U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Revolutie

Revolutie is een radicale verandering in denken, wat doorwerkt in het hele doen en laten op politiek, godsdienstig en maatschappelijk gebied. Is er een betere beschrijving te bedenken voor de radicale verandering in het denken dat dankzij Gods genade plaatsvindt?
Romeinen 12: 2 Onderga een metamorfose door de radicale vernieuwing van je denken,

Gods genade gaat door alle maatschappelijke lagen van de bevolking en dwars door alle godsdienstige gelederen van het christendom en dwars door alle niet christelijke stromingen en dwars door al het New Age gebeuren en dwars door al het atheïsme heen.

Gods genade laat zich niet tegenhouden doordat men zelf een verwrongen beeld van God heeft gemaakt, of dat nu een christelijk, islamitisch, hindoeïstisch, atheïstisch of wat voor soort godsbeeld dan ook mag zijn.

Jaar in, jaar uit kan je met rituelen aan de gang geweest zijn voor welke richting dan ook. Als Gods onvoorwaardelijke liefde en genade je krachtig overweldigt blijft er slechts één soort praktisch leven over. Een leven dat revolutionair veranderd is en revolutionair doorwerkt. Christus, die Zijn leven uitwerkt in jou.

Jaar in, jaar uit, kan je jouw zelf gecreëerde godheid gediend hebben in je kerk door je te onderwerpen aan allerhande regels en bepalingen. Als Gods onvoorwaardelijke liefde en genade je krachtig overweldigt blijft er slechts één soort praktisch leven over. Een leven dat revolutionair veranderd is en revolutionair doorwerkt. Christus, die Zijn leven uitwerkt in jou.

Er heeft een revolutie plaatsgevonden in je hoofd. Je denken is radicaal vernieuwd. Dat werkt praktisch door in je dagelijks leven als een metamorfose. Dat houdt in dat praktisch je hele doen en laten revolutionair omgegooid wordt.

Je was wellicht als christen gewend een verbeten strijd te voeren tegen andersoortige gelovigen. Zo zijn er tegenwoordig zelfs al officiële christelijke trainingskampen om letterlijk met wapens de strijd aan te gaan.

Misschien was jij wel één van die rekruten om jouw zelf gecreëerde ‘christelijke’ god te dienen. Genade overweldigt je en je wordt overstroomd met Gods onvoorwaardelijke liefde.

Die overvloeiende genade in jouw leven geeft je een totaal vernieuwd denken. Waar je een beeld van een god had die eist, ontdek je nu de altijd schenkende God die onvoorwaardelijk van jou houdt. Je hele denken ondergaat die krachtige revolutie.

Nu werkt genade ook praktisch uit dat je die andersoortige gelovigen ziet door de ogen van Gods genade. Je ziet dat zij het voorwerp van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade zijn. Je hele doen en laten ondergaat een krachtige metamorfose en je hebt hen lief die je eerst met letterlijke wapens bestreed.

Gods liefde en genade gaat uit naar de moslims, naar de hindoes, naar alle mogelijke dienaars van vreemde goden inclusief de christenen. Niet vanwege hun inspanningen. Niet vanwege hun zelfopoffering. Gods liefde en genade gaat naar hen uit omdat God liefde is. Onvoorwaardelijk. Die liefde raakt nooit uitgeput. Met die liefde en genade zal uiteindelijk iedereen overweldigd worden.

Heeft God de drugsverslaafde opgegeven? Nee, Hij houdt van hem of haar. Ik zal het nog wat helderder zeggen.
God mag die drugsverslaafde wel.
Dat is onvoorwaardelijk! Als genade jou te pakken heeft gekregen dan is dat denken en gevoelen jouw denken en gevoelen geworden. Jouw denken is radicaal vernieuwd omdat jij de zin van Christus hebt.
1 Corinthe 2:16 Wij hebben de zin van Christus.

Ongeacht welk stempeltje erop staat zal overal waar godsdienst zich openbaart die godsdienstige mens gruwen van dat revolutionaire nieuwe denken dat liefde heeft voor al het verworpene. Maar wij mogen genieten van dat revolutionaire nieuwe denken. Wij mogen genieten van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
Bekijk ook dit knipoogje nog eens door hier te clicken

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende