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht
19. Met Lege Handen Bij Jezus Wederkomst
20. Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond
21. De Apostel van de Synagoge
22. Een Wonderbaarlijke Genezing
23. Puur Joodse Opsommingen
24. Gods Gerechtigheid
25. De Uitopstanding
26. Jagen Naar Het Doel
27. De Hemelse Roeping
28. Jezus Wederkomst Als Redder
29. De Here Komt Er Heel Spoedig Aan!
30. Afsluitend

Galaten

1e. Ga Laten Door Te Ont Moeten
2e. Eigen Goed Gedrag Voor God!
3e. Grondtekst Galaten 2: 19-21
4e. Opstandingsleven
5e. Wij Zijn Concreet Mee Gekruisigd
6e. Geen Plaatje Maar Werkelijkheid
7e. Weten Jullie Het Dan Echt Niet?
8e. Weten, Geloven & Ermee Rekenen
9e. Moeten We Toch Nog Wat Afleggen & Aandoen?
10e. De Wet Is Uitsluitend Voor Israel
11e. 27 Ellendige Gevolgen Van De Wet
12e. Gestorven Aan Wet, Levend Voor God
13e. De Ware Echtgenoot Van De Vrouw
14e. Het Nieuwe Verbond, De Nieuwe Verbintenis
15e. Persoonlijke Toepassing Vol Doffe Ellende!
16e. Het Christendom Vol Regeltjes
17e. Genade! Gods Antwoord Op Vlees!
18e. Eenheid Spoort! Zelfstandigheid Ontspoort!
19e. Als Ik In Het Vlees Leef
20e. Rusten In De Trouw Van Christus
21e. Wel 'Leven' In Het Vlees. Niet 'Zijn' In Het Vlees
22e. De Genade Van God Ontkrachten
23e. God Opent De Ogen Voor Zijn Genade
24e. Geen Frustratie
25e. God, De Plaatser
26e. Stelletje Idioten!
27e. Uitnemende Genade Uitspreken
28e. Genade En Vrede Van God
29e. Genade, Jouw Plaats Van Rust
30e. Afkeer Van Genade
31e. Een Ander Evangelie
32e. Parafrase Galaten 3: 1-4
33e. Stelletje Dwazen
34e. Betoveren
35e. Christus, de Gekruisigde
36e. Geest Of Vlees
37e. We Stellen De Vraag: Waarvoor dient de wet?
38e. Aan zonde, dood en genade werd de wet toegevoegd
39e. Wet, Uitlokker Van Overtredingen
40e. Wet Bewerkt Een Ellendig, Onmogelijk Leven
41e. Wet: Uitsluitend Voor Israel
42e. Christus, Het Einde Van De Wet
43e. Nu: Genade! Straks Dan?: Genade!
44e. Jullie liepen zo goed
45e. Vrijheid Belemmerd Door 'christelijke' Leer
46e. Wat Is Vrijheid?
47e. Pas Op! Wetticisme! Sta dus Vast in Vrijheid!
48e. Uitvalsbasis Voor Vleselijk Handelen
49e. Paulus Sjort Je Heel Persoonlijk Wakker
50e. Hé! Hééé!! HEEE!!!!! WAKKER WORDEN!!!!!
51e. Dus Jij Hebt Niks Aan Christus?
52e. Waar Genade Heerst Heeft Wet Afgedaan
53e. Van Bovenaf Buiten Werking
54e. Verachteren Van De Genade
55e. Voor Allen Dezelfde Genade
56e. Avondmaal & Doop Of Geen Avondmaal & Doop
57e. Christus Geloof Dwars Door Zijn Liefde
58e. Vlees/Lichaam & Geest Tegenover Elkaar
59e. Dode Godsdienst Van Het Vlees
60e. Wandel Door De Geest
61e. Wandelen Naar De Beginselen Van Gods Geest
62e. Gestorven Aan De Beginselen Van De Wereld
63e. Het Vlees Met Zijn Begeerten Is Gekruisigd
64e. Gekruisigd: Mijn Zwakke Ik, Vlees, Lichaam
65e. Lijden & Hartstochten: Geen Aandacht Waard
66e. Jouw Wil Stelt Niks Voor
67e. Door Gods Geest Laten Leiden
68e. Niet Langer Wettisch
69e. Het Gekruisigde Vlees
70e. Opsomming: Resultaten Van Het Vlees
71e. Probleem Van De Sensuele Driften & Excessen
72e. Trots Op Je Kerk. Het Vlees?
73e. Erfenis In Gevaar
74e. Vrucht Van De Geest: Liefde
75e. Klein Woordje, Grote Afscheiding: 'Maar'
76e. God Is Liefde/De Vrucht Is Liefde
77e. De Mandarijn & De Ui
78e. Vrucht Van De Boom Van Het Leven
79e. Er Zij Geest/Licht
80e. Gods Geest, De Bron Van De Vrucht
81e. Liefde Is De Vrucht
82e. Blijdschap
83e. Geen Opdracht Tot Blijdschap &Vrede
84e. Vrede In Het Algemeen
85e. Het Nieuwe Verbond In De Galatenbrief
86e. Vrede Onder Het Nieuwe Verbond
87e. Christus, Onze Vrede
88e. Is Er Nog Een Praktische Kant Aan Deze Vrede?
89e. Lankmoedigheid, Gods Weg Met Zijn Volk Israel
90e. Vriendelijkheid Of Goedertierenheid?
91e. Louter Goedheid
92e. Geloof/Trouw Van God
93e. Geloof Onder Het Nieuwe Verbond
94e. Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing

Geen Boodschap Van Genade Voor De Jongeling?

1e. Intro
2e. Het Tweede Intro
3e. Kinderen, Zomaar Krijgen - Jongeling, Verdienen
4e. Jezus Houdt Van De Godsdienstige Elite
5e. Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde
6e. Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk
7e. Een Type Van Israel Met Een Happy End

Gelukkig Zijn/Plan Van God

1. Westerse Invloed, Ook Op Ons Als Gelovigen
2. De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk
3. Eerste Deel Geluksteksten Oude Testament
4. Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament
5. Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament
6. Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel

Genade Knipoogjes

1e. Rokersles: Winstons & Een Genade Knipoog
2e. Ingehouden Lachen: Rustend Ploeteren
3e. Castreren Die Hap: Fatale Gevolgen Oordeelsprediking
4e. Bed opmaken: Gods Genade Bij Zelfmoord
5e. Opruiming: Wijs Haar De Deur!
6e. Kreupele Godsdienst: De gruwel van Wetticisme
7e. Wat ben je waard? Ik Ben Een Grote Nul!
8e. Upside van Down: Winkelen In Utrecht
9e. Zijn heerlijkheid weerspiegelen: Diamanten Van Stof
10e. Beloften vervuld in Christus: Staand' Op De Beloften
11e. Goed & Kwaad: Het Ethisch Reveil
12e. Christus In Jou: Wie Zie Jij In De Spiegel?
13e. Het Vlees Als Handicap: Het Kostbaar Juweeltje
14e. Woord Van Het Jaar: Ontvrienden
15e. De Ene Redder: Redding Wereld: Eén Jaar Uitgesteld
16e. De Zonde Vernietigd: Vrijheid, Echte Vrijheid!
17e. Wettische Denkers: Ma En Pa Kettle Weten Het Beter
18e. Niet Onze Inzet: Kreupele Offers
19e. Wat Ik Niet Wil: Scheringa Wilde Wel, Maar Kon Het Niet
20e. 99 Ballonnen: Pappa Houdt Van Je
21e. Kersttoespraak 2009 Virtuele Koningin, Virtuele God.
22e. Getuigenis: Decadente Zonden Van Een Toegewijd Gelovige
23e. Jong Of Oud: Hoe Zie Jij Het?
24e. Goede Voornemens: De Weg Naar De Vuilstortplaats
25e. Nieuwjaar: Nieuwer Dan Nieuw
26e. Diëten: 'Help!' Schreeuwt De Weegschaal
27e. Sterven Aan Jezelf: De Vampier Sterft Elke Dag
28e. Overmate Gered: Vermoeiend Hoor! Die Godsdienst.
29e. Twee dopen: Stort Op Ons Uw Vuur
30e. Genade Genot: Dat Verdient (G)een Bloemetje
31e. Dood Aan Jezelf: Ondanks model op Jezelf gericht
32e. Zien Op Christus: Meer Dan Overwinnaar
33e. PVV & Genade: Christelijke Politiek?
34e. Theologie & Genade: De Kinderjaren Ontgroeid?
35e. Vader Kind Relatie: Vader, God Van Alle Genade
36e. Moeder Kind Relatie: Moeder, God Van Alle Genade
37e. Niet Oordelen: Parels Voor De Zwijnen
38e. Pas Op! Gladheid!: In Goede Handen Vallen
39e. Levensles: Traditie & Hypes
40e. De Leeuw 'Christian': Liefde Faalt Nooit!
41e. Liever De Genadeklok: 1 Minuut Verder Af Van Het Oordeel
42e. Computerspel: 'I Am Alive' voorlopig nog niet levend
43e. Ellende In Haïtï: Wanhoop Verandert In Woede
44e. Evangelische Onzin: 2010 Jaar Van Het Dubbel Deel
45e. Christelijke Rap: Grace - door Lozt Zoul
46e. Jij Bent Kostbaar: Joe Cocker & Genade
47e. Ethische Strijd: Moraalridders
48e. Perspectief: Genadeopvatting Van Jed Clampett
49e. Groots Amerika: Bijbelteksten Op Wapens
50e. Lieve Veinzerij: Help, iemand is aardig!
51e. Gevaarlijk & Goed: Is Aslan Gevaarlijk?
52e. Geestelijke Supersterren?: Geen X-Factor Nodig
53e. De Rivier: Lofzangen Van Ongeloof
54e. Aangename Verrassing: Sodom Hersteld
55e. Opwekking: Jezus, Redder Der Wereld
56e. Gebod als brug: Niet Krassen A.U.B.!
57e. Overvloeiende Heerlijkheid: De Zelfstandige Heerlijkheid Valkenburg
58e. Opstaan: Herman Boon. Wakker Worden!!
59e. Evangelische Liturgie: Aanbidding In Nieuwe Vorm
60e. We zijn gekozen: Vader Abraham Worstelt Met Keuzes
61e. Vertrouwen: Journalisten Voortdurend Gemanipuleerd
62e. Vechtende Honden: Heb Jij Echt Twee Naturen?
63e. Geld maakt niet gelukkig: Miljonair Geeft Alles Weg
64e. Snufje genade door de godsdienst: Gewezen Evangelisch Gifmenger
65e. Ik ben er: De Here Is Nabij
66e. Religie: Wizard Of Oz
67e. In tegenslag: God Is Voor Mij!
68e. Meetlat van de religie: Genade Is Oneerlijk
69e. Kennis van goed & kwaad: De Veroordeling
70e. Joshua, 2 jaar: Ik Zie Genade
71e. Opwekking?: Kom Met Uw Genade Heer
72e. Beklagenswaardig: Enquête Zus Enquête Zo
73e. Bekleed: De Enige Echte Onderbroek
74e. Rust in dienst: De Linnen Onderbroek
75e. Genade werkt door: Genade Revolutie
76e. Sprekers Illustratie: Mijn Vrouw
77e. Rotterdamse Herrie: Normen & Waardemeter
78e. Duitse Bisschop stapt op: Genade Na Drankmisbruik
79e. Overvloeiende Genade: Hoe Ver Rijkt De Liefde Van Christus?
80e. Mislukte Positieve Boodschap: Er Is Waarschijnlijk Geen God
81e. Christus In Je: Ken Jij Je Eigen Hart?
82e. Vol van jezelf: Nog Geestelijker Dan Jezus?
83e. Verwend gehoor: Gekietelde Oren
84e. Genade Voor Verwende Oren: Verkondigen, Aandringen en Weerleggen.
85e. Gemeenteraadsverkiezingen: Daar Hou Ik U Aan
86e. John F. Kennedy: Vraag niet....
87e. Haagse Tegenpartij: Tweede paspoort voor een land naar keuze
88e. De Lente: Geen Leven Dan In Opstanding
89e. Alle Geestelijke Zegen: Installateur Vindt Schat
90e. Een Geloofslied: Wat De Toekomst Ook Brengt
91e. Evangelist verleidt door een muisje: Wat Doet Wet?
92e. Priesterlijke Zegen: Zegening Noord/Zuidlijn
93e. Job Cohen?: De Boel Bij Elkaar Houden
94e. Bijbel of Ervaring: De Meloen Spreekt
95e. Geliefd In Christus: God Ziet Jou met Blijdschap
96e. Ieder Zijn Regels: Gehoorzaamheid Aan De Bijbel
97e. Kerkliederen: De Wijnstok
98e. Katholieke Begrenzing: Zuiveringsslag Liturgie
99e. Samenkomst: Asperger & Genade
100e. Wees Blij!: Depressie & Genade
101e. Ku Klux Clan & Genade: Genade Bewijzen
102e. Paulus & Job: Depressieve Heiligen
103e. Gij, geheel anders: Troeteltekst Aller Tijden 1
104e. Oude & Nieuwe Mens: Troeteltekst Aller Tijden 2
105e. Mijn eigen ervaringen: Troeteltekst Aller Tijden 3
106e. Alles ten goede: God Ongevraagd Helpen
107e. Menselijke Organisaties: De X-Files
108e. Manipulatie Godsdienst: Een 1 April Grap
109e. Dagen voor Pasen: Christus kennen naar het vlees
110e. Prima Pasen: Christus Leeft!!
111e. Geniet Alleen Maar: Wettische Gids Tot Aanbidding
112e. Genade in de opvoeding: Opvoeding tot Kerkelijke of Bijbelse voorgangers
113e. Een oorzaak voor genade: Het Was Maar Een Vraag
114e. Oudjes in genade: Koplopers Om Na Te Volgen
115e. Maarten Luther: Genade Koploper In De Geschiedenis
116e. Militia & Katholieke Kerk: Actuele Praktijk Van Reus Godsdienst
117e. Evangelisatie: Wie Nam Wie Aan?
118e. Godsdienstige Gebeden: Keuzeangst
119e. Herken je genade?: Godsdienstige Prestatie Verblindt Ons Voor Genade
120e. Evangelie In De Verkoop: Genade Zien Als Een Transactie
121e. Godsdienstige Angst: Bezopen Godsdienstige Genade
122e. Martin Zender: Nieuwe Bijbelstudie Video Leraar
123e. Wie zijn wij?: Verschil Genade & Identiteit
124e. Genade is vrijheid: Godsdienst Of Vrijheid
125e. Redder van de Wereld: Het Bevel In de Genadeboodschap
126e. Genade voor en over allen: Verzoening & Losprijs
127e. Evangelisch Extremisme: Aswolk, Straf Van God
128e. God antwoordt in genade: Ik Walg Van Godsdienst
129e. Vreemde Evangelistenvraag: Jezus In Je Hart Vragen
130e. Is God onrechtvaardig?: Aanhoudende Gebedsstrijd
131e. God Is Liefde: God Is Niet Van Gedachten Veranderd
132e. Koninginnedag 2010: Een Constitutioneel God
133e. God Staat Centraal: Het Draait Niet Om Ons
134e. Toverwoord 'inzonderheid': Hoe Ver Reikt Gods Genade?
135e. Gewoon Bijbel Lezen: Het Gratis Geschenk
136e. Bevrijding in Christus: Bevrijdingsdag, Maar Dan Het Origineel!
137e. Geweten?: Hondse Godsdienst
138e. Niet te verloochenen aard: Varken Wel Of Niet Te Zijn, Dat Is De Vraag
139e. Zonde & Intimiteit: God Is Niet Woedend
140e. Warmte & Geborgenheid: Moederdag
141e. Ds. B. v/d Ham: Vrijzinnige Godsdienst Van Het Midden
142e. Gods 'all inclusive' plan: Christus, De Hoop Voor Atheïsten
143e. Moet je de Islam toestaan?: Wil De Echte Wrede Godsdienst Opstaan?
144e. Speciale dag, speciale identiteit: Hemelvaart
145e. Ongeluk met zijn vriendjes: Genade Komt Altijd Alleen
146e. Wandeling door de Grienden: Het 'Doe Pad' Niet Doen
147e. Christus zondigt niet: Zondigen Wanneer Je Maar Zin Hebt?
148e. Vragen om wat je al bezit: Een Dubbel Deel Aan Zoenkracht
149e. Hypes of waarheid: Dolfijn Gericht Leven Of Het Ware Leven
150e. Genade: Antwoord op regels: Hoe Word Ik Christen?
151e. Samen met Paps: Zijn Leven In Jou: Een Symfonie
152e. Gerechtigheid & Godsdienst: Echte Vrijheid
153e. Pas vergeving na belijdenis?: Toekomstige Zonden Zijn Al Vergeven
154e. De Teleban Actief: Wat Pinksteren Niet Is
155e. Geest van wijsheid om Hem recht te kennen: Wat Pinksteren Wel Is
156e. Verpakking & Presentatie: Winnaar Verkiezingsdebat
157e. Songfestival & X-Factor: Liederen: Perfecte Weergave Van Gevoelens
158e. Verkeerde Tegenstelling: Om Wie Draait Het Nu Eigenlijk?
159e. Lof der zotheid: Satire & Zondagsrust
160e. Twee Werkwoorden: Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.
161e. Gestorven & Opgestaan: Dubbele Uitwerking Van Genade
162e. Meer dan overwinnaars: En De Winnaar Is….!
163e. Pastoraal Blad 'Groei': Ongenadige Genade
164e. Welke Mentaliteit?: Ontvangst Overzetten Van AM Naar FM
165e. Het Vaderhart: De Aard van Genade
166e. Emotie i.p.v. Genade: Zondagse Godsdienst
167e. Onder Tegenslag, Overwinning: Boodschap Van Welvaart Of Boodschap Van Genade
168e. Genade & Economie: Vrij Van Recessie
169e. Woord van Verzoening: Geloof Als Een Brandspuit
170e. Zwoegen of Genade: Vakantierust
171e. Wie Ben Jij?: Je Ware Identiteit
172e. The Secret: Positief Denken Met Of Zonder Basis
173e. WK 2010: Met 3-2 Naar De Finale
174e. Oprecht Veinzen: Geveinsde Oprechtheid
175e. Diepzeeduiken: Snorkel & Duikbril
176e. Para-Gliding: Hoogtevrees Of Niet?
177e. CBS misser: Genade Geeft Onverdiend De Overwinning 178e. Vrucht Ethisch Reveil: Angst Voor God
179e. Afgewezen Genade: Nijdig Op Blij Nieuws
180e. Twee Kanten: Wettisch Denken t/o Genade Denken
181e. Realisteit & Ervaring: Geniet Van De Werkelijkheid!
182e. Verdienste of Geschenk: God Antwoordt Heel Concreet Op Zonde
183e. Mannetje Pies: De Man Moet Staande Plassen!!!
184e. God Knapt Niemand Op: Geen Renovatie. Alles Wordt Nieuw Opgeleverd!
185e. Gods Martelkamer?: Onderzoek Het Nou Zelf eens
186e. De Redder van de wereld: Wilders, Potentieel Premier van Nederland
187e. Religieuze Misleiding: Maria Met Het Onbevlekte Hart Verlakkerij
188e. Rust in Onrust: Wees Maar Niet Bang!
189e. Wij zijn Gods gedicht: Een Dichter Gezocht (En Gevonden!)
190e. Leven Uit De Dood: Redding Met Terugwerkende Kracht!
191e. Gerechtvaardigd Naar Huis: Jezus Mint Mij t/o Theologie
192e. Genadewoorden Vallen Verkeerd: Vallen Over Woorden
192e.
enadewoorden Vallen Verkeerd: Vallen Over Woorden
193e. Minderheidscabinet: Gedogen - Godsdienstig Alternatief Voor Genade
194e. Wereldleed: Zware Tijden
195e. Geestelijk Seculier Lied: Leeuwenkoning
196e. Toewijding of Genade: 100 % Voor Jezus Leven
197e. Zondebeheer: Populaire Evangelische Afgoderij
198e. Vervolg Zondebeheer: Stop Nou Eens Met Dat Stoppen Met Zonde
199e. De Niet Genieters: Christus: Het Leven=Jouw Leven
200e. Eerste Niet Genieter: Christus Leven Kennen & Begrijpen
201e. Tweede Niet Genieter: Blokkade Van Persoonlijke Omstandigheden
202e. Moeder & Zoon: Het Wondermiddel?
203e. Vader & Zoon: Afkicken Van Het Wondermiddel
204e. Weerstand Tegen Gods Soevereiniteit: Het Gaat Goed Met Mij
205e. Gods genade in seculiere muziek: Tot Jij Mijn Liefde Voelt
206e. De mens als zelfstandige 'god': Ik Beslist Zelf Over Leven Of Dood
207e. Voorbeeld Watchman Nee: Het Papiertje In Het Boek
208e. Op Bezoek Bij De Koningin: Heer, U Bent Welkom
209e. Wetticisme verblindt: Stekeblind Voor De Werkelijkheid
210e. Wetticisme In Het Pastoraat: Stop Ermee!!!
211e. Gods Liefde Werkt Altijd!: Twee Tijdsbeelden
212e. Redder Christus Jezus: Wordt Iemand Gered Door Het Geloof?
213e. Zelfredzaamheid?: Knock-out
214e. Prinsjesdag: De Soeverein
215e. Geen Schuld Meer: Genade in Christus Jezus
216e. Weg, al die vermoeiende inspanning: De Heren Wet & Genade in gesprek
217e. Wandelende Overdenking: Het Donor Codicil
218e. Strijd Tegen De Zonde: 'ZUZAMME!!!', De Zondekraag
219e. Eigen Gedicht: Wetticisme t/o Soevereine Genade
220e. Johannes de Heer 145: Jezus, Al In Alles
221e. Kampioenen Op Loopbanden: De Genadeloze Christelijke Competitie
222e. Geopende Ogen: Leven Uit De Werkelijkheid
223e. Vier Reacties Op Een Brief: Bevriende Handelsrelatie
224e. Omslachtig geklets: Een Praktisch Woord
225e. Terreur In Het Geestelijk Leven: De Christelijke 'Al Qaida'
226e. Ploeteren Of Rusten: Van Gesloof Tot Geloof
227e. Christelijke Normen of Gods soevereiniteit: Jezus Als Sloofje voor Onze Beslissingen
228e. Fantasie & Emotie: Het Surrogaat Voor Bijbelstudie
229e. Eindelijk Bij Vader: Tweemaal Feest
230e. Vader Ziet Je: De Oogappel
231e. Hoe kijk je tegen zonde aan?: Wat Is Er Zo Bijzonder Aan Zonde?
232e. Kan genade te ver gaan?: Genade & Zonde
233e. Het Volbrachte Werk: In Het Diepe Duiken
234e. Satirisch gedicht van Rikkert Zuiderveld: Televisiedominees
235e. Onderscheidt De Geesten: Godsdienst: Leer Van Boze Geesten
236e. Woensdag - Wandeldag: De Digitale Treinwijzer
237e. Oud Hollands Spel: Wie Is De Schreef?
238e. Zelfdoeners & Genadewandelaars: Bij God In Een Uitkering Zitten
239e. Verloren Zoon: Pa accepteert jou zoals je bent
240e. Werking van het Vernieuwde Denken: Genade Revolutie
241e. Menselijk Verzinsel: Een Door God Geslagene
242e. Gods Soevereiniteit: God Reageert Niet, Hij Regeert
243e. God Heeft Alles In Zijn Hand: Wie Is Er Groter Dan God?
244e. Thuis Bij De Heer: We Hebben Een Mooi Plekkie
245e. Les Rups & Vlinder: Ons Hemels DNA
246e. Gedicht over Christus werk: Zo Volmaakt!
247e. De Heer regeert!: Onze Soevereine Koning der koningen
248e. Wim de Bie: Heeft U Een Prijs Voor Mij?
249e. EO/NCRV-productie: Bijbelquiz 2010
250e. Alleen Genade: Reformatiedag
251e. Afstraling Van Gods Mening: Gods Mening Over Jou
252e. Gods Antwoord Op Angstzaaien: Genade Schakelt Angst Uit, Niet De Ander
253e. Onjuiste Les Uit Melaatsheid: Wettisch Isolement
254e. De Onzin Van Veroordeling: Omkeer Muziek
255e. Onbijbelse Verzoeningsleer 1: Onbetaald Verzoend
256e. Onbijbelse Verzoeningsleer 2: Het Verzoendeksel: Bron Van Vreugde
257e. Dit Verandert Nooit!: Rechtzetting Van De Misvatting
258e. Pianoles: Gods Genade Werkt In De Kunst
259e. 'Christelijk' Babylonische Spraakverwarring: 'Allen' Betekent: Allen!
260e. Gods heilige stal: Dat Varkentje Is Al Gewassen
261e. Gods Liefdesbrief Aan Jou: Liefde Van God
262e. Geen Tegenhanger Van Gods Liefde: Toorn Van God
263e. In Christus Gaan De Maskers Af: Evangelische Maskerswinkel
264e. Geen gefrustreerd geloof meer: Hemelse zekerheid - Aardse Onzekerheid
265e. Zo Oud Als Adam: Genoegisme Schiet Tekort
266e. Levend Of Inspiratie?: Wie Inspireert Jou?
267e. Weer Een Gedicht: Het Kruis & Gods Troon
268e. Prediking Van Wet: Meneer IJdele Prater
269e. Hoe Zie Je God?: Gods Gerechtigheid
270e. Gedicht Voor Huichelaars: Hallo Wetticist
271e. Genade Besloten In Gods Gedicht: Wow! Wat Een Genade!
272e. Volwassen Baby'tjes: Baby'tjes Spelen Het 'Doe Doe Spel'
273e. In Zijn Naam, Maar Niet Uit Genade: Prins Caspian
274e. Moslims & Christenen: Godsdienst Eindigt Bij Godsdienst
275e. Hoogte, Lengte, Breedte & Diepte: Ongerijmde Genade
276e. Geen Echte Dienst Zonder Genade: Geen Genade Zonder Christus
277e. Erik & Het Kleine Insectenboek: Eén Buiten De Omlijsting
278e. Onnodige Harde Zwoegers: Ont-'Moeten'=Ga-'Laten'
279e. Bisschop van Myra: Sinterklaas & Genade
280e. Gezag van welk Woord?: Herziene Staten Vertaling
281e. God afrekenen op menselijke gerechtigheid: Wat Is Gods Gerechtigheid?
282e. Jouw Echte Identiteit: Weet Wie Je Echt Bent!
283e. Wet & Genade: Aangelengd Nieuws:Geen Blij Nieuws! Idioot Nieuws!
284e. Echt Leven i.p.v. een oppepper: Goede Reden Om Niet Om Een Opwekking Te Bidden!
285e. Doorgeslagen: Een Asperger In Kersttijd
286e. Echt Foute Diddleliedoe: Kerstwens, Die Je Echt Niet Wenst!
287e. 2011: Een Nieuw Begin
288e. Onlosmakelijk Verbonden: Klem Je Vast Aan Christus!
289e. Volkomen Eén: Wij Zijn Dubbelvla
290e. Plezier In Gods Werk: Prima gedaan!
291e. Als Arenden: Vrijheid In Christus
292e. Beste Beentje Voor?: Geen Schepje Er Bovenop!
293e. Vaste Wetenschap: God Is Voor Jou!
294e. Leerproces: Genade Om Te Zwijgen
295e. Actieve Christenen: Een Gelovige Doet Goede Werken
296e. Doof & Blind: Christelijke Staar & Gehoorproblemen
297e. De boodschap van het kruis: Het Kruis Of Christus?
298e. Christus, de Woordverkondiging: Verhongeren Onder Grondig Bijbelonderwijs
299e. God Bestuurt Het Leven: Control Freak
300e. Zoon Van Vertroosting: Mijn vriend: Barnabas
301e. Taallesje: Nederlands: Genadetaal
302e. Genade Voor Uitschot: Ook Hoeren Gaan Naar De Hemel!
303e. De Gemeente Is Verborgen: Een Kerk Opstarten
304e. Haat Of Genade: Zit God Echt Zo Beroerd In Zijn Vel?
305e. Open & Eerlijk: Kroegleven vs Gemeenteleven
306e. Wereldse Beginselen: Volksdictator Genaamd: Ethiek
307e. Vampier Geloof: Hemelse Immigratiestop?
308e. Wetticist & Loser: Je Bent Bijna Zo Goed Als Je Hond
309e. Goed & Voortreffelijk: Overvloeiende Rijkdommen
310e. Gezalfden Des Heren: Ook Al Verleid?
311e. Alles Ontwaakt: Het Wordt Weer Zomer!
312e. Ds. Wettische Geest: Garderobewisseling
313e. Gods Inclusieve Liefde: Idiote Godsdienstige Regeltjes Die Levens Ruineren
314e. Onontkoombaar: God, Alles In Allen
315e. Razende Woede: Saprovangelisatie
316e. Bemoedigend Filmpje: Gods Grootheid & Schoonheid
317e. Eigen of Gods Werk: Doe Eens Wat Minder Voor God!
318e. Vrije Keuzes?: Schijn van Godsvrucht
319e. Van Gebed Tot Lofprijzing: Pappa, Hier Ben Ik
320e. Wezen van God: God Is Liefde
321e. Tot Het Uiterste: Zo Lief Heeft God!
322e. God Is Niet Onverschillig: Liefde Doet Pijn
323e. Gods Liefde Voor Iedereen: Selectief of Inclusief
324e. Overheden & Machten: Zij zien jou wel zitten!
325e. Adam & Christus: Twee Hoofdrolspelers
326e. Werkheiligheid: Godsdienstig Verfijnde Waanzin
327e. Politiek: Oeps! Verkeerde Huis Schoongemaakt!
328e. Groei In Genade: Machtelt & Ik Hebben Samen 200 % Zicht
329e. God Is Verantwoordelijk: Gewoon Heerlijk Spelen
330e. Orthodoxie of gewoon de Bijbel: Allemaal Of Enkele
331e. Grootste zondaar is al binnen: Wordt Hitler Gered?
332e. Pasen: Christus Jezus Is Opgestaan!
333e. Reddingswerk van Christus of...: Alleen God Opent Verblinde Ogen
334e. Saai of naar t/o Genade: Geef Mij Maar Zo'n Eeuwigheid Of Tien
335e. Niet Zelf Doen: Ongepast
336e. Zelf Doen Is Piraterij: Pianospel Met Haken
337e. Eis of Vrijheid: Welke Jezus?
338e. Kinderliedje: Opent Uwe Mond
339e. Geen Evangelieverkondiging: Branden In De Hel
340e. Verontreinigende Godsdienst: Eén Jaar Na De Olieramp
341e. God zoekt het zwakke: Ben Jij Geschikt?
342e. De Lading Sekte: De Uiterlijke Vorm
343e. God Neemt De Stappen: De Stap Verder: Van Barmhartigheid Naar Genade
344e. Christus: Onze Geborgenheid: Internet Beveiliging
345e. God Houdt Van Jou: Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!
346e. Gods plan is geen competitie: So You Think You Can Save
347e. Simpel Vertrouwen: Pappa Maakt Een Foto Van Me
348e. Kerkelijk of Bijbelse leer: Stel Dat….
349e. Wie Je Echt Bent: Wie Ben Ik?
350e. God Werkt Zijn Leven In Jou: Onbeschaamd Stoutmoedig
351e. Christus Onvoldoende?: Geef Ons Vlees!
352e. Geveinsd Geloof: Ongeloof Opgepimpt Tot Geloof
353e. Kerkelijke Tucht?: Goeddoeners Versus Kwaaddoeners
354e. Verkeerd Idee Van God: Gered Worden Van God?
355e. De Grote Opdracht: Genoteerd Als Afwijzing
356e. Antwoord Aan Hel & Verdoemenis: Liefde Is Geen Eigenschap Van God
357e. Recht Maken Is Herstellen: Gods Rechtvaardig Oordeel Met Het Kenmerk: Liefde
358e. Filmillustratie Van Genade: Zingen & Dansen In Genade
359e. Tegenwerpingen: Genademaar…..
360e. Geestelijke zorg: Geen Genade Meer Bij Je Echtgenoot?
361e. Genade Van Ontvangen: Jezus Aannemen
362e. Maaltijd voor de vijand: Enig Overgebleven Schuld
363e. Goede voornemens weggeblazen: Genade Heerst
364e. Regels: Genade Ontmoet Meneer Godsdienst
365e. Verder Niks: Je Zonden Zijn Weggedaan! Laat Ze Nu Zelf Ook Los!
366e. Trots: Genade Of Een Goed Mens
367e. Gedicht: Zonder Genade
368e. Huisbaas Als God: Regels Of Genade
369e. Ons Werk Of Christus Werk: Jan, Kees & Christus
370e. Talmoed & Catechismus: Onze Vrome Traditie
371e. De Oudste Traditie: De Kalverstraat
372e. Heiligheid bewaren?: Genade Tegenover Zondekiemen
373e. Gospelnummer: Vrij!
374e. Veroordeeld: Wetticisme doodt!
375e. Onder Alle Omstandigheden: Jij Bent Geliefd
376e. Wat Geloof Jij Eigenlijk?: Vragen & Bezitten: Elkaars Tegenpolen
377e. Vrome Race: Godsdienstige Overprestatie
378e. Unieke Genade: Geniet Met Volle Teugen!
379e. Schandalig Goed: Genade: Grandioos Of Belachelijk?
380e. 'Liefde Is' Stickers: God is ……..
381e. Liefde Onder Alle Omstandigheden: Vervolg God is …….
382e. Heidewitzka: Liggen Zo Je Problemen?
383e. Tomeloze Blijdschap: Liefde In Leed
384e. Twee Bomen: Genade Of Elkaar Oordelen?
385e. Grote Godsmannen: Genade! Zo Absurd & Onverantwoord!
386e. Hoe haal je het in je hoofd?: Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 1
387e. Hoe haal je het in je hoofd?: Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 2
388e. Paulus & Mozes: De 'Ongelovige Gelovige' Tijd Bij Genadesprekers
389e. In Pure Donkerheid: Onwrikbare Trouw
390e. Geloofszending: Het Draait Niet Om Mijn Geloof
391e. De Psychiatrisch Patient: Ik Heb Volkomen Vrede Met Tollende Kop
392e. Goed & Kwaad: Dankjewel voor de zon
393e. Vrome Reactie: Schandalige Genade
394e. Perceptie: Zie jij Christus?
395e. Echte Liefde Is Gratis: Pas Op!! Alles Gratis! Dat Kan Nooit Goed Zijn!
396e. Weggroeien Van Genade: Hoe Wordt Iemand Godsdienstig?
397e. Horlogespecialist: Ik Doe Het Wel Zelf!
398e. De hel: De "Les" van God met Zijn Reuzenschep
399e. Positivo: De Démotivatie Spreker
400e. Vrees & Schaamte: Het Logisch Geloof
401e. Het Zien Effect: Wat Versta Jij?
402e. De Zweep Erover?: Heb Jij Je Eerste Liefde Verlaten?
403e. Zwart Naar Wit: Compleet Nieuwe 'Ik'
404e. Wel Of Niet Verzoend?: Is Het Werk Wel Volbracht?
405e. Het Is Volbracht!: De Klus Is Geklaard
406e. Verbondenheid In De Heer: Gods Kadootje: Niet Zien, Toch Geloven
407e. Van Jezus Houden: De Kruis Factor
408e. Dwaasheid over de Gemeente: Eenheid Van Het Lichaam
409e. Eenheid Uit Genade: Gemeente - kerk, "gemeente", groepje of ontmoeting
410e. Zorg: Resultaat Van Vrijheid: Dienstbaarheid
411e. Ken je identiteit: Ontgodsdiensten
412e. Vroom: Ober, Er Zit Een Kameel In Mijn Cappuccino
413e. De Dominee: Kan Jij Kikkers Leren Vliegen?
414e. Gemeente Zijn: Gewoon In Het Park
415e. Woedende Godsdienst: Groffe Ongemanierdheid Of Genade
416e. Beroeps Ongelovigen: Atheïsten Hebben (voorlopig) Geen Lied
417e. Tegenover Godsdienst: Ik Geloof
418e. Gods Wil: Volg Je Hart
419e. Eindelijk Buiten Het Systeem: Het Spijt Mij
420e. Gods Komend Koninkrijk: Leidt €-Day Naar De Gallemiezen?
421e. Mormonen: Na Alles Wat We Kunnen Doen
422e. De Koorddanser: Wie Doet Het Geloven Naar De Overkant?
423e. Samen met alle heiligen: Grip Krijgen Op Genade
424e. Dood in Adam Leven in Christus: Ik Ben Nog Niet Dood!
425e. Ontmoeting Bij Geval: Christelijke Clichés Met Orgaandonatie
426e. De Dwergen: Wat God Nu Wel Of Nog Niet Doet
427e. Moreel of Genade Verval: Angst voor de Dé-Gra-Dag
428e. 72 Jaar Getrouwd: Gods Hartslag In Ons
429e. Gods Wil, Jouw Wil: Genieten
430e. Redder der wereld: In De Christelijke Hinderlaag Gelokt
431e. Spiegeltje, spiegeltje, ijzersterk, wie is: De Meest Geestelijke In De Kerk
432e. De Vrome Aanklacht: Memo Aan De Koning Der Koningen
433e. Genade Spreken: Sprekende Vrouwen In De Gemeente
434e. Genade Revolutie: Niets Minder En Niets Meer Dan Genade
435e. Gods Trouw: Hand Vol LIefde
436e. Katoensnuitkever: God Geeft Het Kwade Om Ons Rijk Te Zegenen
437e. Streng Christenlijk: Wereldje Der Magnieters
438e. Sinterklaas: O, Kom Er Eens Kijken
439e. Gedicht: Dat Is Nou Een Goed Bericht!
440e. Lied Van Chris Tomlin: Nooit Falende Liefde
441e. Geen Scrooge: Bah, Flauwekul!
442e. Immanuel: God Met Ons
443e. Gods Kracht In Jouw Zwakheid: Zelf Kerst Zijn Uit Genade
444e. Ajajaj, Pas Op!!: De Doodgriezelige Kerst
445e. Alerteringsmodule: Errorisme Bestrijding
446e. Bijbelstudie Gestopt: Errorist In De Kraag Gevat!
447e. Kom Naar Buiten: Gemeente Buiten De Kerkmuren
448e. Weer Goede Voornemens: Jaar In, Jaar Uit
449e. Geen Veroordeling: Deur Naar De Vrijheid
450e. Prachtnummer Marco Borsato: Als Rennen Geen Zin Meer Heeft
451e. Slechte Slagzin: Alles Voor Ons!
452e. Vlees t/o Geest Gedicht: Vrucht Versus Werken
453e. Stop Nou Eens Met Al Dat Vrome Werk: Rust - Niet Pas Aan Gindse Kust
454e. Vier Het Feest Mee: Let's Party!
455e. Gedicht Doorbrekend Licht: Wat Doet Hoop?
456e. Idealiseren Van Gevangenschap: Godsdienstig Stockholm Syndroom
457e. Gruwelijk ABC: Stockholm Syndroom Alfabet Oprispingen
458e. Worden Als De Kinderen: Niet Zo Kinderachtig?
459e. God Is Soeverein: Wereldkampioen God Manipulator
460e. Rap van Jefferson Bethke: Waarom Ik Godsdienst Haat
461e. Allegorie Van Plato: Het Leerzame Plaatje Van De Grot
462e. Met Christus Bekleed: De Blote Gezalfde
463e. Opium voor het volk: Kerkoholisme
464e. Gebonden in eigen oordeel: Wettisch Shoppen
465e. De Godsdienstige Mal: Metamorfose Of Uiterlijke Verandering?
466e. Geen vlees tegen vlees wedstrijd: Met Vrome Godsdienst Red Je Geen Vrome Godsdienst
467e. God verandert nooit: Gods Onveranderde Gevoelens Voor Jou
468e. Genade Gedicht: Een knuffel voor mij?
469e. Mijn Autisme Gedicht: Gekte In Mijn Hoofd
470e. Godsdienst Of Christus: Afbreuk Doen Aan Je Getuigenis
471e. Christus is ons getuigenis: TV Show: Hollands Beste Getuigenis
472e. Christus geslacht: Hoezo Goede Vrijdag?
473e. Pasen: Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?
474e. Gevangenen In Vrijheid: Chain Gang
475e. Veilingdiensten: Biedt Nu!
476e. Geen Christus Plus: Verontreinigd Evangelie
477e. Gods Liefde: Overstromende Vaderliefde
478e. Broederliefde: Overweg Kunnen Met Elkaar
479e. Geen Veroordeling: Een Schuldreis Boeken?
480e. Actieve Genade: Gods Tederheid laten werken
481e. Een Nepevangelie: Apen Kunstjes Leren
482e. Onmogelijke Opdracht?: Heb Haar Lief
483e. Nep Christen: Doen Alsof
484e. Prestatiedrang: Ach, Zijn We Niet Allemaal Gebroken Borden?
485e. Het Kwaad?: Lijdende Wereld/Zwangere Schepping
486e. Genade/Wet: Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?
487e. Geen Schuld!: Een Metamorfose In 'Les Miserables'
488e. Pinksteren: Hunkering Naar De Eerste Gemeente
489e. Gedicht: Overvloeiende Genade
490e. Straf: Opvoedende Liefde
491e. Bij Het Oud Vuil: Het Kind Met Het Badwater Weggooien
492e. Jezelf Trainen?: Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline
493e. Dromen Zijn Bedrog: Ik Droomde: Ik was in de hemel!
494e. Heet Hangijzer: Homofilie & Genade
495e. Wetticisme: Kerkregels
496e. Miniatuurlesje: Vrij, Of Echt Vrij!
497e. Reclameborden: De Kerk Als Wegwijzer Naar De Hel
498e. God Als Kruk?: Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje
499e. Dienstbaar Zijn: God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij
500e. Onze Missers: Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?
501e. God is: Agape Liefde
502e. Goed Voor Kwaad: 'Christelijk' Karma
503e. Christus, Licht Der Wereld: Ons Via Via Licht
504e. Geen Veroordeling: Het Nut Van Oordeel Over De Ander
505e. Relatie Met God: Genade Plus Boodschap door Theo Visser
506e. Barmhartigheid zonder eind: Grenzeloze Ontferming
507e. Wettische Vertaling: Alles Moet Maar
508e. Soevereine God: Goud Voor Olympisch Kampioen Tobben
509e. Definitieve afrekening: Een Demente God?
510e. Regeltjes: Christendom & Overige Religies
511e. Geborgenheid: Pietertje In Pa's Sterke Armen
512e. Moeilijkheden: God Verkoos Het Vuil
513e. Kampioenschap: Voetbalmissers Uitgewist
514e. Gekend & Toch Geliefd: Phantom of the opera
515e. Traditie: Violisten Op Het Dak
516e. De Verzoende Zoon: Het Genot Van Pa's Verzoening
517e. Onze Rolstoel: Ik Zou Ook Kreupel Lopen
518e. Elkaar oordelen: Zoiets slechts!
519e. Zwakheid: Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.
520e. Geliefd: Hosea, Plaatje van Gods liefde
521e. Gebed als diefstal: Geen idee dat ik zo rijk was!
522e. Velen: Niemand
523e. Discipelschap of echt leven: Jezus, het meest onmogelijke rolmodel
524e. Het kwaad: Heeft God je kinderen weggenomen?
525e. Ellende of geluk: Dubbel zicht in de trein
526e. Spooky: Genade! Uitgedrukt in Halloween.
527e. Perfectionisme: Leven Met Onvolkomenheden
528e. Valsmunterij: Mijn leven is Christus. Het echte Leven!
529e. Schommelvertrouwen: Loslaten
530e. Homo/Lesbo: Getuigenis
531e. Alles: Iedereen!!!
532e. Je Identiteit: We Moeten Wel Meer Op Jezus Gaan Lijken!
533e. Prekerij: Was Dat Genadeverkondiging Of Prestatiedrang?
534e. Vrouwtje Kakelbont: Een Sinterklaasverhaal
535e. zonden/oordeel: Een fictieve god corrumpeert het werk van Christus
536e. EO programma: Een Wake Up Call Voor God?
537e. Vragen, vragen, vragen: Waarom dan toch?
538e. Onvoorwaardelijk: Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?
539e. Eigen kracht of geschenk?: Want God gelooft in jou! Hij heeft toekomst voor..
540e. Veel christenen twijfelen aan de oprechtheid van de genadeboodschap: Is Dat Nou Liefde?
541e. Gedicht: Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd
542e. Onze Poeha t/o Christus Eenvoud: Hij sprak van….
543e. Lastige broeder/zuster: Ruzie In De Kerk
544e. De Ratrace: Dazend Leven
545e. Goede Vrijdag: Barabbas
546e. Echte Liefde: Gods Onvoorwaardelijke Liefde
547e. Rijke Genade: Gods Overvloeiende Genade
548e. Ellende/Genade?: Mijn Asperger & Gods Genade
549e. Echt of namaak?: Pietje Is Jarig
550e. Alleen maar ellende?: Wereld n barensnood
551e. "Zo hoort het nou eenmaal": We zijn toch zeker geen apen?
552e. Balans?: Genade & Waarheid
553e. Operatiekamer: Kwade Wereld
554e. God Is Soeverein: Jezus, Neem Het Stuur Over!
555e. Overgave: Idioot 'Christelijk' Godsbeeld
556e. Geloof: Wordt Als De Kinderen
557e. Relaxt: Druk Kerkwerk
558e. Kerkverlating Door De Jeugd: Opvoeding Alias Sloopwerkzaamheden
559e. God houdt van jou: Gods Brief Aan Jou
560e. Jezus Aannemen: Ik Ben Een Ongelovige
561e. Vroomheid: God Kennen & Hem Toch Als God Verloochenen
562e. 1 Corinthe 13: De Naijverige God Is Niet Afgunstig
563e. Priesterlijk?: De zegenbede: Genade zij met jullie
564e. Christelijk Getob: Mijn aannemen, loslaten en toewijden
565e. De Bijbel, het enigste gezag: Onze kerkleer
566e.
Jan & Hein:
Hebben we ons oordeel al klaar?
567e. Gedicht: Zo Goed Geprobeerd?
568e. De kern: Onderzoekje naar de essentie van ons geloof
569e. Asperger: De Autist Op Zondag
570e. Spel of grap?: Godsdienst?!
571e. Voor Jou: Allen Gaan Mij Toebehoren
572e. Versta je de Bijbel?: Christus Alleen
573e. De grondtekst: Bijbelstudie?
574e. Verhaaltje: Allochtonen?
575e. Efeze 1: 3: Alles In Christus!
576e. Efeze 1: 4: Uitverkoren Tot...
577e. Efeze 1: 5: Ons Zoonschap
578e. satirisch rijmpje: Dank, Roem & Eer
579e. Efeze 1: 7: Alles In Christus!
580e. Efeze 1: 8: God Overlaadt Jou Rijkelijk
581e. Efeze 1: 11: Jouw Erfenis In Christus
582e. Efeze 1: 17 God Kennen
583e. Efeze 1: 19 Gods overweldigend Grote Kracht Tot In Jou
584e. Efeze 1: 20 Gods werk rust in Christus
585e. Efeze 1: 22-23 God schenkt aan ons met allen op het oog
586e. Worstelen met autisme: Ik Vind Mezelf Tekortschieten
587e. Confrontatie: Blij nieuws
588e. Gods Woord: De Bijbel/Genade
589e. Kerkleer: Het enig ware bed
590e. God Is Goed: Kaartenmaker Boomerang
591e. Nieuwe Bijbelvertaling: Genade in de Bijbel in gewone taal
592e. Verjaardagscadeau: Rosetta
593e. Heiliging: De Afwas
594e. De vrome & de atheïst: God trekt
595e. Eigen godsidee: Het McGod Restaurant
596e. De kerkleer aan een baby verteld: De Dolgedraaide Moeder
597e. De vervoegingen: Meer dan overwinnaars
598e. Altijddurende Marteling: Vijanden Liefhebben
599e. Goed nieuws/Slecht nieuws: Het tegenwoord-oftewel:
600e. Met mate?: Genieten
601e. Pietje & Zijn Trijntje: Ik moet uit genade leven!
602e. God verlaat ons niet: Zoek God!
603e. Zondige prediking?: Na bekering toch nog de verkondiging van Christus?
604e. Christus zoeken of zonde?: Bedenk je zonden! Vier zonde kerkelijk liturgisch!
605e. reinheid: De vleugels
606e. Vijandschap t/o Liefde: Goede Vrijdag - Geloven we dat?
607e. Ik of God?: Vertrouwen?
608e. Mijn wet: Leg ik mezelf nou nooit regels op?
609e. De poedel: Dogmatische groepjes
610e. Ons lot: Toeval Regeert Het Leven
611e. Verlaten: Het wordt hun niet aangerekend
612e. Geloof schenken: De verborgen boodschap van hoop voor iedereen!
613e. Groeit de genade?: Overweldigend!
614e. Geloof Geschenk: Waarom komen mensen niet tot geloof?
615e. Werk of geschenk: Geloven of geloven?
616e. Gebroken: Depressie
617e. Lastig onderwerpje: Zonde
618e. Wraak: Wereldproblematiek
619e. De mens/Christus: Wat is volgens Gods Woord onze verkondiging?
620e. Gods Woord & Genade: Levensveranderende Bijbelstudies
621e. Gods plan: Het Goede Voornemen
622e. Stille: Het is Heilige Zaterdag
623e. Prul: Een cadeautje voor de grote Baas?
624e. DWDD: En dan nu onze grote nummer twee!!!
625e. Fantasie: Ere wie ere toekomt!
626e. Noachs vondst: Wat ik toch in mama´s ogen vond!
627e. Regels: Water & Kuswet
628e. Hulp: Peter werkt zich uit de naad
629e. Zwak/Sterk: Een slappeling op de Dam
630e. Gevaren?: Uitbreiding van de Islam
631e. Ergernis geven: Kwetsen we?
632e. Hunkeren: Sehnsucht
633e, Zwart draadje: Spreker in zijn blootje
634e. Zwak: Het worstelend bestaan van "Zelf Doen!"
635e. identiteitsverwisseling: Blaffende Honden
636e. Eigen weg: Zinloze methoden
637e. wereld/Christus: Prediker 1: 2 Alles is zinloos
638e. Vraag na de dienst: Traumatische Hein?
639e. Twisten: Ik las nu toch een ijzersterke!!!!
640e. Leugenaar?: Zuivere, onvermengde, onversneden, ja pure liefde
641e. christenheid?: Je moet nou maar eens uit die kerk gaan!
642e. scheidsrechter/accountant: Houdt God een puntentelling over jou bij?
643e. Geen veroordeling: De overspelige Vrouw
644e. Christus: Geloof is een Persoon!
645e. Gods plan: Lekker muziek maken
646e. smaak/oordeel: Ik heb totaal geen smaak!
647e. Gezaghebbend Woord: De verslagen theologie
648e. Groei in kennis: Christus leren kennen
649e. Pappa: Wie Is God?
650e. Rechtvaardige goddeloze: God is Liefde en dat bewijst Hij in Zijn Zoon
651e. Stemmen: Verkiezingen - Het door God aangesteld zijn
652e. Waar het om draait: Wat is waarheid?
653e. Drie-eenheid: Complete verwarring & chaos
654e. Verzoeking: God is God en geeft dus alles Zijn plaats
655e. Onder de zon: Dus, ga erop uit! Geniet!
656e. 100 vragen: Godsdienst doet me honderduit vragen
657e. Schepping: Wie is nu eigenlijk mens? De mens, man of vrouw?
658e. Wij zwervers: Een daklozenfeestje
659e. Even Shoppen: Mijn zak met koekjes
660e. Meer: Wie gelooft in alverzoening?
661e. Samen: Hokjes & Vakjes
662e. Farizeeërs & Tollenaars: Hein, de Farizeeër
663e. Liefde: Herkenbare gelovigen?
664e. Uit de Rots: Stenen of bakstenen
665e. Alles werkt samen: Lekkere koekies
666e. Vergeestelijking: Bijnamen

Gezonde Leer

1e/ Wet of leer?

Gods Werk

1ste: Romeinen Intro God Maakt Slechte Mensen Goed (deel 1)
2de:
Romeinen 1: 1-7 God Maakt Slechte Mensen Goed (2)
3de:
Romeinen 1: 1 Slaaf Van Christus Jezus
4de:
Romeinen 1: 1 Speciale Taak Van De Apostel Paulus
5de:
Romeinen 1: 2 De Profeten Doorvorsen
6de:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (1)
7de:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (2)
8ste:
Romeinen 1: 2 Vervulde Profetieën (3)
9de:
Romeinen 1: 2 Een Belofte
10de:
Romeinen 1: 3 Gods Blijde Bericht Gaat Over Christus
11de:
Romeinen 1: 4 Jezus Christus, Gods Zoon
12de:
Romeinen 1: 4 Gods Zoon In Kracht
13de:
Romeinen 1: 4 Nogmaals: De Dodenopstanding
14de:
Romeinen 1: 5 Geloofsgehoorzaamheid Op Grond Van Genade
15de:
Romeinen 1: 5-6 Onderscheid Tussen Jood En Heiden
16de:
Romeinen 1: 7 Inhoud Van Het Blijde Nieuws
17de:
Romeinen 1: 7 Heel Dicht Bij Vader
18de:
Romeinen 1: 8 Christus, de unieke Middelaar

Gods wil; Wat is

1e. Thelema - Opsomming A t/m F
2e. Thelema - Opsomming G t/m T
3e. Wensen: God, Heilige Geest & Mens
4e. De wensende wil van Christus Jezus
5e. De eisende wil van God

HebreeŽnbrief

1/ Hebreeënbrief Inleiding 1: De Hebreeënbrief is aan de Hebreeën geschreven
2/ Hebreeënbrief Inleiding 2: Oordeelsaankondiging Voor Het Volk Israel
3/ Hebreeënbrief Inleiding 3: Het Nieuwe Verbond van de komende Aioon
4/ Hebreeënbrief Inleiding 4: De Onderlinge Samenkomst & De Hogepriester
5/ Hebreeën 1: 1-2 deel 1: Hij Komt Van De Overkant
6/ Hebreeën 1: 1-2 deel 2: Genade Direct Bij De Roeping
7/ Hebreeën 1: 1-2 deel 3: De Oproep: Kom Naar De Overkant
8/ Hebreeën 1: 1-2 deel 4: De Erfenis Vastgelegd In Het Trouwboekje
9/ Hebreeën 1: 1-2 deel 5: De Hemelse & Bovenhemelse Roeping

Het Berouw Van De God, Die Geen Berouw Kent

1. Inleiding Over Gods Berouw
2. De Soevereine God Kent Geen Berouw
3. Gods Berouw t/m De Overwinning Over De Dood
4. De 'Troost' Teksten In Genesis
5. Troost/Berouw In Exodus t/m 1 Samuel
6. Troost & Berouw van 2 Samuel t/m de Psalmen
7. Troost/Berouw in Prediker t/m Jeremia
8. Verrassing

Israel, huidig & toekomstig

Israel, huidig & toekomstig

Jesaja 45, de Pottenbakker & het kwaad

1. Twee soorten kwaad?
2. Kwaad & vrede/Verzoeking & uitkomst
3. Verzoekingen of Moeiten
4. Van een uiterlijk naar een innerlijk getuigenis
5. God is licht en wij? Wij zijn licht in de Heer!
6. God geeft de verzoeking
7. Klei in de hand van de Pottenbakker
8. De Pottenbakker vernietigt en vormt iets nieuws
9. God schept iets nieuws!
10. We zijn gereedschap in Gods handen
11. God verkondigt de rijkdommen van Zijn heerlijkheid
12. Gods plan met Zijn vaten (werktuigen)

Koninkrijk Van God

1. Inleiding: Knollen Voor Citroenen
2. Tekenen & Wonderen: Joodse Kenmerken Evangelie Van Het Koninkrijk
3. Aardse Oproep Met Solide Garantie: Zoek Eerst Het Koninkrijk
4. Koninkrijksverkondiging Breidt Zich Uit: Jezus, Apostel Van Het Koninkrijk
5. Gods Naam Aanroepen: Verdere Uitbreiding & Het Onze Vader
6. Niks Over Ons: De Gelijkenissen & Wedergeboorte
7. Alles Over Ons: Gods Heerschappij & Het Lichaam Van Christus
8. De Groeten: Medewerkers Voor Het Koninkrijk Uit De Besnijdenis
9. Ons Recht Op Vergeestelijking?: Israel = Israel. Jood = Jood
10. Koninkrijk van Christus & God: Ons Zeker Erfdeel
11. Onderscheiden Loon: Ons Of Hun Erfdeel: Heel Verschillend
12. Tot De Denkbeeldige Grenslijn: Paulus Verkondiging Van Het Koninkrijk
13. Twee Huishoudingen Naast Elkaar: De Dubieuze Grenslijn

Middelaar; De Ene

1e. Een middelaar, die zijn hand op allebei legt
2e. Middelaars, zoals Job en Mozes
3e. Ons falend middelaarschap t/o Christus unieke Middelaarschap
4e. We zijn van satan losgekocht en voor God aangekocht
5e. Alles loopt dwars door de Middelaar
6e. Christus Jezus is Middelaar voor allen, ook in de opstanding

MUSTERION

1e. Wat is de verborgenheid in Efeze en Colosse?
2e. De eerste twee andere verborgenheden
3e. Het Evangelie van Paulus
4e. Verborgen wijsheid van God
5e. Rentmeesters van Gods verborgenheden
6e. Alle verborgenheden weten
7e. Chaos, wartaal, namelijk "verborgenheden", spreken
8e. Het Atoompje Van De Tijd
9e. De verborgenheid van de wetteloosheid
10e. De verborgenheid van het geloof
11e. De verborgenheid van de godsvrucht
12e. Verborgenheden geopenbaard
13e. De verborgenheid van de nieuwe mens
14e. De verborgenheid van Gods wil
15e. De huishouding van Gods genade
16e. De Christus: Alle Schatten Van Wijsheid
17e. Alles in de hemelen wordt in De Christus gehoofd
18e. De Hoofding van alles in de volheid der tijden
19e. Wat is Hoofding?
20e. Israel & Heidenen, toen & nu
21e. Nieuwe Verbond t/o Nieuwe Mens
22e. Paulus twee diensten
23e. Voorrangspositie Israël
24e. Het Samen-Lichaam
25e. Een voorlopige samenvatting
26e. Een reactie op het Samen-Lichaam
27e. Overzicht van "Ethnos" in meerdere betekenissen
28e. (Zij uit) de volken
29e. Opwekking
30e. Helemaal over het hoofd gezien!

Naäman, de melaatse

1e studie: Inleiding
2e studie: Het hele hoofdstuk: 2 Koningen 5
3e studie: Uitleg van het eerste vers: 2 Koningen 5: 1
4e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 2-6
5e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 7-10
6e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 10-15
7e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 16-17
8e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 18-20
9e studie: Uitleg van de verzen 2 Koningen 5: 21-27

Oordelen Gods

1. Inleiding Oordelen Gods
2. Het Lied Van Mozes
3. Gods Oordeel Doodt & Doet Herleven
4. Verkwikt Door Gods Oordeel
5. De Grote Soeverein
6. Yahweh, De Rots Van Hun Redding
7. God Maakt Jou & Mij Volmaakt!
8. Genade In Gods Oordeel
9. De Rechtvaardige God Is Trouw & Zonder Onrecht
10. Vreselijk Te Vallen In Gods Handen
11. Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht
12. Romeinen, Gods Toorn
13. Verwoesting Van Jeruzalem
14. Gods Goedertierenheid Wijkt Niet In Zijn Oordeel
15. Gods Genadig Oordeel Met Een Goed Einde
16. Israel, De Parel In Gods Hand
17. Verkocht Worden Uit Genade
18e. Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!
19e. De Antichrist
20e. Twee Beesten
21e. De Wijnstok & De Ware Wijnstok
22e. Als Sodom & Gomorra

Pretrijm

1. Is er nou echt niks wat rijmt op 12?
2. Avonturen in de avonduren
3. Biørestrø
4. Het Dametje Uit Oldengeest
5. De baard
6. Donderdag
7. Drankorgel
8. Een Anneke Dote
9. Facebook
10. Gebarendroom
11. Dat Is Nou Een Goed Bericht!
12. Fijne samenkomst
13. Het vieze konijn
14. Falen
15. Geheimzinnige rit
16. Kat Grimendal
17. Kleur in mijn maaltijd
18. Koetje Kuitje
19. Moeilijk eenvoudig te blijven
20. Onzin
21. Paps & Mams
22. Pas Op
23. Rammelkast
24. Al zeker 10 jaar niet gerookt
25. Spring Is In The Air
26. Superromantisch - Ja, eh… nou nee
27. Theologie
28. U
29. Voor mij zoute drop
30. Wat?
31. Wie?
32. Triomf

Reddingsplan Nieuwe Testament

Midden onder een studie heb ik dit overzicht uitgewerkt. Voor iedere Bijbelstudent is dit totaaloverzicht van alle teksten over de redding in Het Nieuwe Testament interessant. Daarom nog eens apart deze onderverdeling.

1. God, de Redder
2. Christus Jezus, onze Redder
3. Redding van de wereld
4. Redding van alle vlees
5. Redding van alle mensen
6. Redding van Israel
7. Redding van gelovigen uit Israel
8. Redding van het verlorene
9. Redding van zondaren
10. Redding uit genade en een voldongen feit
11. Redding uit genade, maar nog altijd toekomstig
12. Redding in Jezus naam
13. Moment van aanbod redding
14. Redding vanuit Israel
15. Redding door geloof
16. Redding door geloof & doop
17. Redding door de doop
18. Redding per huisgezin
19. Redding/Genezing
20. Bevrijding van boze geesten tijdens Jezus rondwandeling
21. Redding van omstandigheden
22. Opwekking uit de dood tijdens Jezus rondwandeling
23. Eigen vergeefse menselijke reddingspogingen
24. Demonisch getuigenis over de verkondiging
25. Redding door Gods genadewerk in medegelovigen
26. Geen redding door afwijzing
27. Geen redding door joodse regels aan heidenen opgelegd
28. Redding naar de heidenen
29. Toekomstige redding
30. Voorwaardelijke redding op het eind.
31. Redding Onder Het Geheimenis

Romeinenbrief

11. Met God spreken over geloof
12. Paulus priesterdienst onder het Nieuwe Verbond
13. Leven in het rustplekje van Gods wil
14. Het blijde nieuws dat ons vast doet staan
15. Samen vertroost worden
16. Bekend zijn met Paulus plannen
17. Paulus verlangen naar enige vrucht
18. Paulus dienst in de heidenen
19. De hartstochtelijke Paulus
20. De schaamte voorbij
21. Gods kracht tot in redding

Rijmelarij

1e. De Barst
2e. Liefde - 1 Corinthe 13
3e. Zeven - Zeuven
4e. Bedenkt
5e. Christus Denken (Filippi 2)
6e. Daar staan we dan (Rom 8: 22)
7e. De Enige Ware Held
8e. De Plaatser
9e. Echte vrede in de wereldrazernij
10e. Eeuwige liefde
11e. Engel van het licht (2 Corinthe 11: 14)
12e. Gebroken Vaten (2 Corinthiërs 4:7)
13e. De man
14e. Kroniek
15e. Mijn Verstopplekje
16e. God, Alles In Allen (1 Corinthe 15:28)
17e. Het Kruis & Gods Troon
18e. Uitverkoren & Geliefd
19e. Geopende Ogen
20e. Komt God tot Zijn recht?
21e. Hij zorgt
22e. Gods Formatie
23e. Hart vol liefde
24e. Het Beste Komt
25e. Hoe en waarom
26e. Het Smalle Pad
27e. Het tegenwoord
28e. Ja
29e. Vleesgeworden Woord (Johannes 1: 1-14)
30e. Karma?
31e. Niet verwacht
32e. Onvergankelijke liefde
33e. Redding
34e. Lijdend scheppen (Romeinen 8: 22)
35e. U draagt
36e. Liefde, Pure Liefde
37e. Uit Hem, door Hem & tot Hem
38e. Uitgekrast (Romeinen 7)
39e. Uw wil
40e. Vader In Contrast
41e. Voornemen van Vader
42e. Wat is wijsheid? (Colosse 2: 3)
43e. Wat kan genade nog?
44e. We entertainen ons suf
45e. Zijn armen

Schat in aarden vaten

1e. Het lijden
2e. Gods schat straalt via jou naar elk mens
3e. Gideon als gebroken vaatwerk
4e. Gebroken levens, bruikbaar voor de Heer
5e. De druk (Gods weg) in ons leven
6e. Het sterven van Jezus in jouw lichaam

Twijfel Je Ook Zo?

1. Geloven Is Vertrouwen
2. Mijn Worsteling Met Twijfel
3. Gebroken Zelfvertrouwen

Vader

1e. Vooronderzoekje op Vader
2e. De proloog op Vader
3e. Tekstoverzicht betreffende Vader
4e. Eren van vader
5e. Lang zal die leven in de gloria!
6e. De eer aan een misbruikende vader

Verstreken Vertwijfeling (Verhaal)

Voorwoord
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25

Vragenrubriek

1e. Onvergeeflijke Zonde
2e. Vrezen & Beven
3e. Onzekere Hoop In Colosse
4e. Toch nog een gericht in Hebreeën 6 & 10
5e. Welke Plek Heeft De Wet In Onze Tijd?
6e. Gods Wapenrusting
7e. Is God De Onrechtvaardige Rechter Uit Lukas 18?
8e. Hoe Staat Het In Deze Tijd Met De Geestesgaven?
9e. Zijn er toch nog regels om ons aan te houden?
10e. Hoe Zit Het Met Die Voltooide Tijd In Efeze 4?
11e. Stelde Betlehem Nou Wel Of Niet Iets Voor?
12e. Waarom Jezus Opdracht Tot Evangelieverkondiging?
13e. Geloof Is Toch Voorwaarde Om Gered Te Worden?
14e. Hoe Zit Het Met Eeuwige Pijn?
15e. Worden Christenen Nog Geoordeeld?
16e. Moest De Christus Dit Niet Lijden Om ...?
17e. Wat betekent: 'De Achtste Dag'?
18e. De Overvloeiende Acht Van God
19e. Wel Acht In De Tempel, Geen Acht In De Tabernakel
20e. Wachten Op Volmaakte Liefde?
21e. Wat Is Nou Feitelijk Het Evangelie?
22e. Wordt Iedereen Verzoend Met God Zonder Geloof?
23e. Wat Is Mijn Politieke Keuze?
24e. Wat is de Episynagoge in 2 Thessalonca?
25e. Bezit De Mens Gods Vergeving?
26e. Wie zijn de 'wij' en de 'jullie' in Efeze?
27e. Heeft Het Verbond Een Plek In Het Geheimenis?
28e. Heeft Hebreeën 3: 1 De Bovenhemelse roeping?
29e. De gelijkenis van de talenten
30e. Nieuw Verbond & Praktisch Christendom
31e. Is Er Sprake Van Opstanding In Het Oude Testament?
32e. Bestaat De Rechtvaardige Oorlogsvoering?
33e. Waaruit komt onze verwachting voort?
34e. Elkaar Niet Kwetsen
35e. De Bijbel & De Homobeweging
36e. Hoe zit het met die rib in Genesis?
37e. Hoe zit het met die Bijna Dood Ervaringen?
38e. Gods samenwerking van alles (goed & kwaad)
39e. De Vernietiging van de wet
40e. Het "einde" in 1 Corinthe 15: 24
41e. Wat is Bijbelstudie eigenlijk?
42e. Wat Is Het Nut Van De Kruisdood?
43e. Hoe zit het precies met die losprijs?
44e. Het kwaad & satan
45e. Wat betekenen die vurige kolen in Romeinen 12?
46e. Openbaring 20
47e. Hoe zit het met het werkwoord "MOETEN"
48e. Hoe zit het met die armen van geest in Mattheus?
49e. Dansen in de gemeente?
50e. Horen de tien geboden niet bij de wet van God?
51e. Wat is "Evangeliseren"?
52e. Is genade een zondevergunning?
53e. Welke Bijbelvertaling?
54e. "De grond bewerken" in de Bijbel
55e. Plaatsvervangend Lijden Van Christus
56e. Wat is een bedeling?
57e. Waarom zijn Bijbelteksten zo tegenstrijdig?
58e. Wat is nou concreet de zegen van God?
59e. Wat houdt de formulering "in de naam van …" in?
60e. Zegt de Bijbel iets over zwakke mensen?
61e. De Losprijs is betaald. Maar aan wie?
62e. Is Christus Jezus voor onze schuld gestorven?
63e. Hoe zit het met Gods humor?
64e. Bidden tot de Vader of de Zoon?
65e. Moeilijke woordjes in de Bijbel
66e. Uit Wie, door Wie en tot Wie zijn echt alle dingen
67e. Waarom Grijpt God Niet In?
68e. Hoe staat het met Israël?
69e. Wat betekent de uitdrukking "Een Gruwel Voor God"?
70e. Verschil tussen het geloof "IN" en "VAN".
71e. Wie of wat zijn nou gesnedenen?
72e. Verstomde tongen
73e. Geen vragen in de gemeente
74e. Heeft God Zijn Zoon verlaten op het kruis?
75e. Kan God wel gewoon naar zonde kijken?
76e. Middelaar tussen God en mensen
77e. "Is" & "Als". Wat zeggen deze verschillen?
78e. Welke hoop bezitten wij?
79e. Het licht van de eerste dag
80e. Angst voor geesten
81e. Gods genade leidt tot verandering van denken
82e. Waar en hoe moeten we blijven staan?
83e. Wat is goedkope genade?
84e. Waarom lees je in de Bijbel over Heere HEERE?
85e. Toch oordelen?
86e. Vier uiteenlopende vragen
87e. De Mens Christus Jezus
88e. Is Dezelfde ook altijd hetzelfde?
89e. Is God de God van levende doden?
90e. Heeft God jouw kant gekozen?
91e. Liefde
92e. Is God een persoon?
93e. Hoe is de mensheid geschapen?

Vij Gemaalt - Romeinen 8

1e. Twee wetmatigheden: Dood & Leven
2e. Het Zijn In Het Vlees Of In De Geest

Wettische Zoon; De

1e. Oordelende Godsdienstige Elite
2e. Schandalige Reactie Van God
3e. God Komt Met Het Aanstootgevende: Genade!
4e. Gelukkig Voor De Vrome Is Er Nog De Oudste Zoon
5e. Ver Van Gods Vaderhart
6e. De Onvolwassen Slaaf Buiten Het Feest
7e. Vader God, Het Centrum Van Het Feest
8e. Vader Zoekt, Vindt & Redt
9e. De Gelijkenis Van De Genadige Vader
10e. Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen
11e. Vervolger Van Genade Wordt Verkondiger Van Genade
12e. Apart Gezet, Maar Verongelijkt , Wetticisme
13e. Vader God Staat Centraal Op Het Feest
14e. Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade
15e. Vader God Komt Tot Zijn Doel

Wie Is God?

1e. Mijn worsteling
2e. Mijn emotionele strijd met de leer
3e. Hoeveel Goden zijn er?
4e. Ken Jij God?
5e. De betekenis en waarde van het plaatje
6e. God is Liefde en dat bewijst Hij in Zijn Zoon
7e. Wie Is God?
8e. Alles loopt dwars door de Zoon van God
9e. Christus Jezus kennen
10e. Het belang van God kennen
11e. De God & Vader van onze Heer Jezus Christus
12e. Naam van de Vader, Zoon & Heilige Geest
13e. Aanbidding van de Zoon van God
14e. Het geheim van de godsvrucht
15e. God was het Woord
16e. In de gestalte van God & erop lijken
17e. Sterke God & Vader van de toekomst
18e. Immanuel, God met ons
19e. Onze God & Redder Jezus Christus
20e. Stond de Heer Jezus op in eigen kracht?
21e. De Zoon & de Vader zijn één
22e. Volheid van de Godheid in Christus
23e. Mijn Heer & Mijn God
24e. In de naam van Jezus buigen voor God de Vader
25e. Heeft God ons door Zijn eigen bloed verworven?
26e. Is Christus God boven alles?
27e. Heeft God nou toch de Zoon tot God gezalfd?
28e. Jezus Christus is echt wel in het vlees gekomen
29e. Christus & God, beide: De Eerste & De Laatste
30e. Is de Zoon van God de engel van de Heer?
31e. Is Jezus voluit mens, ook in Zijn grootse daden?
32e. Ons geloof in Vader God als unieke God
33e. Jezus Christus: De waarachtige God?
34e. Christus Jezus bijzondere voorgeschiedenis
35e. De "Ik Ben" teksten als "Yahweh" teksten?
36e. Wie is Christus Jezus?
37e. Vader God stelt de Zoon aan
38e. Nieuwe focus op "Wie is God?"
39e. Lezen met kromme tenen
40e. De God is Liefde!
41e. God is puur! Zijn liefde zuiver!
42e. Jij wordt bemind door de grootste Minnaar!
43e. Laat je maar door de God beminnen
44e. Liefde geopenbaard als de aard van de God
45e. Geborgen in de onvoorwaardelijke liefde van God
46e. De God is onvoorwaardelijke liefde
47e. Wonen in Gods onvoorwaardelijke liefde
48e. De God van het Oude Testament is toch geen liefde?
49e. Epiloog