U bevindt zich hier: E-Boeken

Gratis te downloaden!

Drie mogelijkheden om de boeken/boekjes te lezen:
Als een PDF bestand
Als een EPUB bestand
En ook nog gewoon als een Word bestand

Studies:
1/ Een uitgebreide studie over Man & Vrouw
manenvrouwindebijbel.pdf [540 KB] - manenvrouwindebijbel1.epub [232 KB] - manenvrouw.docx [79 KB]
2/ Het Evangelie Van De Zoon
evangelievanzijnzoon.pdf [474 KB] - evangelievanzijnzoon.epub [83 KB] - evangelievanzijnzoon.docx [95 KB]
3/ Het Gebedsleven
hetgebedsleven.pdf [315 KB] - hetgebedsleven.epub [310 KB] - hetgebedsleven.docx [28 KB]
4/ Een grondige studie over Het Binden & Ontbinden
bindenenontbinden.pdf [108 KB] - bindenenontbinden.epub [22 KB] - bindenenontbinden.docx [28 KB]
5/ over: De Bijbel
debijbel.pdf [85 KB] - debijbel.epub [22 KB] - debijbel.docx [22 KB]
6/ Boom vol normen & waarden
Een zeer uitgebreid studieboek over de gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.
De ethiek als de grote tegenhanger van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade om God te dienen.
De eerste beginselen van de huidige wereld komen als het doorlopend voeden met die vrucht aan de orde.
Als laatste bekijken we ook nog de eerste beginselen van de toekomende wereld, namelijk Gods overvloeiende rijkdom van genade.
boomvolnormenenwaarden.pdf [417 KB] - boomvolnormenenwaarden.epub [83 KB] - boomvolnormenenwaarden.docx [89 KB]
7/ God als Plaatser
In deze studiereeks komen we God tegen als Degene, die alles en iedereen Zijn plaats geeft in het plan van God.
godalsplaatser1.pdf [107 KB] - godalsplaatser1.epub [21 KB] - godalsplaatser1.docx [26 KB]
8/ God Is Soeverein
Dit zijn enkele overdenkingen, waarin we aandacht besteden aan de almacht van God.
godissoeverein.pdf [77 KB] - godissoeverein.epub [25 KB] - godissoeverein.docx [22 KB]
9/ De God van Alle Vertroosting
In deze serie komen we God als de grote Trooster tegen, die ons troost in al onze druk.
godallervertroosting.pdf [97 KB] - godallervertroosting.epub [26 KB] - godallervertroosting.docx [25 KB]
10/ Twijfel je ook zo?
Negen bemoedigende overdenkingen over twijfel & geloof.
twijfeljeookzo.pdf [167 KB] - twijfeljeookzo.epub [36 KB] - twijfeljeookzo.docx [39 KB]
11/ De Hel
Studies over toch wel een heel hot item in de christenheid.
dehel.pdf [277 KB] - dehel.epub [68 KB] - dehel.docx [71 KB]
12/ Wie is God?
Zo´n 49 studies, waarin ik jullie meeneem in mijn eigen jarenlange zoektocht wie God feitelijk is. We ontdekken Vader God, Yahweh, die alles Zijn plaats geeft, die Zijn liefde in elk facet van Zijn plan naar voren laat komen, die Zijn Zoon naar ons toegezonden heeft om een ieder van ons aan Zijn hart te brengen.
wieisgod.pdf [805 KB] - wieisgod.epub [203 KB] - wieisgod.docx [186 KB]
14/ 1 Corinthe 13, oftewel Onvoorwaardelijke Liefde
Veertien hoofdstuk over dit liefdeshoofdstuk in de Bijbel met als Hoofdpersoon Vader God zelf.
1corinthe13.pdf [222 KB] - 1corinthe13.epub [45 KB] - 1corinthe13.docx [49 KB]
15. Jesaja, de Pottenbakker & het kwaad
Twaalf hoofdstukken over God als de Pottenbakker zowel als de Schepper van alles.
jesajadepottenbakkerhetkwaad.pdf [301 KB] - jesajadepottenbakkerhetkwaad.epub [47 KB] - jesajadepottenbakkerhetkwaad.docx [48 KB]
16/ De Galatenbrief
We hebben zo´n 54 hoofdstukken aan studies over deze brief met als centraal onderwerp ons met Christus gekruisigd zijn en ons met Hem opgewekt zijn tot in een nieuw leven.
briefaandegalaten.pdf [1.142 KB] - briefaandegalaten.epub [265 KB] - briefaandegalaten.docx [278 KB]
17/ De heerschappij van de zonde
Twee hoofdstukken met de vraag over de heerschappij van de zonde en het antwoord op diezelfde heerschappij.
heerschappijvanzonde.pdf [117 KB] - heerschappijvanzonde.epub [37 KB] / heerschappijvanzonde.docx [32 KB]
18/ Wij Zijn Gods Maaksel
Acht hoofdstukken over het rijke gedicht van God, die Paulus in Efeze 2 bespreekt.
wijzijngodsmaaksel.pdf [299 KB] - wijzijngodsmaaksel.epub [64 KB] - wijzijngodsmaaksel.docx [57 KB]
19/ Dat Is Nou Ook Toevallig!
Vier hoofdstukken over toeval n.a.v. Lukas 10: 31.
datisnouooktoevallig.pdf [139 KB] - datisnouooktoevallig.epub [43 KB] - datisnouooktoevallig.docx [30 KB]
20/ Wat Is Gods Wil?
Vijf hoofdstukken over de wensende en de eisende wil van God.
watisgodswil.pdf [140 KB] - watisgodswil.epub [33 KB] - watisgodswilkopie.docx [23 KB]
21/ 1 Corinthe 5, feest of tucht?
Twaalf hoofdstukken om dit dilemma uit te pluizen.
oordelen1corinthe5.pdf [417 KB] - oordelen1corinthe5.epub [97 KB] - oordelen1corinthe5.docx [82 KB]
22/ Genade & Personen uit de Bijbel.
33 overdenkingen over de werking van Gods genade onder het oude verbond.
genadepersonenuitdebijbel.pdf [424 KB] - genadepersonenuitdebijbel.epub [118 KB] - genadepersonenuitdebijbel.docx [77 KB]
23/ Gelukkig Zijn.
6 overdenkingen, die een gelukkige God tekenen in de zin van dat alles Hem gelukt.
gelukkigzijn.pdf [149 KB] - gelukkigzijn.epub [41 KB] - gelukkigzijn.docx [24 KB]
24/ Geen Boodschap Van Genade Voor De Jongeling?
7 overdenkingen over de misvatting dat Gods genade verdiend wordt.
dejongeling.pdf [165 KB] - dejongeling.epub [56 KB] - dejongeling.docx [25 KB]
25/ Naäman, de melaatse
9 lessen uit het leven van .........
naamandemelaatse.pdf [166 KB] - naamandemelaatse.epub [40 KB] - naamandemelaatse.docx [37 KB]
26/ De oordelen van God
22 studies over de opvoedende en ontfermende werking van God oordelen.
deoordelenvangod.pdf [341 KB] - deoordelenvangod.epub [90 KB] - deoordelenvangod.docx [75 KB]
27/ De Ene Middelaar
6 studies over Christus unieke Middelaarschap en de onze
deenemiddelaar.pdf [124 KB] - deenemiddelaar.epub [32 KB] - deenemiddelaar.docx [28 KB]
28/ De Schat in aarden vaten
3 overdenkingen over hoe Gods genade werkt in de verbrokene
schatinaardenvaten.pdf [105 KB] - schatinaardenvaten.epub [32 KB] - schatinaardenvaten.docx [25 KB]
29/ Het Berouw Van De God, Die Geen Berouw kent
8 overdenkingen over het vreemde Bijbelse bericht van Gods berouw
hetberouw.pdf [167 KB] - hetberouw.epub [51 KB] - hetberouw.docx [37 KB]
30/ De Wettische Zoon
15 overdenkingen over de inhoud van de oudste verloren zoon
dewettischezoon.pdf [259 KB] - dewettischezoon.epub [69 KB] - dewettischezoon.docx [53 KB]
31 Handen Thuis Houden
2 overdenkingen over de typologische les in genade alleen
handenthuishouden.pdf [94 KB] - handenthuishouden.epub [31 KB] - handenthuishouden.docx [23 KB]
32 Opstandingsleven
4 overdenkingen over de overweldigende kracht van het opstandingsleven
opstandingsleven.pdf [90 KB] - opstandingsleven.epub [29 KB] - opstandingsleven.docx [21 KB]
33 Genade, genade en nog eens genade
29 overdenkingen over Gods overvloeiende rijkdommen van genade
genadegenadeennogeensgenade.pdf [414 KB] - genadegenadeennogeensgenade.epub [127 KB] - genadegenadeennogeensgenade.docx [97 KB]
34 De Redder van de wereld
Een kort pamflet met alleen maar Bijbelgedeelten
dereddervandewereld.pdf [58 KB] - dereddervandewereld.epub [27 KB] - dereddervandewereld.docx [20 KB]
35 Opvoedende Genade
13 overdenkingen over de opvoedende genade in de diverse huishoudingen van God
opvoedendegenade.pdf [200 KB] - opvoedendegenade.epub [68 KB] - opvoedendegenade.docx [43 KB]
36 Vergeving
22 studies over de meerdere betekenissen van het woord vergeving en vergeving in Gods diverse huishoudingen
vergeving.pdf [409 KB] - vergeving.epub [102 KB] - vergeving.docx [92 KB]
37 Gods Koninkrijk
13 studies over de plaats van Gods Koninkrijk in de Schrift
godskoninkrijk.pdf [240 KB] - godskoninkrijk.epub [64 KB] - godskoninkrijk.docx [51 KB]

Knipoogjes:
1/ Genade Knipoogjes
Hier komen 50 diverse overdenkingen langs met uiteenlopende onderwerpen, die allemaal een bepaald facet van Gods overvloeiende rijkdommen van genade belichten.
genadeknipoogjes.pdf [554 KB] - genadeknipoogjes.epub [87 KB] - genadeknipoogjes.docx [102 KB]
2/ 2e serie Genade Knipoogjes
Hier komt de tweede serie van weer 50 diverse overdenkingen met uiteenlopende onderwerpen, die allemaal een bepaald facet van Gods overvloeiende rijkdommen van genade belichten.
genadeknipoogjes2.pdf [488 KB] - genadeknipoogjes2.epub [93 KB] - 2egenadeknipoogjes.docx [108 KB]
3/ 3e serie Genade Knipoogjes
Daar hebben we alweer de derde serie van 50 diverse overdenkingen, waaronder ook veel verhaaltjes.
3eseriegenadeknipoogjes.pdf [595 KB] - 3eseriegenadeknipoogjes.epub [166 KB] - 3eseriegenadeknipoogjes.docx [128 KB]

Diverse Rijm:
1/ Genade Rijmelarij
Tot nu toe hebben we 45 rijmpjes van mij met genade als centrale thema bij elkaar verzameld.
genaderijmelarij.pdf [186 KB] - genaderijmelarij.epub [121 KB] - genaderijmelarij.docx [44 KB]
2/ Pretrijm
Deze rijmelarij heeft uitsluitend tot doel om even leuk met taal te spelen. Dit keer dus eens zonder een dieper liggend motief.
pretrijm.pdf [164 KB] - pretrijm.epub [28 KB] - pretrijm.docx [21 KB]
3/ Emorijm
Deze rijmelarij zet zware emoties, die niet of nauwelijks op andere wijze te vangen zijn, om in woorden.
emorijm.pdf [136 KB] - emorijm.epub [27 KB] - emorijm.docx [31 KB]