U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Chaotische Warwinkel Aan 'Christelijke' Visies

Je hebt tegenwoordig over elk willekeurig onderwerp wel een boek speciaal voor Dummies. Ik zat even bij de bekendste internetboekwinkel van Nederland te kijken en daar kreeg ik bij ‘Boeken voor Dummies’ gelijk al 200 hits.

Je hebt de ‘Kleine Twitter Voor Dummies’. Ik denk dat als ik toch ooit aan de moderne communicatiemiddelen moet, dit een handig boek voor mij zou zijn. Met mijn totaal gebrek aan inzicht op dat gebied zou dit boek me toch wel eens aardig wat basiskennis bij kunnen brengen. Maar je hebt ook ‘Boekhouden Voor Dummies’. Het werk in de boekhouding heb ik dankzij mijn leeftijd gelukkig achter me gelaten. Maar als iemand hier toch iets over zou willen weten, dan is zo’n boek nooit weg.

Het is iets van de laatste twee decennia om speciaal voor Dummies iets te schrijven. We vinden het de laatste 20 jaar kennelijk niet zo erg meer om op bepaalde terreinen van het leven voor uilskuiken versleten te worden. Ik denk dat een speciale studie over ‘Werelds Denken Voor Dummies’ tegenwoordig ook beslist geen overbodige luxe is.

Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
Dit is toch wel een troeteltekst voor veel christenen als het over werelds denken gaat. Ik heb nog allerlei boekwerken in mijn kast staan waarin ernstig gewaarschuwd wordt voor muziek die inmiddels voor saai en antiek doorgaat. Om tot een stevige veroordeling van die muziek te kunnen komen stond deze tekst als een soort schild boven het hele betoog. Deze tekst zou elke veroordeling rechtvaardigen.

Tegenwoordig wordt opnieuw gewaarschuwd voor muziekstijlen. Opnieuw is deze uitspraak van Paulus in Romeinen gekaapt om de nieuwe veroordeling rechtsgeldigheid te geven. Er wordt verwezen naar de harmonieuze muziek uit de zestiger, zeventiger of tachtiger jaren ter illustratie van wat welluidend is (De muziek die in de boekjes in mijn kast zo veroordeeld werd). Alle welluidendheid is volgens deze nieuwe generatie veroordelaars verdwenen. We mogen toch zeker niet gelijkvormig aan deze wereld worden?

Alles wat ook maar enigszins het etiket ‘christelijk’ draagt, doet zich voor als expert op het gebied van wereldgelijkvormigheid. We lijken allemaal het doctoraat behaald te hebben in het werelds denken. Dat geeft ons schijnbaar het recht om elkaar op het scherpst van de snede te verketteren. Alle eeuwen christendom hebben feitelijk overduidelijk aangetoond wat voor ‘Dummies’’(uilskuikens) wij met elkaar wel zijn op dit terrein. We hebben dan ook dringend behoefte aan een ABC over werelds denken.

Bij wereldgelijkvormigheid denkt de goegemeente aan wereldse dingen. Dit is een cirkelredenatie, maar die werkt eigenaardig genoeg prima onder veel christenen. Want iedereen kan hierbij nu zijn eigen wereldse voorstelling in gedachte nemen en iedereen veroordeelt dat dan en dat kunnen dan feitelijk best wel eens heel tegengestelde zaken zijn, waarmee men elkaar over en weer veroordeelt.

Waar men meestal aan denkt bij wereldse zaken zijn uiterlijkheden. Men denkt aan kleding, haardracht, luxe en genot. De één zal het een heel werelds iets vinden als je naar een pornofilm in de bioscoop gaat. Twee wereldse zaken in één klap. Een betere score om te kunnen veroordelen kan je haast niet halen. Daarom kijkt degene die dat veroordeelt thuis naar een nette familiefilm op TV. Maar een ander vindt het bezit van een TV al een werelds gebeuren. Die leest een spannende fantasyboek. Maar weer een ander heeft fantasy als leesvoer echt op de zwarte lijst staan. Hij leest een gewone streekroman. Voor weer een ander is het bij elkaar fantaseren van een roman een wereldse bezigheid: ‘Een kind van God bedenkt altijd de waarheid’. Een roman is niet echt gebeurd en dus niet waar en dus werelds.

Als je het allemaal zo bekijkt dan doen we echt ons uiterste best om aan te tonen dat we geen flauw benul hebben wat de Bijbel nou eigenlijk wil zeggen als het over de wereld en werelds denken spreekt. Het wordt hoog tijd dat we eindelijk eens ingewijd worden in het ABC van werelds denken. We zullen echt op zoek moeten naar het werelds denken voor Dummies.

Op een website las ik een intrigerende vraag van een zogenaamde ouderling van één of andere kerk: ‘Geloof jij dat je voor God kunt staan als je naar Radio 538 hebt geluisterd?’

Ik noemde deze vraag intrigerend, niet omdat ik vind dat je jezelf zomaar de verdoemenis in moet laten kletsen door zo’n zogenaamde ouderling. Waar haalt die de euvele moed vandaan? Ik noem dit intrigerend omdat deze vraagstelling zo kenmerkend veel zegt over de totaal onbijbelse kijk van de christenheid op wereldgelijkvormigheid.

Op deze vraag zou ik volmondig ‘Ja’ kunnen zeggen. Nou trekt Radio 538 mij totaal niet, maar jij die wel helemaal gek bent van zo’n zender kan daar ook volmondig ‘Ja’ op zeggen. Het is namelijk puur enkel en alleen op grond van Gods overvloeiende rijkdom van genade dat jij voor God kan staan. Daar hebben onze uiterlijke prestaties niks, maar dan ook niks mee te maken. Blijkbaar heeft zo’n ouderling totaal geen zicht op Gods genade, anders was die vraag toch zeker nooit in hem opgekomen?

Je merkt het: Er is een chaos aan ideeën over werelds denken. Eén ding hebben ze echter allemaal met elkaar gemeen. Ze kunnen elkaar er zo prima mee veroordelen. Wat een superioriteitsgevoel! Het heeft echter niks met het ABC van de wereld te maken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende