U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wereldproblematiek

De wereldproblematiek gaat door en zal haar eigen antwoorden zoeken en denken te vinden. Daar hebben wij als gelovigen weinig tot geen invloed op. Maar het denken van de wereld en ons denken, hoe staat het daarmee?

Romeinen 12: 17-21 Vergeldt niemand kwaad (terreur) met kwaad (bombardementen); behartigt wat goed is voor alle mensen (daar zitten in elk geval alle Syriërs bij, maar zelfs de terroristen horen tot al die mensen). Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen (opnieuw geen uitzondering in deze tekst). Wreekt uzelf niet (met bijvoorbeeld bombardementen), geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer,’ ‘Als dan uw vijand (bijvoorbeeld de terroristen, maar op zijn minst toch zeker de vluchtelingen, die voor die terroristen vluchten) honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want door dit te doen, zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.’ (de pijn van de eigen terreur zal gevoeld worden, juist als het antwoord liefde en genade is) Laat u door het kwade (de terreur) niet overwinnen, maar overwin het kwade (terreur) door het goede (liefde & genade).

Dit is wat Paulus tekent als een logische uitwerking van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade in onze eigen praktijk. Moeten we daarbij kijken naar of we dit wel zouden kunnen? Nee, laten we maar gelijk erkennen dat we dat zelf helemaal niet kunnen. Ons vlees brengt dezelfde duffe ellende als wat we zouden bestrijden als we onze toevlucht tot het vlees nemen. Dan vinden we wraak en vergelding een gezonde reactie. Dan vinden we het totaal oninteressant hoeveel doden er door ons toedoen zullen vallen. Dan is het voor ons ook geheel onbelangrijk of er door onze vergeldingsdrang nog meer mensen zullen radicaliseren, want wij zullen het dan altijd als de fout van de ander zien. Nee, wij kunnen dit, wat Paulus beschrijft, niet. Ons vlees is daar niet toe in staat. Wie is daar wel toe in staat?

Christus Jezus heeft bewezen hiertoe in staat te zijn. Hij heeft de liefde en genade van God op perfecte wijze in beeld gebracht door voor vijanden te sterven op het kruis. Hij maakt van vijanden vrienden. Het verzoeningswerk van Christus voor allen. Ja allen, opnieuw die uitdrukking die totaal geen enkele uitzondering aangeeft. Die Christus is als de opgestane Heer nu toch zeker jouw en mijn leven? Hij kan het wel! Dat doet Hij in jou en mij. Daarom heet het genade!
Efeziërs 4:32 Bewijs elkaar genade, zoals ook God in Christus aan jullie genade bewezen heeft.
Colossenzen 3:13 Bewijs elkaar genade, als de één tegen de ander een klacht heeft; zoals ook Christus jullie genade bewezen heeft, zó ook jullie.

Misschien dat (ondanks al die lessen over genade) toch nog iemand denkt: “Dus dit moet ik doen!” Nee! Dit is puur het denken van Christus, dat nu jouw en mijn denken is geworden. Het is genade en genade alleen. Er bestaat niks praktischer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende